Erişilebilir Turizm için Erişilebilir Şehirler

Erişilebilir turizm seyahatimizin her alanında her an karşımıza çıkan bir kavram. Fakat engelli kişilerin sorunları sadece fiziksel erişim veya mali yönden mi ele almak gerekli? Bu şekilde yapanlar, büyük resmi atlıyor olabilirler mi?

26/09/2017 13:03
Zafer Türkmendağ

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları
Erişilebilir Turizm için Erişilebilir Şehirler

Zafer TÜRKMENDAĞ

Erişilebilir turizm, seyahatimizin her alanında ve her an karşımıza çıkan bir kavram. Fakat engelli kişilerin sorunlarını sadece fiziksel erişim veya mali yönden mi ele almak gerekli? Bu şekilde yapanlar büyük resmi atlıyor olabilirler mi? Engelli kişilerin toplum içinde sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalmaları, fiziksel erişim gereksinimlerine de yeterince önem verilmemesi ve iş ortamında istenmemeleri ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla toplum olarak erişilebilir turizmden önce, erişilebilir şehirler ve erişilebilir toplumlar meydana getirmemiz gerekiyor.

Engelli kişilerin toplum içerisinde karşılaştıkları problemler, fiziksel erişim ihtiyaçlarından daha önemli olmasına karşın, maalesef bu konuda bir bilinç oluşturulamıyor. Bir şehrin tüm binaları kısa zamanda engelli erişimine uygun hale getirebilir. Fakat o binaların içinde yaşayanlara, engelli kişilerin de kendilerinden biri olduğu bu kadar kısa sürede anlatılamaz. Gelişmiş ülkelerde bu konuya yeterince önem verilmeye çalışılıyor ve büyük destekli projeler ile halk bilinçlendirilmeye çalışılıyorken; gelişmekte olan ülkeler maalesef konunun önemini anlayabilmiş değiller. Aslında toplumun engelli kişilere yaklaşımı, toplumun kendi içinde bireylerin diğerlerine ve çevrelerine karşı gösterdikleri saygının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Yaptığım bir araştırmada çıkan sonuçlara göre, Türkiye’de engelli kişiler seyahatleri sırasında farklı alanlarda fiziksel erişim kısıtlamalarıyla ve olumsuz tutumlarla karşılaşıyorlar. Bu olumsuz tutumlar, sektörde çalışan personelin ilgisizliği ve diğer seyahat edenlerin veya toplumun tutunduğu olumsuz tavırlar olarak söylenebilir. Engelli kişilerin en büyük handikaplarından birisi de, çalışma hayatında yer bulamamaları ve eğitime motive edilmemeleri.

Bunun sonucu ortaya çıkan gelir düşüklüğü tablosu nedeniyle de, engelli kişiler ya seyahate bütçe ayıramıyor ya da daha fazla engelle karşılaştıkları düşük fiyatlı işletmeleri tercih ediyorlar. Ayrıca, engelli kişiler seyahatlerinde genellikle bir yardımcı veya aileleri ile birlikte olmak zorunda olduklarından, bireysel seyahat kararı daha da zorlaşmaktadır.

Herkesin aslında bir engelli adayı olduğu veya herkesin hayatının bir dönemi engelli olduğu varsayımıyla, engellilerin toplum içinde değer görmelerinin halkın kendisini de ilgilendiren bir husus olduğunun farkına varılmalıdır. İzmir ilinde sosyal ortamlardaki engelli kişilerin hareketliliği, diğer illerimize örnek oluşturabilir. Engelli kişilerin sosyal hayatta daha fazla yer almasının, sosyal sürdürülebilirliğe de katkısı büyük olacaktır. Ayrıca, engelli kişilerin sosyal olarak var olduğu şehirlere gelen engelli turistler de, erişilebilir bir turizm deneyimi yaşayacaklar.

Yazar Bilgisi

Zafer Türkmendağ

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar