Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Sivas'ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmaların dördüncüsü “Millî Mücadele’nin 100. Yıl Dönümü” münasebetiyle 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas’ta düzenleniyor.  

13/04/2019 21:53
Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması Sivas'ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini amaçlayan büyük buluşmaların dördüncüsü Sivas’ta düzenleniyor.  12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği ‘ buluşmalarında, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen lise öğrencileri ile akademisyenler,  düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuyorlar. Aynı zamanda, müzakere edilen kültür değerlerini, yerinde görme imkânına kavuşuyorlar.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, buluşmaların önemine dikkat çekerken, “ En önemli amacımız, Anadolu’nun birleştirici değerlerinin kökleşmesine katkıda bulunmak, bu coğrafyadaki derin tarihsel ve kültürel birlikteliğe vurgu yapmak, ortak kültür ve tarih şuurunu yeşertmek” dedi. Dursun’un verdiği bilgiye göre, katılımcı öğrencilerin seçiminde milli tarihimiz, kültürümüz ve sanatımız hakkında bilgi edinmeyi kendilerine dert edinmeleri ve araştırma ve araştırdıkları konuları sunma konusunda istekli olmalarına dikkat ediliyor.

İlki 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde Çanakkale’de, ikincisi 15-17 Şubat 2019 tarihlerinde Mardin’de, üçüncüsü 15-17 Mart 2019 tarihlerinde Samsun ve Amasya’da düzenlenen buluşmaların dördüncüsü Millî Mücadele’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle ve Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 22 Şubat 2019 tarih “100. Yıl Kutlamaları” konulu Genelgesi uyarınca 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştiriliyor.

Milli değerler, hem öğreniliyor, hem yerinde inceleniyor

Yeni nesillerin millî kültür alanındaki fikirleri ve çalışmalarıyla örnek oluşturan şahsiyetler hakkında bilgi edinmelerini ve köklü medeniyetimizin temel taşları olan milli tarih, kültür ve sanat eserlerimizi tanımalarını sağlamak üzere gerçekleştirilen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’nın aynı zamanda Anadolu gençliği için bir buluşma ve fikren kaynaşma vesilesi olması amaçlanıyor.

Bu buluşmaların Sivas ayağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk Tarih Kurumu ve Sivas Valiliği’nin destekleriyle; Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen lise ve üniversite öğrencileri, Sivaslı gençler, alanında uzman akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, düşünce insanları, öğretmenler ve bürokratların da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde katılımcıyla düzenleniyor.

Etkinliklere kimler katılıyor

Etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vahdettin Engin, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdür Teoman Karaca katılıyor.

Sivas’ta tertiplenen etkinlikler kapsamında 12 Nisan 2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun gençlerle birlikte bir sohbet programı gerçekleştirdi. Etkinlik programının ikinci günü olan 13 Nisan 2019 tarihinde ana etkinlik olarak gerçekleştirilen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştay”ında ise, farklı tarihsel ve kültürel arka plana sahip çok sayıda kimliğe ev sahipliği yapan Anadolu’nun kültür ve tarih birliği bilincinin inşası bakımından ortaya koyduğu eşsiz model ele alındı.

Çalıştay kapsamında lise ve üniversite öğrencileri de sunum yapıyor

Çalıştayda, Anadolu’nun birlikte yaşama duygusu ve alışkanlığını güçlendiren özelliklerinin iyi anlaşılması ve anlatılması için tarih, arkeoloji, coğrafya, antropoloji, felsefe, siyaset bilimi, askeri tarih, filoloji, ilahiyat, sosyoloji vb. birçok farklı alandan akademisyenler, araştırmacılar ve uzman bürokratların katılımıyla sunumlar ve müzakereler gerçekleştiriyor.

Çalıştay kapsamında lise ve üniversite öğrencileri de millî tarih ve kültür bilincinin yeşermesine eserleri ve çalışmalarıyla büyük katkılar sağlamış örnek şahsiyetler, önemli tarihi olay ve olgular hakkındaki araştırmalarını ve bu konulardaki fikirlerini sunuyor.

Soruyorlar, sorguluyorlar, öğreniyorlar…

Etkinlikler programının ikinci gününün diğer bir önemli etkinliği ise saat 16.30’da Sivas Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen “Gençlerle Başbaşa” buluşması. Bu etkinlikte şehir dışından gelen tüm davetliler ile şehrin gençlerinin bir araya gelmesi sağlanıyor. Bu buluşmada gençler; akademisyenler, araştırmacılar ve bürokratlardan oluşan konuşmacı grubuna tarih, kültür ve sanat konuları ile millî ve manevi değerlerimize ilişkin sorularını yönelterek merak ettiklerini öğrenebiliyor ve bu konulardaki fikirlerini ifade etme imkânını buluyorlar.

Etkinlikler programının son gününde Sivas, bu programın en önemli ve ilgi çekici bölümlerinden biri olan “Tarihi Alan ve Şehir İncelemeleri” faaliyetine ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Kongre Binası Atatürk ve Etnografya Müzesi, Şifaiye Medresesi, Sivas Ulu Camii ve Buruciye Medresesi ziyaret ediliyor. Sivas’taki kültürel ve tarihi varlık alanlarına ilişkin incelemelerin gerçekleştirileceği bu etkinlikle, özellikle gençlerin ilk iki günkü konuşma ve müzakereler esnasında ya da sunumları için yapmış oldukları araştırmalar vasıtasıyla edindikleri, fikir ve görüşleri şehrin tarihi alanları ve kültür mekânlarındaki incelemeler yoluyla birebir ve yerinde tecrübe etmeleri hedefleniyor.

 

Yorumlar