OTELLERDE YÖNETİLEBİLİR RİSK

K.Ünsal Barış 31/12/2019 23:40
Risk; Latince kökenli bir kelime olup, kısaca; zarar, tehlike anlamına gelmektedir. Risk almak ise; Bir fikir, bir girişim veya bir eylemi yürürlüğe koymadan önce, girişim veya eylemin bütün tehlike ve zorluklarını tahmin edebilme, olabilecek bütün olumlu ve olumsuz gelişme ve sonuçları bilinçli olarak göze alabilme, karşılaşılacak olası zararların etkisini minimum seviyeye düşürebilme sanat ve cesaretine verilen yönetimsel bir tanımlamadır.

Risk almadan bir işletmeyi, bir kurumu, bir topluluğu, bir oteli yönetmek tabii ki mümkündür. Ancak, böyle bir ortamda ilerlemek, büyümek, çağa ayak uydurmak veya genişlemekten bahsetmek de fantezi bir düşünce olur. Risk almak, girişimci ve yöneticilerin çok önemli, “olmazsa olmaz”ları arasında yer almalıdır.

Lakin, “Dostlar iş başında görsün, kese dolsun” anlayışı ile risk alma girişiminde bulunmak, hangi işletme, kurum, otel veya toplumda gündeme gelirse gelsin, içinde bulunduğu ortama büyük zarar verir. Risk alabilmek, yöneticilerde bir eğitimi, bir bilgiyi, bir deneyimi, bir misyonu ve bir vizyonu da beraberinde gerektirir.

Risk alma konusu, tek bir kişinin üzerine asla yıkılmamalıdır. Riskli işler ve kararlarda daima bir komite, bir ekip, bir koordinasyon devrede olmalıdır. Bu ekip, girişilecek işin risklerini etüt edip, konuyu planlayıp, zamanlayıp, görevleri dağıtıp, kişileri yetkilendirip, sorumluluk dağılım ve paylaşımı yaparak yürütmelidir. 

Şu bir gerçektir ki, ekip çalışması ve sorumluluk paylaşımının olduğu otellerde, riskli işler daha sağlıklı ve kolay yönetilirler.

Ekip çalışmasının, sorumluluk paylaşımının olduğu otellerde, bilgi birikimi yüksek olur,  ekip güçlü olur, fikir güçlü olur, kararlılık güçlü olur. Beklenmeyen ve düşünülmeyen bir risk ile karşılaşıldığında, sorumluluk taşıyan bireyler üzerinde yıkıcı etkiler olmaz. İşletme veya kurum, riskin zararlarını daha kolay göğüsleyebilir. Bunun aksi yönetimlerde ise, bu operasyonun adı “Don Kişot”luk olur.

Otellerde riskin daha sağlıklı ve daha kolay yönetilebilmesi için;

-    Konu ile ilgili mutlaka bir komite kurulmuş olmalıdır.

-    Kurulacak komitenin üç tabii üyesi; Genel Müdür, Asst GM ve Mali işler Md. dür. Alınacak riskin önem derecesine göre, tabii üyeler arasında işletme sahibinin de bulunması yararlıdır. Alınacak riskin içeriğine göre, ilgili departman Md. veya departman Md.’leri de katılmalıdırlar.

-    Risk alacak kişi veya kişilerin yetkilerinin olması gerekir.

-    Yapılacak işin bir projesi olmalıdır.

-    Proje etaplara bölünmelidir.

-    Ulaşılan her etabın komite tarafından muhakemesi yapılmalı ve her gelecek etap gözden geçirilmelidir.

-    Karşılaşılan veya karşılaşılması ön görülen güçlükler karşısında alınacak önlemler süratle belirlenmeli ve yürürlüğe sokulmalıdır.

-    İş takip ve denetim sistemi kurulmalıdır.

-    Periyodik toplantılar düzenlenmelidir.

-    Sağlıklı ve hızlı iletişim sağlanmalıdır.

-    İşin disiplinine çok önem verilmelidir.

-    Yönetilecek riskli işin başarıya ulaşımında, ekipte bulunan kişilerin sorumluluk ve yararlılık derecelerine göre ödül sistemi kurulmalıdır.

Böyle bir düzen, organizasyon ve ekip çalışması içinde risk almak, katılımcılara bir endişe ve gerilim vermez, aksine tüm katılımcılara zevk verir. 

Otel yönetiminde risk almayı bir endişe ve gerginlik kaynağı olmaktan, huzursuzluk kaynağı olmaktan kurtarabilirsek, o işletme yerinde duramaz, coşarak büyür.

Yağmurun yağmasını hiç birimiz durduramayız, lakin yanımızda bir şemsiye taşırsak, yağmurun riskine karşı önlemimizi almış oluruz. Unutmayınız, riskler yöneticileri yönetmemeli, yönetimler riskleri yönetebilmeli. Bunu başarabilmek için de, yukarıda sıraladığım hususlara azami dikkat sarf ederek, risklerin olumsuz etkisine karşı önlem almalı veya olası olumsuz etkilerini zayıflatmalıyız. 

Unutmayalım ki, risklerin üstesinden kolay gelebilmek için ekip çalışması şarttır. Ekip çalışması ise, işletmelerde ciddi bir görev dağılımını, yetkilendirmeyi, sorumluluk paylaştırmayı, denetlemeyi ve ödüllendirme sistemi kurulumunu beraberinde getirmelidir.

Bu çalışmalar ise, otellerin kendi çaplarında kurumsallaşmalarının önünü açar.  Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.