TGA'da bütçe yönetmeliği değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı'nın bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve muhasebeleştirilmesi ile turizm payının alınmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

23/02/2023 12:26
TGA'da bütçe yönetmeliği değişti

TGA’da yapılan yönetmelik değişiklikleri

-Buna göre yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından düzenlenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “basit konaklama turizm işletmesi,” ibaresi eklendi.

3: Konaklama tesisleri; Bakanlık tarafından düzenlenen kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesiyle ya da ilgili kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla faaliyet gösteren oteller, tatil köyleri, butik oteller, konaklama içeren özel tesisler, moteller, hosteller, pansiyonlar, apart otelleri ve konaklama içeren kırsal turizm tesisleri ile kampingleri kapsar.

-Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı olan Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları, “Deniz turizmi tesisleri” olarak değiştirildi. Aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının” ibaresi ile aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

1: Turizm payı; deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(2) Deniz turizmi araçları; Bakanlıktan deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesi alan gerçek ve tüzel kişilere ait ticari yatlar, kruvaziyer gemiler, günübirlik gezi tekneleri, dalabilir deniz turizmi araçları, yüzer deniz turizmi araçları, özel deniz turizmi araçları, turizm amaçlı su altı ve su üstü faaliyet araçları ile diğer deniz turizmi araçlarını kapsar.

(3) Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almak suretiyle sahip oldukları veya kiraladıkları deniz turizmi araçlarını, gezi, spor, turizm ve eğlence amacıyla işletenlerden turizm payı tahsil edilir.

-Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi buçuk” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

(1) Turizm payı; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

(1) Turizm payı; Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde yedi buçuk oranında alınır.

 (1) Turizm payı; seyahat acentalarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında alınır….

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan işletme ruhsatı ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerinin (balon, hava taksi gibi işletmeler dahil) işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde yedi buçuk oranında turizm payı alınır.

Değişikliğin 3 üncü maddesi  1/1/2024 tarihinde ve diğer maddeler de yayım tarihinde yürürlüğe girecek.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.