Küresel turizminin en önemli sorunu: Aşırı Turizm

Aşırı turizm, aşırı sayıda turistin belirli bir destinasyonu ziyaret ederek çevre, yerel topluluklar ve turist deneyiminin genel kalitesi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı bir durumu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu olgu, son yıllarda dünyanın dört bir yanındaki popüler turizm destinasyonlarının ziyaretçi akınıyla başa çıkmakta zorlanmasıyla giderek daha yaygın hale gelmiştir.

Nermin Yurtoğlu Nermin Yurtoğlu 07/07/2023 14:06
Küresel turizminin en önemli sorunu: Aşırı Turizm

Aşırı turizm, belirli bir bölge veya destinasyon türü ile sınırlı değildir. Hem kentsel hem de kırsal alanları, kültürel ve doğal alanları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Sorun o kadar yaygın hale geldi ki, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), aşırı turizmi bugün küresel turizm endüstrisinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak tanımlamaktadır. UNWTO küresel turist girişlerinin 1950’de 25 milyondan 2019’da 1,4 milyarın üzerine çıktığını tahmin ediyor, bu da küresel turizmdeki muazzam büyümeyi ve dünya çapında çeşitli destinasyonlarda aşırı turizmin meydana gelme potansiyelini vurguluyor.

AŞIRI TURİZMİN NEDENLERİ: Ekonomik Faktörler

Ekonomik faktörler, kitlesel seyahat ve turizm alışkanlıklarının artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ekonominin, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki büyümesi, birçok insan için harcanabilir gelirde artışa yol açmıştır. Bu, seyahatin görece karşılanabilirliği ile birleştiğinde, daha fazla kişinin tatil yapmasını ve yeni yerler keşfetmesini kolaylaştırdı. Ayrıca yerel ve ulusal hükümetler genellikle turizmi kritik bir gelir kaynağı olarak görmekte ve daha fazla ziyaretçi çekmek için altyapı ve ilgi çekici yerlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Turizm odaklı ekonomik büyümeye bu şekilde odaklanmak, bazen kitle turizminin potansiyel olumsuz sonuçlarının göz ardı edilmesine yol açabilir.

Seyahat Sektörünün Büyümesi

Seyahat sektörü de son yıllarda hızla gelişti, yeni teknolojiler ve iş modelleri onu daha geniş bir kitle için daha erişilebilir ve daha uygun fiyatlı hale getirdi. Düşük maliyetli havayollarının, çevrimiçi rezervasyon platformlarının ve paylaşım ekonomisinin (örneğin Airbnb) yükselişi, turist sayısındaki artışa katkıda bulundu. Bu yenilikler, insanların daha sık ve bir zamanlar alışılmışın dışında olduğu düşünülen yerlere seyahat etmesini kolaylaştırdı.

Sosyal Medya ve Influencerlar

Aşırı turizmin nedenleri tartışılırken sosyal medyanın ve Influencerların etkisi hafife alınamaz. Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlar, seyahati teşvik etmek ve popüler turistik yerleri sergilemek için güçlü araçlar haline geldi. Influencerlar genellikle deneyimlerinin görüntülerini ve videolarını paylaşarak takipçilerini aynı yerleri ziyaret etmeye teşvik eder. Bu da, hepsi aynı deneyimleri yeniden yaratmaya çalışan bir turist akınına yol açarak, sonuçta aşırı kalabalığa ve yerel kaynaklar üzerinde baskıya katkıda bulunabilir.

Hükümet Politikaları

Devlet politikaları da doğrudan veya dolaylı olarak aşırı turizme katkıda bulunabilir. Örneğin, bazı hükümetler yabancı ziyaretçileri, havayollarını ve yatırımcıları çekmek için teşvikler sunarak turizmi agresif bir şekilde teşvik etmektedir. Bu politikalar yerel ekonomileri canlandırabilirken, istemeden de olsa sürdürülemez bir turist akışına yol açabilir. Ek olarak, zayıf düzenlemeler ve bina kodları veya çevre koruma yasaları gibi mevcut kuralların yetersiz uygulanması, aşırı turizmin olumsuz etkilerini şiddetlendirebilir.

AŞIRI TURİZMİN ETKİLERİ

Çevresel Etk

Ekosistemin Bozulması

Aşırı turizm, özellikle ekolojik olarak hassas bölgelerde, çevre için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Aşırı ziyaretçi sayısı habitat tahribatına, kirliliğe ve su ve enerji gibi kaynakların aşırı kullanımına yol açabilir. Örneğin, mercan resifleri gibi kırılgan ekosistemler, aşırı dalış faaliyetlerinin neden olduğu fiziksel hasarlardan zarar görebilir. Benzer şekilde, korunan doğal alanlar, yüksek hacimli yaya trafiği nedeniyle toprak erozyonu ve bitki örtüsü kaybına maruz kalabilir.

Kirlilik ve Atık

Büyük turist akını da önemli miktarda kirlilik ve atık üretiyor. Ulaşım, çöp atma ve yetersiz atık yönetim sistemlerinden kaynaklanan artan hava ve gürültü kirliliği, çevre ve yerel toplulukların yaşam kalitesi üzerinde zararlı etkilere sahip olabilir.

Sosyo-Kültürel Etki: Yerel toplulukların yerinden edilmesi

Aşırı turizmin yerel topluluklar üzerinde derin sosyo-kültürel etkileri de olabilir. Turistik konaklama ve cazibe merkezlerine olan talep arttıkça, emlak fiyatları artabilir ve yerel sakinleri daha uygun alanlara taşınmaya zorlayabilir. Bu yer değiştirme, geleneksel mahallelerin kaybolmasına ve toplum yaşamının aksamasına yol açabilir.

Kültürel Erozyon

Turist akını, yerel kültür ve geleneklerin erozyona uğramasına da katkıda bulunabilir. Topluluklar, uluslararası ziyaretçilerin taleplerini karşıladıkça, turist beklentileriyle daha uyumlu uygulama ve değerleri benimseyebilirler. Bu kültürel homojenleşme, kültürel kimliğin kaybolmasına ve benzersiz gelenek ve uygulamaların seyrelmesine neden olabilir.

Ekonomik Etki: Sürdürülemez Büyüme

Turizm birçok destinasyon için önemli bir gelir kaynağı olabilirken, aşırı turizm sürdürülemez ekonomik büyümeye yol açabilir. Turizmle ilgili işletmelerdeki hızlı artış, hizmetlerin kalitesinde ve genel turist deneyiminde düşüşe neden olarak, hizmet arzının artmasına neden olabilir. Ayrıca, turizme aşırı bağımlılık, yerel ekonomileri ekonomik gerilemeler veya doğal afetler gibi dış etkenlere karşı savunmasız hale getirebilir.

Turizme Bağımlılık

Aşırı turizm aynı zamanda bir destinasyonun uzun vadeli ekonomik sağlığına zarar verebilecek turizm endüstrisine bağımlılık yaratabilir. Yerel işletmeler öncelikle turistlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarından, tarım veya imalat gibi diğer sektörleri ihmal edebilirler. Bu bağımlılık, yerel ekonomileri turist sayısındaki dalgalanmalara karşı daha duyarlı hale getirebilir ve çeşitlendirme ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneklerini sınırlayabilir.

AŞIRI TURİZM İLE BAŞEDEBİLME STRATEJİLERİ

Hükümet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

Turist sayısını sınırlamak

Aşırı turizmin ele alınmasına yönelik bir yaklaşım, hükümetlerin belirli destinasyonları ziyaret etmesine izin verilen turist sayısını sınırlayan düzenlemeler uygulamasıdır. Bu, süreli giriş, ziyaretçi kotaları veya belirli bir alanda mevcut olan konaklama sayısındaki sınırlar gibi önlemlerle yapılabilir.

Yoğun olmayan seyahatin teşvik edilmesi

Turistleri yoğun olmayan sezonlarda ziyaret etmeye teşvik etmek de popüler destinasyonlardaki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu hedefe yönelik pazarlama kampanyaları, indirimli fiyatlar veya yoğun olmayan dönemlere özel benzersiz deneyimler sunarak elde edilebilir.

Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları: Ekoturizm

Çevreye duyarlı seyahate ve doğal ve kültürel mirasın korunmasına odaklanan ekoturizm, aşırı turizme karşı etkili bir yol olabilir. Ekoturizmi teşvik ederek destinasyonlar, yerel topluluklara olumlu katkıda bulunma ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirme olasılığı daha yüksek olan sorumlu turistleri çekebilir.

Topluluk Temelli Turizm

Toplum temelli turizm (CBT), aşırı turizmin ele alınmasına yardımcı olabilecek başka bir sürdürülebilir yaklaşımdır. TCMB, turizmin faydalarının daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak, yerel toplulukların turizm planlamasına ve gelişimine katılımını vurgular. Bu yaklaşım aynı zamanda bölge sakinleri için alternatif gelir kaynakları sağlarken yerel kültür ve geleneklerin korunmasına da yardımcı olabilir.

Seyahat Sektörünün Sorumlulukları: Daha az bilinen Destinasyonların Pazarlanması

Seyahat endüstrisi, daha fazla ziyaretçi çekme kapasitesine sahip daha az bilinen destinasyonları teşvik ederek aşırı turizmle mücadelede çok önemli bir rol oynayabilir. Seyahat şirketleri, tekliflerini çeşitlendirerek turist akışını daha eşit bir şekilde dağıtmaya ve popüler destinasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sorumlu Seyahati Teşvik Etmek

Seyahat endüstrisi, turistleri eylemlerinin potansiyel olumsuz etkileri konusunda eğiterek ve onları sürdürülebilir davranışlar benimsemeye teşvik ederek sorumlu seyahat uygulamalarını da teşvik edebilir. Bu, yerel gelenekler ve görgü kuralları hakkında bilgi vermeyi, çevre dostu konaklamayı teşvik etmeyi ve turistleri yerel işletmeleri desteklemeye teşvik etmeyi içerebilir.

Aşırı Turizmi Önlemede Gezginlerin Rolü: Dikkatli seyahat planlaması

Gezginler, seyahat seçimlerine dikkat ederek aşırı turizmin önlenmesine katkıda bulunabilirler. Bu, alternatif destinasyonları araştırmayı, yoğun seyahat sezonlarından kaçınmayı ve ziyaretlerinin yerel topluluklar ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerini göz önünde bulundurmayı içerir.

Yerel işletmeleri desteklemek

Gezginler, yerel işletmeleri desteklemeyi seçerek, turizmin ekonomik faydalarını daha adil bir şekilde dağıtmaya ve aşırı turizmin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, yerel olarak sahip olunan restoranlarda yemek yemeyi, yerel pazarlarda alışveriş yapmayı ve bölge sakinlerinin sahip olduğu konaklama yerlerinde kalmayı içerebilir.

Yerel gelenek ve kültüre saygı duymak

Yerel gelenek ve kültüre saygı, sorumlu turizmin önemli bir yönüdür. Gezginler, ziyaret ettikleri destinasyonların gelenek ve göreneklerini öğrenmeye çalışmalı, yerel değerlere saygılı ve saygılı davranmalıdır.

SONUÇ ve ÇÖZÜMLER: Turizmin ve Aşırı Turizmin Geleceği

Küresel turizm endüstrisi büyümeye devam ederken, aşırı turizm sorununu ele almak, popüler destinasyonların uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Hükümet politikaları, endüstri girişimleri ve sorumlu seyahat uygulamalarının bir kombinasyonunu uygulayarak aşırı turizmin olumsuz etkilerini azaltmak ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir turizm biçimini teşvik etmek mümkündür.

İşbirliğinin Önemi

Aşırı turizmle mücadele, hükümetler, seyahat endüstrisi, yerel topluluklar ve turistler dahil olmak üzere tüm paydaşlar arasında iş birliği gerektirir. Etkili stratejiler geliştirmek ve uygulamak için birlikte çalışarak, turizmin uygulanabilir ve sürdürülebilir bir endüstri olarak kalmasını sağlarken popüler destinasyonların benzersiz niteliklerini koruyabiliriz.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.