Turistik ilçede SİT değişikliği!

İzmir’in Urla ilçesi Özbek bölgesinde kalan birinci derece doğal SİT bölgesinin derecesi düşürülerek yapılaşmasının önü açıldı.

01/09/2023 23:51
Turistik ilçede SİT değişikliği!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ülke genelinde bazı SİT bölgelerine dair yeni duyurular yayımladı.
2014 yılında başlatılan "İzmir ve Manisa İlleri Doğal SİT Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" kapsamında "Hizmet Alımı İşi" gereğince yapılan incelemelerin biri daha sonuçlandı ve bir bölgeye dair yeni bir SİT haritası oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak askıya çıkarılan değişikliğe göre 34. Grup olarak adlandırılan Urla Özbek Mahallesi’nde kalan alanın SİT durumu güncellendi.

Değişiklikle birlikte geniş bir alanın SİT derecesi birinci derece doğal SİT’ten, 2’inci Derece Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na ve 3’üncü "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’na düşürüldü.  

1995'TE SİT İLAN EDİLMİŞTİ
Bölge 1995 yılında birinci derece doğal SİT ilan edilmişti. Büyük bir kısmı yeşil alan olarak korunan bölgede plajlar da yer alıyor. Değişiklikle birlikte bu bölgede düşük yoğunluklu turizm ve konut yatırımlarının önü açılmış oldu.  Bir ay boyunca askıda kalacak SİT değişikliğine itiraz edilebilecek.

Bakanlığın duyurusu şu şekilde:
İzmir ili, Urla ilçesi sınırları içerisinde yer alan 34.Grup Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı'nın 24.08.2023 tarihli ve 7229378 sayılı Olur'u ile "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

2012’DE YÖNETMELİK DEĞİŞTİ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2012 yılında yeni yönetmelikle birlikte SİT tanımlamalarını değiştirmişti. Değişiklik öncesi olan ‘1. Derece SİT’, ‘2. Derece SİT’ ve ‘3. Derece SİT’ tanımlamaları ‘Kesin korunacak hassas alan’, ‘Nitelikli doğal koruma alan’ ve ‘Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak güncellenmişti. Yönetmelik değişikliği birlikte bölgelerin SİT statüleri yeni yönetmeliğe göre güncellenmeye başlandı. Güncellemelerle birlikte ise pek çok bölgenin SİT dereceleri ise düşürüldü.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Tüm güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olun.