Doktora öğrencileri Tez Danışmanlarını kendileri seçmek istiyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Anatolia Turizm Akademisi’nin işbirliğinde 9-12 Kasım 2017 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirilen 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi’nde turizm alanındaki lisansüstü öğrencilerin katıldığı bir panel yapıldı.

14/11/2017 14:33
Doktora öğrencileri Tez Danışmanlarını kendileri seçmek istiyor

“Doktora Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye’de Lisansüstü Turizm Programları” başlığını taşıyan paneli Turizm İşletmeciliği dalında doktora öğrencisi Engin Bayraktaroğlu yaparken, panele konuşmacı olarak Gözde Yılmazdoğan (Anadolu Üniversitesi), Vedat Acar (Adnan Menderes Üniversitesi), Çağdaş Aydın (Anadolu Üniversitesi), Sonay Kaygalak (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve Zeynep Kurtulay’ın (İstanbul Üniversitesi) katıldı.

Lisansüstü öğretimde yabancı dil bilgisi önemli

Her biri Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmakta olan öğrencilerin konuşmacı olarak katıldığı panelde ülkemizdeki doktora çalışmaları değerlendirildi. Konuşmacıların üzerinde durdukları ilk konu, özellikle yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde bazı üniversitelerde yabancı dil bilgisinin aranmamasının doğurduğu sakıncalar idi. Yabancı dil bilgisi olmadan lisansüstü çalışma yapmanın olanaksız olduğunu söyleyen konuşmacılar, yabancı dillerde hazırlanmış kitap, makale ve tezlerin incelenebilmesi için yabancı dil bilgisi gerektiğini vurguladılar.

Öğrenci danışmanı kendi seçebilmeli

Konuşmacıların üzerinde ısrarlı durdukları diğer bir konu da, danışman seçiminde öğrenci tercih ve beklentilerinin pek çok üniversitede dikkate alınmaması oldu. Konuşmacılar, ülkemizdeki pek çok üniversitede danışman seçiminin anabilim başkanlarının keyfi isteği doğrultusunda yapıldığı, bunun da danışman – öğrenci iletişiminde ve etkileşimine önemli zararlar verdiğini açıkladılar. Bu konuda anabilim dalları ile enstitülere büyük görevler düştüğünü söyleyen konuşmacılar, dünyanın gelişmiş ülkelerinde lisansüstü öğrencilerin danışman seçiminin öğretim üyesi – öğrencinin bir araya gelerek, öğrencinin ve öğretim üyesinin ortak istekleri doğrultusunda gerçekleştiğini söylediler.

Yorumlar