Her pazar için farklı tanıtım yapılmalı

2017 yılı kasım ayında imzaladıkları sektör üniversite işbirliği projesi kapsamında birlikteliklerini devam ettiren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ile Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ergin İzmir’de bir araya gelerek 2018 sezonu ve turizmin gereklilikleri üzerine sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundular.

14/09/2018 15:37
Her pazar için farklı tanıtım yapılmalı

Ağustos ayı başında vermiş olduğu demeçte turizmde uygulanan teşvikler ile alınan tedbirlerin yeterli olmadığını söyleyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba’nın fikirlerini sektörden gelen birisi olarak Bakan Ersoy’un da bir ay sonra gündeme taşıması aklın yolu bir sözünü doğruladı.

Fiyatlar Ancak Zamana Yayılarak Yükselebilir

2015 yılındaki rakamlarla kıyaslandığında; uçak krizinden sonra ilk defa bu yıl istatistiklere de yansıyan ziyaretçi sayısının gözle görülür bir şekilde arttığını, fakat; kriz sonrasında verilen aksiyon ve indirimler nedeni ile fiyatlardaki sert düşüşün ancak; zamana yayılarak eski seviyelerine gelebileceğini dile getirdi.

Turizmde Güven Duygusu Önemlidir

Turizmde güven duygusuna da vurgu yapan Akbaba; ülkeler arası iyi ilişkilerin turizme direkt olarak yansıyacağını, aksi halde; ülkelerin kendi vatandaşlarına yapmış oldukları seyahat uyarılarının ülkemiz turizmine ve turistleri adına olumsuz etki yapacağını, ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik durumu ile sınır komşularımızda meydana gelen gelişmelerin turizmi direkt etkilemesinin yanında son dönemde döviz kurlarındaki ani yükselişin dış turizmde ziyaretçi sayısında artış, iç turizmde de gerileme şeklinde kendisini göstereceğini belirtti.

Her Ülke İçin Tanıtım Farklı Olmalıdır

Gerek fuarlar gerekse ikili ilişkiler yolu ile ülke tanıtımı için verilen çabanın yeterli olmasına karşın; “herkes Türkiye’ye gelsin” düşüncesinden ziyade, farkındalık yaratma adına; çabaların mikro pazarlama odaklı olması ve her ülke için farklı tanıtım yapmanın gerekliliğinin yanında; gerek Çinli, gerekse Alman, İngiliz ya da Amerikan turistin turizmden farklı beklentisi düşünülerek, verilen mesajın da yaş aralıklarına göre farklı olması gerektiğini, 25 yaşındaki turistle 50 yaşındaki turiste ulaşmanın yolunun aynı olmayacağı için mikro düzeyde planlama yapılması gerekir dedi.

Kruvaziyer Turizminin Ülkeler ve Ülkemiz İçin Önemi.

Üç tarafı denizlerle çevrili, binlerce kilometre uzunluğunda, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu deniz kıyısına sahip olan, bunun yanında irili ufaklı çok sayıda adaya sahip olan ülkemizin uluslararası deniz turizminden yararlanamaması çok üzücüdür. Burada da yine en önemli eksikliğin yanlış teşhis ve tedavi olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olarak ele alınması gereken konu, uluslararası deniz turizmi konusunda yetkin; sistemin işleyişi, ana aktörleri, karar alıcıları gibi tüm alanlarda bilgi ve erişim sahibi, liyakat sahibi insanlardan yararlanılması, iş ve işin sahibinin net olarak ortaya koyulduğu, ölçme ve değerlendirmeyi olanaklı kılan bir anlayışın yakalanmasıdır.

Turizmde Çözüm Önerileri

Yapılacak olan seyahat tecrübeleri ile turizm bilincinin kazanılabileceğini, iç turizmi öğrenmeden dış turizmde yaşanan sıkıntıların çözülemeyeceğini belirterek iç turizmi can simidi gibi görme yolu ile çözme mantığından da vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Akbaba; çözüm olarak da; turizm fakültelerinin bilimsel görüşlerine değer verilmesi gerektiğini, öncelikle yapılacak her şeyde bilimsel yaklaşımın temel alınmasının, kişilerin görüşlerinden ziyade bilimin geliştirdiği kuram ve çözümlerden yararlanma yoluna gidilmesini, uluslararası turizm sisteminin işleyişini bilen, yetkin kişilerin görevlere getirilmesini, proje bazlı, stratejik planlama ruhunda yaklaşımlara geçilmesinin, dönemsel çözüm yolları yerine geleceğe dönük projeler ile sonuca gidilmesinin en etkili yol olacağını söyleyerek; makamında yaptığımız hoş sohbetin ardından KITUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ergin ile objektiflerimize poz verdi.   

 

Yorumlar