Turizm sektörü 1 puanlık vergi indiriminden yararlanacak mı?

İhracatçı kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması ile ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Turizmcilerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmuyor. Ancak sektör, kurumlar vergisi oranının kendilerine de 1 puan indirimli olarak uygulanmasını talep ediyor.

20/06/2022 08:31
Turizm sektörü 1 puanlık vergi indiriminden yararlanacak mı?

Dünya.com yazarı Abdullah Tolu köşesinde, bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2022 itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi (7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32. Maddesine eklenen 7. Fıkra). . Maliye, bu düzenlemenin usul ve esaslarını yayınladığı bir Tebliğ ile belirledi (20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ).

Turizm sektörü ne istiyor?

Söz konusu düzenlemede de belirtildiği üzere, 1 puanlık kurumlar vergisi indirimine ilişkin düzenlemeden sadece ihracatçılar yararlanabiliyor. Çünkü, anılan düzenlemede turizmciler ifadesi yer almadığından, turizmcilerin 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmuyor.

Ancak, turizm sektörü, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre ihracatçı sayılmaları nedeniyle kurumlar vergisi oranının kendilerine de 1 puan indirimli olarak uygulanmasını talep ediyor.

Turizmciler hangi düzenlemeye göre ihracatçı sayılıyor?

Turizm sektörü bu talebini, Turizmi Teşvik Kanunu’na göre 2016 yılında çıkarılan bir Kararnameye dayandırıyor (2634 sayılı Kanun Mad.13).

Evet, 2016 yılında çıkarılan böyle bir Kararname var ve halen yürürlükte!

2016/8706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, yurt dışından 750.000. (yediyüzellibin) Amerikan Doları ve üzeri döviz miktarını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli deniz turizmi tesisleri ihracatçı sayılıyor (05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete).

Hangi ihracatlar ve ihracatçılar 1 puanlık KV indiriminden yararlanıyor?

İhracat yapan şirketlerin ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli bulunuyor.

1 puan indirimli kurumlar vergisi kapsamına her türlü mal ve hizmet ihracatı giriyor. İhracat yapan şirketler gerek mal gerekse hizmet ihracatlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabiliyorlar. Maliye’ye göre, bu madde uygulamasında hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsıyor.

Ayrıca,

- Karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar,

- Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesinden (transit ticaret) elde edilen kazançlar,

- Yurt içinden, serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlardan elde edilen kazançlar da

oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul ediliyor ve bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabiliyor.

Turizmciler bu düzenleme kapsamına giriyor mu?

Turizm sektöründeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin yabancı turistlere verdikleri hizmetler, Türkiye’de verilen ve yabancı turistlerin de yine Türkiye’de faydalandıkları hizmetler. Yani, Türkiye’de verilen ve Türkiye’de tüketilen hizmetler.

Yani, konaklama işletmeleri ile deniz turizmi tesislerinin verdikleri hizmetler Maliye’nin yukarıda belirtilen Tebliğinde yer alan “hizmet ihracı” tanımına girmiyor. Çünkü, bir hizmetin hizmet ihracatı olarak değerlendirilebilmesi için, hizmetin Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılması ve yurt dışındaki müşterinin de bu hizmetten yurt dışında faydalanması gerekiyor."

Yazının devamı: https://www.dunya.com/kose-yazisi/turizm-sektoru-1-puanlik-vergi-indiriminden-yararlanabilir-mi/661400

 


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.