Turizm Büyükelçilikleri Kuralım

Türkiye turizminin gündeminde Tanıtma Ajansı var. Şimdilik top orta sahada dolaştırılıyor. Oyuncular en akıllı hamleyi yapmak üzere piyasayı kolluyor.

Adil Gürkan Adil Gürkan 07/07/2019 19:05
Turizm Büyükelçilikleri Kuralım

Bu topa ben de gireyim. Daha radikal ve bence daha etkili bir öneri paylaşayım. Turizm Dünya için geleceği en parlak sektörlerden birisidir. Teknolojinin otomasyonundan en az etkilenen sektördür. Dolayısı ile en emek yoğun sektörlerin başında gelir.

Turizm, Türkiye için de en stratejik sektörler arasındadır. Bu gün ve geleceğin turizminde en cazip ürün ve hizmetler açısından çok zengindir. Türkiyemiz'in geleceği buradadır. Başka sektörlerde yüksek bir rekabet gücüne sahip olmasa da, bu alanda eli çok güçlüdür. 

Çağdaş ya da geleneksel, tüm turist profillerinin seyahat amaçlarına uygun zenginlikleri ve alt yapısı vardır.  Tarih, doğa, mutfak, kültür, macera anlamında çok zengin bir ülkedir.

Türkiye’nin potansiyelini, Dünya’ya yeniden anlatmasının zamanı çoktan geldi

Türkiye’nin, bu potansiyelini, yeni bir sunum ve hikaye ile bütün Dünya’ya yeniden anlatmasının zamanı çoktan geldi. Sektörü 30 yıldır taşıyan bilgi ve beceriler eskimeye başladı.  Geçmişe ait kavramlar, pazar ile aramızdaki iletişimi sürdürmekte yetersiz kalıyor.

Ülke içinde ve dışarıda oluşturmuş olduğumuz yapılanmalar artık atıl kaldı. Dünyadaki dinamizme yetişmeleri mümkün görünmüyor. Türkiye turizmi içerideki yenilenmeyi başarır. Sektörün yönetimini devralmaya başlayan yeni kuşakların performansı bu açıdan umut veriyor.

Buna mukabil, Türkiye turizm sektörünü küresel platformlara taşıyacak, temsil edecek ve önünü açacak bir yapılanma artık öncelikli bir adımdır.

Turizm Büyükelçilikleri

Avrupa’da, temsil yeteneği olan, pazar ile aramızdaki iletişimi sürdürecek, pazardaki yenilikleri, değişen alışkanlıkları, yeni tüketici gruplarını takip edecek ve raporlayacak uzmanlara gereksinim vardır. Özel sektörün dinamizmini kamunun gücü ve teşkilatı ile bütünleştirecek yeni kadrolar oluşturulmalıdır.

Bu anlamda, Türkiye’nin küresel platformlardaki kamusal turizm yapılanması değişmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı ataşeliklerden oluşan temsil teşkilatını yenilemelidir.

Biz, Türkiye turizminin güçlü bir tanıtım ve pazarlama desteğine kavuşmasının yolunun pazarımızı oluşturan ülkelerde Turizm Elçilikleri kurmaktan geçtiğini düşünüyoruz.

Gerekçe

Türkiye’nin stratejik pazarı olarak Avrupa, çok çeşitli, çok kültürlü, dinamik ve hızla değişim gösteren önemli bir coğrafyadır. Kalıplaşmış yöntemlerle bu pazarda varlığımızı sürdürmek giderek zorlaşmaktadır.

Turizmde sunulan servis ve hizmetler düzenli olarak güncellenmeli ve gelişen talebe göre zenginleştirilmelidir. Kuşaklar arasında turizm ve tatil talebinde çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu konuda dönemsel analizlere gereksinim vardır. Bu analizlerin sonuçlarına göre yıllık planlamalar yapılmalıdır.

1980 sonrası doğan Y ve Z kuşağı turizm sektörüne çok farklı bakmakta ve otellerden geleneksel hizmet ve servislerin dışında, daha kişiye özel ürünler talep etmektedir.

Turizm Elçileri, Avrupa Pazarının yıllık değişimlerini takip etmelidir

Bu değişimleri takip edebilmek için her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ilişkileri kurup geliştirmeli ve turizm sektörünün sağlam ve etkili bir gelecek stratejisi oluşturabilmesi için gereken verileri sunabilmelidir.

Turizm elçileri, Türkiye turizmi hakkında çok ince detaylara kadar bilgi sahibi olmalıdır.

Turizm Büyükelçileri ne yapar?

Büyük pazar ülkelerde, o ülkelerin kültürünü, değerlerini sürekli olarak araştırır, çıkan sonuçlara göre yönetime projeler önerir.

Hedef pazarlarda kanaat önderleri ile devamlı iletişim içinde olur. Onları Türkiye turizmi ve sosyal hayatı hakkında düzenli olarak bilgilendirir.

Online ve basılı medyadan güçlü kalemler ile düzenli buluşmalar gerçekleştirir. Türkiye’ye tatil ve ziyaret programlar.

Turizm ve seyahat medyası ile düzenli iletişim içinde olur. Onları bilgilendirir. Türkiye’de tatil yapmaları ve ülkemizi tanımaları için programlar yapar. Yerel radyolar vasıtası ile kamuoyunu olumlu etkiler ve yönlendirir.

Hedef pazarlardaki uçak, tur operatörü, acenteler ile düzenli buluşmalar sağlar.

Hedef ülkelerde kampanyalar düzenler.

Siyasetçiler, spor ve sanat dünyası ile yakın ilişkiler kurar.

Online ve diğer alanlarda reklam kampanyaları hazırlamak ve başarılı bir halkla ilişkiler politikası oluşturabilmek

Kişisel Özellikler

(Tercihan) hedef pazarların vatandaşı olmalı, ana diline ek olarak, İngilizceye konuşma, yazma ve anlama noktasında tam hakimiyeti olmalı.

Avrupa’da Üniversitelerin Ekonomi, İletişim, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birisinden mezun olmalı

Yaş aralığı 30-35. Kadın olması tercih nedenidir.

(Bu yaş aralığındaki bir kadın yönetici Türkiye’nin hedef kitlesinin tamamı ile doğru iletişim kurabilecek bir konumdadır. Orta yaş grubunun yanı sıra, 1980 ve sonrası doğumlular ile de iletişim kurabilecek bilgi ve bağlantılara sahiptir. Daha yaşlı olan yöneticiler genellikle genç kuşak ile ortak bir paydada buluşamaz.)

Analitik düşünce becerisine sahip olmalı. Müşteri odaklı düşünmek öncelikli tercihimizdir.

Kolay iletişim kurabilmeli. Online iletişimde başarılı olmalı. Geniş bir online iletişim portföyüne sahip olması tercih edilir.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmalı. Sosyal medyadaki yenilikleri takip etmeli. Mesleği ile ilgili olarak geniş bir arkadaş ve takipçi kitlesine sahip olması tercih nedenidir.

Tatilcilerin nabzını tutabilmek adına bütün majör yorum sitelerini takip etmelidir. Buradan edindiği izlenimlere göre hazırlayacağı raporlar ile bakanlığı ve özel sektörü desteklemelidir.

Türkiye’deki turizm STK’larının sosyal medya ekibi ile düzenli ve etkili bir işbirliği içinde olmalıdır.

Türkiye’yi ve ülkemizin sosyal yapısını, demografisini çok iyi tanımalıdır.

Türkiye mutfağını çok iyi bilmelidir. İyi bir gurme olmalıdır.

Koşullar

En az 10 yıllık satış, pazarlama ve PR deneyimi

Görev tanımı içine giren ülkelerin geleneklerini, kültürünü, tarihini iyi bilmek

İstatistiksel raporlar hazırlama becerisi

Stratejik planlamada yeterlilik

Türkiye’nin hedef pazarlarda uzun vadeli planlarının hazırlanmasına katkı sunabilecek birikim.

Görevinin gerektirdiği bütün detayları incelikle yerine getirebilmek. Bunların belli başlı olanları; kolay ve etkili iletişim kurma becerisi, ikna yeteneği.

Çok seyahat edebilecek fiziksel yeterlilik.

Sonuç

Türkiye, turizmde strateji değiştirmeli. Turizmi temel devlet politikaları arasına almalı.

 

 


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.