Turizm tahsisleri artık tek elde toplandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile mülkiyeti kamuya ait olan taşınmazların turizm yatırmlarına tek elden tahsisi için mevzuat değişikliği yapıldı.

28/07/2020 12:08
Turizm tahsisleri artık tek elde toplandı

Kamu arazileri için yeni bir yasal düzenlemeye gidildi ve turizm yatırımları için tahsis edilecek araziler için kapsam genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile turizm yatırımları için tek elden alınması için mevzuatta değişiklik yapıldı.

KAMU TAŞINMAZLARI TANIMI İÇİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ! 

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Alp tarafından yapılan habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuat değişikliğine giderek kamu taşınmazları tanımını değiştirdi.  Yapılan yeni tanımda “Kamu taşınmazları: Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde veya dışında kalan ve kanun uyarınca Bakanlığa tahsis edilen; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları, devlet ormanı sayılan yerler ile Milli Parklar Kanunu ve Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilen yerler ve ayrıca, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile Devlet ormanları içinde sınırları Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya yapılması uygun görülen mesire yerleri" ifadelerine yer verildi. 

BU TAŞINMAZLAR TURİZM TESİSLERİNE 99 YILLIĞINA TAHSİS EDİLECEK 

Yapılan yeni düzenleme ile mülkiyeti Hazine'ye ait olan kamu taşınmazları turizm yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara 99 yıllık süre boyunca kiraya verilebilecek. Bu sayede kamu arazilerinin turizm yatırımcıları için tek elden kiraya verilebilmesinin de önü açılmış oldu.  Verilen karar korana virüs salgını nedeni ile büyük bir kayıp yaşayan turizm sektöründe memnuniyet yarattı.

 

 

Yorumlar