Dört şehirde yeni turizm merkezleri ilan edildi

Antalya, Giresun, Ankara ve Konya'da 4 alan Cumhurbaşkanı tarafından Turizm Bölgesi ile Koruma ve Gelişme Bölgesi ilan edildi. Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemelerle Cumhurbaşkanı'na bu alanlarda yabancılar dahil çok geniş istisna, muafiyet, teşvik yetkisi tanınmıştı. Tüm başvuruları Cumhurbaşkanı değerlendirecek.

23/02/2023 12:41
Dört şehirde yeni turizm merkezleri ilan edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  4 ayrı bölgeyi “Turizm Bölgesi (TB)” ile “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)” olarak tespit ve ilan etti. Erdoğan’ın tek imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda tespit ve ilan edilen yerler şöyle:

Antalya Kemer Arslanbucak Turizm Merkezi, Ankara Kahramankazan Soğucak Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Konya Hüyük İmrenler yaylası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi…

HALEN 233 MERKEZ YÜRÜRLÜKTE

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 60 adedi KTKGB olmak üzere toplam 233 adet Turizm Merkezi/KTKGB yürürlükte. Mevzuatta ilan edilen merkezlere önemli ayrıcalıklar tanınabiliyor ve tüm işlemlerde Cumhurbaşkanı ve bakanlık yetkili.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’yle ilgili mevzuatta geçtiğimiz yıl 18 Temmuz’da geniş değişiklikler yapıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:

BÖLGE YA DA PARSELLER BAKANLIKÇA TAHSİS EDİLEBİLİR

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin tamamı veya planlarla belirlenmiş alt bölgeleri veya bir veya birden fazla parselleri, plan amaçlarına uygun olarak Bakanlıkça tahsis edilebilir.

BAŞVURULARIN TAMAMI CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR

Bölgenin tamamının veya alt bölgenin tek bir ana yatırımcıya tahsisi için yapılan başvuruların tamamı Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilerek seçilen yatırımcıya ön izin verilmesine ve ön izin koşullarına karar verilir. İşlemler, ön izin koşullarına göre Bakanlıkça yürütülür.

TÜM İZİNLER 15 GÜNDE VERİLİR

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu

Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilen yatırımlar hakkında,

yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca

başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir. İrtifak hakkı dahil diğer bütün

işlemler ise en geç üç ay içerisinde tamamlanır. Yatırımın tamamlanıp tesisin işletmeye

geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca on beş gün içinde verilir.

CUMHURBAŞKANI YABANCIYA İSTİSNA SAĞLAYABİLİR

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz

malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Cumhurbaşkanı kararı ile istisna edilebilir.

CUMHURBAŞKANI İSTİSNA, MUAFİYET VE TEŞVİK UYGULAYABİLECEK

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve

turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri turizm merkezleri hakkında da uygulanır.

BAKANLIK ALTYAPI VE PLANLAMAYI RE’SEN TESİS EDEBİLİR

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça yapılacak alt

yapı ve plânlama işlemlerine esas olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş otuz gün içinde verilir. Bu süre sonunda istenilen bilgi, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça re'sen tesis edilebilir.

BAKANLIK HER ÖLÇEKTE PLAN YAPMAYA YETKİLİ

Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re'sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri sadece Bakanlığa sunulur.

İlgili kurul, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça incelenerek uygun görülen planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu planlar, Bakanlık ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyon kararı da dahil en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Bu alanlarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan hazırlanması veya hazırlattırılması durumunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak onamaya esas olmak üzere Bakanlığın uygun görüşü alınır.

YAT LİMANI İÇİN TAŞINMAZ TAHSİSİ

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.