Turizmde hedefler yanlış mı belirleniyor?

Türkiye, turist sayısı ve gelirlerde ciddi hedefler açıklıyor. Bunlara ulaşmak için ise, hala yeni özel sektör yatak yatırımları ön plana çıkıyor. Verilere göre, doluluklarda benzer gelişim yok. Acaba turizmde hedefler yanlış mı?

06/11/2023 12:10
Turizmde hedefler yanlış mı belirleniyor?

Yıl boyunca % 50-55, yüksek sezonda % 70-75 doluluklara ulaşan bir ülke, turist sayısı hedefini sürekli artırarak, arz-talep dengesini bozar. Bu da, konaklama ticaretinin ve hizmetinin sürdürebilir olmasını zorlaştırır.

Çünkü, cansız iç pazar ve dışa bağımı müşteriyle dolmayan yataklara ve uzamayan sezona rağmen arzı sürekli artırmak ekonomik değildir.

Kitle turizminde odaklanan ülkelerde sezon kısalığı sorunu var. Özellikle İspanya ve Türkiye gibi turist sayısına odaklanan ülkelerde, iç pazardan da destek yeterli değilse, İtalya ve Fransa gibi ülkeler karşısında ekonomik olmayan bu açmaza daha fazla düşülüyor.

Yatak sayısı ve hedefler

Son Eurostat verilerine göre, AB'de yaklaşık 28,9 milyon yatak var. AB'deki yatak sayısında 5,2 milyon yatakla İtalya, 5,1 milyonla Fransa ve 3,8 milyonla İspanya öne çıkarken Türkiye 2-5 milyon dolayında yatağa sahip.

Turizmdatabank'ta yer alan makaleye göre, yatakların doluluklarında mevsimsellik temel sorun iken bunu en ağır hisseden İspanya ve Türkiye. Otel vb yerlerin doluluklarında İspanya ve Türkiye yaz aylarında (Mayıs-ekim) % 65 doluluk ile (Fransa ve İtalya’da ortalama % 55) rekor seviyede iken kış aylarında % 35-40 arası minimal düzeyde.

Tesislerde yapılan gecelemelerin % 60-65’ini yabancı turistler gerçekleştiriyor

Diğer yandan İspanya ve Türkiye’de otel vb. tesislerde yapılan gecelemelerin % 60-65’i yabancı turistlerce yapılırken, bu oran Fransa ve İtalya’da % 35-40 aralığında.

Özetle, İspanya ve Türkiye’de dış talebe bağlı olarak yıl geneli dotel dolulukları, Fransa ve İtalya’dan daha yüksek ama yaz aylarına sıkımış durumda. Fransa ve İtalya’da ile doluluklar daha düşük ama yıla daha yaygın durumda. Yüksek sezon ile düşük sezon arası doluluk farkları da İspanya ve Türkiye’de % 30 dolayında iken Fransa ve İtalya’da % 15 dolayında.

Bakan Ersoy, turist sayısı ve gelirlerde ciddi hedefler açıklıyor

Doluluklardaki bu mevsimsellik ve müşteri farkına rağmen Türkiye vb ülkeler hala yeni yatak yatırımı yapmaktadır. Fransa ve İtalya vb ülkelerde ise yatak arzı sabit seyretmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turist sayısı ve gelirlerde ciddi hedefler açıklıyor. Ek olarak yalnız sayısal olmayan yerinde ve detaylı bir plan da ortaya koydu. Ancak sektörün hala yeni yatak yatırımları ön plana çıkıyor. Verilere göre, doluluklarda benzer gelişim yok.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2028 yılı hedefimiz 90 milyon ziyaretçi, 100 Milyar Dolar gelir demişti. Ersoy, Ersoy, ürün ve pazar çeşitliliği ile sektörün maliyet odaklı değil gelir odaklı büyüyeceğini de söyledi. 

Acaba turizmde Bakanımızın açıkladığı bu sayısal hedefler yanlış mı algılanıyor?


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.