Turizm Konseyi Platformu kuruldu

Turizm sektörünün farklı alanlarında görev yapan turizmciler, Türkiye turizmine daha fazla katkı sunmak için Turizm Konseyi Platformu’nu hayata geçirdi.

27/03/2023 13:05
Turizm Konseyi Platformu kuruldu

Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan ve sağladığı döviz ve sunduğu istihdamla Türkiye ekonomisine büyük destek veren turizm sektörü, farklı sorun ve krizlere rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye turizmine ve turizm sektörünün gelişimi için çalışmalar yürüten mevcut turizm STK’larının özverili mücadelesine destek olmayı amaçlayan turizmciler, Turizm Konseyi Platformu’na hayat vererek sektöre yeni bir soluk getirecek.

Turizm sektör bileşenlerinin önde gelen temsilcileri, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik konularda lobi yapılması ve sektörün ülkemizde stratejik önceliğe sahip olması temel amaçlarında mutabakata vararak 31 Ocak 2023 tarihinde Turizm Konseyi Platformu’nu kurdu.

Platform, 66 kurucu üyeden oluşuyor

66 kurucu üyeden oluşan Platform; konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere turizmin tüm bileşenlerinin ortak bir anlayış ve çabayla Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyette bulunması konusundaki çabalarına destek vermeyi amaçlıyor.

Dünyada lobi faaliyetlerinin yaygınlaşması ve etki gücünün artması, platformun kuruluş gerekçeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin alanında söz sahibi turizmcilerinin bir araya gelerek kurduğu platformun, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması noktasında güçlü bir sivil inisiyatif olması bekleniyor.

Gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonu 

Turizm Konseyi; “Ülkenin turizm kazanımlarını artırmak ve gelecekteki turizm olgusunu sürdürebilir hale getirmek için yasal mevzuatları ve yapısal adımları tamamlatmak, yapılan planlamalar dahilinde alınan kararların uygulanmasında takipçi olmak” üzere çalışmalarını sürdürecektir. Hiçbir siyasi kimliği olmayan Konseyin kurucu üyeleri; gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonuyla yaptıkları toplantılarda şu önemli kararları aldı:

- Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi faaliyetleri yürütmek

- Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilere ve yerel yönetimlerle görüşmeler yapmak

- İhtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılması için çalışmalarda bulunmak

- Turizm Şurası, Kalkınma Planı vb. planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak

- Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek

- Ülkemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasının açığa çıkarılması, korunması ve turistik ürün olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

- Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında kış turizmi, medikal turizm, termal turizm, spor turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, yat turizmi, kruvaziyer turizmi, alışveriş turizmi gibi sahalarda ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak

- Turizm Meslek Yasası’nın çıkarılmasını sağlamak

- Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak

- Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına ve çalışanların sektörü terk etmemesine yönelik çalışmalar yürütmek, mevsimsel turizmi tüm yıla yayacak ilave çözümler üretmek

- Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak

- Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak

- Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı olmak üzere, turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek.

Turizm Konseyi, 12 Nisan tarihinde EMITT Fuarında düzenlenecek basın toplantısında kamuoyunu bilgilendirerek, belirlenen amaçlar çerçevesinde çalışmalarını başlatacak.

Turizm Konseyi web sitesi ise www.turizmkonseyi.org olarak belirlendi.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.