Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak zorunlu oldu... Kimler bu belgeyi almak zorunda?  

Turizm İşletme Belgesi’ne sahip konaklama tesisleri hariç faaliyette bulunan ve ilgili idareden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na sahip diğer konaklama tesislerine ise, 28.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun Geçici Madde 11 hükmü kapsamında Bakanlık tarafından Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

21/10/2021 19:29
Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak zorunlu oldu... Kimler bu belgeyi almak zorunda?

 

Celal Uysal

Turizm sektöründe faaliyet gösteren, tesisin bulunduğu ildeki belediye tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı belgelendirme talebinde bulunan turizm tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm İşletme Belgesi düzenleniyor.

Turizm İşletme Belgesi’ne sahip konaklama tesisleri hariç faaliyette bulunan ve ilgili idareden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’na sahip diğer konaklama tesislerine ise, 28.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun Geçici Madde 11 hükmü kapsamında Bakanlık tarafından Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi alma zorunluluğu getirildi. 

Bir yıl süresi var

İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan konaklama tesislerinin Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi talebinde bulunmaları gerekiyor.

Aynı süre içerisinde Turizm İşletmesi Belgesi alan konaklama tesislerinin Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi alması zorunlu değil. Verilen süre içerisinde başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri ise, faaliyette bulunamayacak. Bu tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yetkili idare tarafından bir ay içerisinde iptal edilerek faaliyetleri sonlandırılacak.

Belge talebinde bulunan veya belge sahibi tesislerin denetimi nasıl yapılacak?

Basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesine dair usul ve esaslar, 21.09.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik’ kapsamında belirlendi.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5 inci ve geçici 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelikte; Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi’nin niteliği, belge içerisinde yer alması gereken bilgiler, başvuru ve belge düzenlenmesine dair esaslar, tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri, denetim ve uygulanacak yaptırımlara dair esaslar düzenlendi.

Belge talebinde bulunan veya belge sahibi tesislerin denetimi valilik tarafından yetkilendirilen İl Müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda valilik tarafından görevlendirilecek olan diğer personeller tarafından yapılacak.

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi başvuru dilekçesinde neler yer alacak?

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi talebine ilişkin başvuru dilekçesi, Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alıyor. Bu dilekçenin içinde, talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tesisle ilgili bilgiler yer alıyor. Bu belgeye başvurmak isteyen talep sahibinin, dilekçe formunu doldurarak bu dilekçeyle beraber işyeri açma ve çalışma ruhsatı, tesisin mevcut adresi ile işyeri açma ve çalışma

ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda güncel adresi belirten yazı, talep sahibi gerecek kişi ise imza beyannamesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne fiziki ya da elektronik ortamda iletmesi gerekmektedir. Başvuru evrakları uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitesi yerinde tespit edilerek, valilik onayı ile Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi düzenlenecek. Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul ediliyor.

Kimler bu belgeyi almak zorunda?

28.07.2021 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan tesisler Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen Bakanlıkça Turizm İşletmesi Belgesi verilen otel (1,2,3,4,5 yıldız), tatil köyü (4,5 yıldız), motel, apart otel, pansiyon, özel konaklama tesisi ve butik otel belgesi alamadıkları takdirde Basit Belge almak zorundadır.

Basit belge, turizm işletmesi belgesinde sağlanan yatırım teşvik ve alkol ruhsatı avantajlarından faydalanamaz. Basit belge alan tesisler Sarı Plaket alamaz.  Basit belge ücreti henüz Bakanlıkça belirlenmedi.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.