Turizm Bakanlığı, 2023 yılında sektöre uygulanacak para cezalarını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında turizm sektöründe uygulanacak para cezaları belli oldu. Cezalar 2022 yılına göre yüzde 122,93 oranında artırıldı. 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

28/12/2022 13:21
Turizm Bakanlığı, 2023 yılında sektöre uygulanacak para cezalarını açıkladı

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 33. Maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanacak para cezalarını yeniden değerleme oranında arttırdığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle uyarma ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya uyarmanın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı uyarma gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde 34 bin 516 lira ceza uygulanacak.

 Her bir oda için 34 bin 516 lira ceza uygulanacak

Verilen uyarmaya rağmen otuz gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde 56 bin 851 lira, Bakanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde 34 bin 516 lira, müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 34 bin 516 lira, konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 34 bin 516 lira ceza uygulanacak.

Cezalar katlandı

Bununla birlikte bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 34 bin 516 lira, işletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde 34 bin 516 lira, deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve/veya kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 40 bin 606 lira, turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 40 bin 606 lira, onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idari para cezası, salgın hastalık durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 40 bin 990 lira para cezası uygulanacak. Deniz turizmi tesislerinin belirtilen süre içerisinde turizm işletmesi belgesi almaması halinde 60 bin 726 lira para cezası uygulanacak.

Bir yıl içinde her ihmal tespitinde, bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak

Usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 40 bin 990 lira para cezası uygulanacağını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı verilecek 15 günlük süre içerisinde 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde ise 40 bin 990 lira para cezası uygulayacak.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, mevcut tutarın iki katı olarak uygulanacak ve 15 gün süreyle işletme faaliyeti durdurulacak. Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde aykırılıkların tespiti halinde, belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 40 bin 990 lira para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Hangi cezanın yıl içinde ikinci kez tekrarında 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak?

İdari yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı bent kapsamında bir yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak. Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve/veya kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması ve turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde deniz turizmi aracının veya turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin faaliyeti kabahatin ilk defa işlenmesinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci defa işlenmesi halinde 10 gün, üçüncü defa işlenmesi halinde 1 ay süre ile durdurulacak, dördüncü defa işlenmesi halinde ise belgesi iptal edilecek. Bununla birlikte turizm işletmesi belgesi olmaksızın deniz turizmi araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlar ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlara mahallin en büyük mülki amiri tarafından 40 bin 606 lira idari para cezası verilecek.

4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak. Belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.