Turizm fakültesi dekanları Kıbrıs'ta toplandı

2'nci Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti.

09/11/2019 01:20
Turizm fakültesi dekanları Kıbrıs'ta toplandı

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumburiyeti’nde (KKTC) faaaliyet gösteren Turizm Fakülteleri dekanlarının katılımı ile 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

11-12 Ekim 2019 tarihleri arasında DAÜ Senato Odası’nda düzenlenen toplantı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

25 Turizm Fakültesi dekanı katıldı

25 Turizm Fakültesi dekanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Turizm Fakülteleri’nin yaşadıkları sorunlar ve geleceğe dönük planlamalar üzerinde durularak, çözüm önerileri derinlemesine tartışıldı ve önemli kararlar alındı.

Toplantı açılışında konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, TURDEK toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları onur ve mutluluğu dile getirirken, dekanlar toplantılarının çok büyük önem arz ettiğini aktardı. DAÜ Turizm Fakültesi’nin başarılarının ve saygınlığının DAÜ için de referans niteliği taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Besler fakültenin gelişimini yakından takip ettiklerini ve rektörlük olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Turizm eğitimi de değişen koşullara adapte olmalı

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, yaptığı konuşmada böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti. Ev sahipliğinin ötesinde Turizm Fakültesi olarak konseyin yönetim kurulunda da etkin bir şekilde görev yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, üniversite düzeyinde turizm eğitimine yön vermek ve karar mekanizmalarında yer almalarının fakültenin saygınlığı ve etkinliği açısından son derecede büyük önem arz ettiğini söyledi.

Yeni nesil üniversite kavramının tartışıldığı bugünlerde turizm eğitiminin de değişen koşullara adapte olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu toplantıda bir vizyon ortaya koyulacağını ve ortak sorunların belirlenerek Yüksek Öğrenim Kuruluna ve ilgili diğer kurumlara sunulacağını dile getirdi. Toplantının Akademik, Eğitim ve Yönetsel olarak 3 ana konu üzerinde yoğunlaştığını ve bu konularda tüm fakülte yönetimleri arasında görüş birliği sağlandığını açıkladı.

Küresel ve yerel ölçekte turizm alanında yaşanan gelişmeler değerlendirildi

TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba yapmış olduğu konuşmada, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve ilgili YÖK Kurul üyelerinin de katılımıyla 19 Haziran 2019 tarihinde TURDEK Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiklerini, toplantıda oluşan ortak kanaat neticesinde bazı konular hakkında ivedi kararlar alma gereği ortaya çıktığını ve bu doğrultuda Kıbrıs toplantısının planlandığını söyledi.

TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba son dönemde genel olarak küresel ve yerel ölçekte turizm alanında yaşanan gelişmelerin, ülkemizde turizmin planlanması çalışmaları, yeni 2023 turizm strateji ve hedefleri, turizm eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaşanan hızlı gelişmelerin Konseyin önemini ve üstlendiği görevin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

Lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde bu toplantının sonuçları etken olacak

Prof. Dr. Akbaba, lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında bu toplantının sonuçlarının ve ilerleyen dönemde TURDEK olarak diğer ilgili taraflarla yürütülecek yakın işbirliğinin belirleyici bir etken olacağını düşündüğünü vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı’nda alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

1. Yeni “Turizm Fakülteleri” açılma tekliflerinin, turizm potansiyeli taşıyan bölgelerde olmak koşulu ve önceden belirlenecek standart kriterler çerçevesinde değerlendirilmesinin önerilmesine karar verilmiştir.

2. Turizm fakültesi mevcut bölümleri için puan türlerinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin önerilmesine karar verilmiştir;

-Turist Rehberliği (Dil)

-Turizm İşletmeciliği (Eşit Ağırlık)

-Rekreasyon (Sözel)

-Gastronomi (Sözel)

3. Turizm fakülteleri bölümlerinde özellikle yeni bölüm açma tekliflerinde temel kadronun kendi alanından olması (mevcut durumun korunması) ve ana bilim dalı bölümlerine en az 2 araştırma görevlisi (Turizm Fakültesi lisans mezunu) kadrosunun tahsis edilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır.

4. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm açma tekliflerinde kadro yeterliliği yanında mutlaka kapasite ve nitelik açısından yeterli uygulama mutfağına sahip olma zorunluluğu getirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır.

5. Üniversitelerin İşletme, İktisat, İİBF vb. birimlerinde Turizm İşletmeciliği Bölümü; Uygulamalı Bilimler Fakülteleri, Yüksekokulları, Güzel Sanatlar Fakültelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; Spor Bilimlerinde Rekreasyon Bölümleri yer almaktadır. Bu konuda birlikteliğin sağlanması ve bu bağlamda lisans düzeyinde tüm turizm eğitiminin Turizm Fakülteleri altında toplanmasının önerilmesi kararı alınmıştır.

6. Lisans düzeyinde turizm eğitimi “Eşdeğerlilik” kararların alınması sürecine TURDEK’in dâhil edilmesinin önerilmesi kabul edilmiştir.

7. Meslek yasasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda TURDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.

8. “Turizm Fakültelerinin Bölüm, Anabilim Dalları; Enstitü Ana Bilim Dalları isimlerinin güncellenmesi” ve “Doçentlik Başvurularına ait bilim alanları ve anahtar kelimeler arasında Turist Rehberliği eklenmesi” konuları, daha derin tartışılabilmesi adına, daha sonra düzenlenecek olan bir çalıştay ile yapılmasına, bu çalıştayın, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri ortak düzenlemesiyle, Antalya’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

 

Yorumlar