İstanbul denilince aklınıza ne geliyor?

Dünyaca ünlü pazarlama duayeni Philip Kotler, 'Sizin aklınıza İstanbul denilince ilk ne geliyor ' sorusuna, 'Kaos' diye yanıt vermişti.

09/09/2019 01:14
Nermin Yurtoğlu

Yazar

Yazarın Tüm Yazıları
İstanbul denilince aklınıza ne geliyor?

Paris denilince aklınıza ne geliyor? Romantizm, Gastronomi ve Sanat değil mi? Peki ya Amsterdam, Barcelona? Bu şehirleri her kime sorarsanız sorun herkesin ortak söyleyebilceği bir iki tanımlama mutlaka vardır ve mutlaka hayatlarında en az bir kere buralara seyahat etmişlerlerdir veya seyahat planlarında vardır.

Peki ya İstanbul denilince aklınıza ne geliyor?

Unutmuyorum dünyaca ünlü pazarlama duayeni Philip Kotler, İstanbul'a geldiğinde bir konferansta biz katılımcılara öncelikle bunu çok net tanımlamamız gerektiğini belirtmiş ve katılımcılardan biri 'peki ya sizin aklınıza İstanbul denilince ilk ne geliyor 'diye sorduğunda 'Kaos' diye yanıt vermişti.

Evet, bu kez konumuz turizm'de 'Destinasyon Pazarlaması ve Markalaşma'. ve bu öyle bir konu ki, sektörün tüm bileşenlerini yakından ilgilendiriyor.

Uzun yıllardır Turizm ve Hizmet sektöründe lüks segmentte yer alan işletmelere pazarlama ve marka danışmanlığı yapan biri olarak bu konu, benim de uzunca bir süredir ilgi alanımda.

Destinasyon Pazarlaması nedir? 

Sektördeki işletmelerin marka olmalarını sağlamanın, içinde bulundukları destinasyon bir marka değilse, ne kadar güç olduğunu çok iyi biliyorum. Peki tam olarak nedir bu Destinasyon Pazarlaması ve veya bir destinasyonun markalaşması ve neden bu kadar önemli?

Genel olarak Destinasyon pazarlaması ve markalaşması ''Belirli bir ülke, şehir ya da bölgenin özelliklerine uygun olarak oluşturulan destinasyon kimliğinin,o destinasyonu tercih etmesi beklenen seçili hedef kitlelere yönelik hale getirilmesini amaçlayan faaliyetler” olarak açıklanıyor.

Destinasyon Pazarlaması yalnızca turist çekmek maksatlı bir aktivite değildir?

Bu ilk etapta yalnızca turist çekmek maksatlı bir aktivite olarak görülse de, aslında farklı kitleler için çok daha fazla anlam önem taşıyan bir konu destinasyon markalaşması.

Zira bir destinasyonun markalaşması, beraberinde bölgedeki ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen turistlerin ziyaretleri sonucu, destinasyon bölgesinde yaşayan bölge halkına gelir ve istihdam imkanının yanı sıra bölgenin alt yapı ve üst yapısının da gelişimine katkıda bulunuyor.

Sadece bunlar değil; destinasyona saygınlık, farkındalık, sadakat ve popülerlik sağlıyor,meydana gelebilecek büyük doğal afetler veya olumsuz haber propagandası gibi kriz durumlarında daha çabuk toparlanmaya olanak sağlıyor,yanlış bilinen algıların düzeltilmesine yardımcı oluyor,benzer görünen destinasyonlar arasında fark oluşturarak,destinasyonun tanınmasını sağlıyor.

Markalaşma sürecini tamamlamış ürünler pazarda rakiplerine oranla farklıdır  

Nasıl ki günümüzde markalaşma sürecini tamamlamış ürünler pazarda rakiplerine oranla farklılaşmakta ve bir tüketici sadakati yaratabilmekteyse, markalaşma sürecine başarıyla giriş yapmış ve bu süreci sürdürebilmiş destinasyon markaları da günümüzde turizm alanında çok güçlü birer vazgeçilmez haline gelmişlerdir.

Dünya turizminde bir destinasyonun marka olarak gelişimi için gerekli prensipler şu şekilde sıralanmış:

*Turiste yönelik olmak: Marka oluşumu açısından destinasyonun sahip olduğu ya da turistin istediğini düşündüğü konuları değil, bizzat turistlerin isteklerini temel almak.

* Odaklanmak: Belirli bir-bir kaç hedef pazara odaklanarak ona çekici gelecek şekilde teklif geliştirmek.

* Bağlılık kurmak: Turistlerin yalnızca rasyonel değil duygusal tepkilerine de odaklanmak.

*Temel almak: Destinasyon yönetim örgütlerinin ana stratejisini destinasyonun markalaşmasını temel alması.

Bu süreçte en dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi, markalaması yapılacak olan destinasyonun, turistlere orayla ilgili bir şeyler vaat edebiliyor oluşu. Zira turistler, kendi ülkeleri dışındaki bir destinasyonu ziyaretleri esnasında, o bölgeye ait bilgilere, özelliklere ve değerlere çok daha fazla dikkat etmektedirler.

Bölgesel pazarlama anlayışı giderek önem kazandı

Bunun yanı sıra, bütün olarak bir ülkenin, tek bir destinasyon markası anlayışının, özellikle içerisinde farklı kimlik ve kültürleri barındıran ülkeler için yetersiz kalışı, bölgesel pazarlama anlayışının giderek önemini arttırmasını sağlamıştır. 

bölgesel markalama amacının bir diğer önemli faktörü de, özellikle turizm pastasından pay almak isteyen ülkelerin, ülkelerini markalaştırma sürecinde gittikçe artan şekilde birbirine yakın pazarlama görsel ya da sloganlarını kullanmaya başlamaları olarak gösterebiliriz.

Destinasyon markalaşması, aslında destinasyonları birbirinden ayıran kimliklerdir? 

Dolayısıyla tanım olarak destinasyon markalaşmasını, aslında destinasyonları birbirinden ayıran kimlikler şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu tanımlama ile birlikte marka olması hedeflenen destinasyon için gerek slogan, gerek logo gerekse de ön plana çıkartmayı düşündüğü kültürel-yerel sembollerde, kendi özel değerlerini yansıtan donelere ihtiyacı var.

Şehir markaları ülkemizde yeni oluşturulmaya başladı

Ülkemizde ise, yeni oluşturulmaya çalışılan şehir markaları, bir şehir açısından basit bir işlem olmamakla birlikte, bu süreç birbirini takip eden bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ortaya çıkmakta.

Türkiye'deki şehirlerin markalaşmaları konusunu bir sonraki yazmızda daha detaylı inceleyeceğim. Sizler de benim gibi dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşadığımıza gönülden inanıyorsanız, bu konudaki görüş ve yorumlarınızı da paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz bizlere değer katacak. 

Yazar Bilgisi

Nermin Yurtoğlu

Yazar

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar