Bir gün oyunun kuralları aniden değişti

Siz, işletmelerinizin politikalarını, finansal verilerini, insan kaynakları uygulamalarını istediğiniz kadar saklayın. Daha doğrusu saklamaya çalışın. Hiç kurtuluşu yok.

Adil Gürkan Adil Gürkan 14/07/2019 20:26
Bir gün oyunun kuralları aniden değişti

Siz, işletmelerinizin politikalarını, finansal verilerini, insan kaynakları uygulamalarını istediğiniz kadar saklayın. Daha doğrusu saklamaya çalışın.

Hiç kurtuluşu yok.

Pazar sizi hemen aforoz eder.  Dışlanırsınız. Para ve itibar kaybedersiniz.

Hataları, uygun olmayan işleri, verileri saklayacak hiçbir perde kalmadı artık.

Geçti o ekonomik namahrem devirleri.

Güç, açıklıkta ve pazara saygı duymakta

İş dünyasının ünlü gurusu Don Tapscott, David Ticoll ile birlikte bir kitap yazdı. İsmi ‘The Naked Corporation’ yani Çıplak Şirket. Konu şeffaflık.

20 yıl kadar öncesinin yönetim anlayışı ile bu gün arasında gece ve gündüz kadar fark var.

Bunu en çok da 'Turizm' ve 'Seyahat' endüstrisi deneyimliyor. Zira bu sektörde son 20 yılda neredeyse her şey değişti.

* Görev tanımları

* Sunulan ürün ve hizmetler

* Satış ve pazarlama yöntemleri

* Müşteri anlayışı

* Her şey..

Bu gün, yöneticilerin görev tanımı, amaçları, misyonu, her şeyi farklı. Hatta günümüzün yatırımcısının da görüşleri, beklentileri, iş yapma yöntemleri çok değişik.

Geçmişte çalışma süreci üç ana başlıkta hayata geçiyordu

* İşletmelerin ne pahasına olursa olsun kar etmesi

* İşletmelerin Pazar belirlemesi ve hedef kitlelere dönük satış ve pazarlama yapması

* İşletmelerin işgücü istihdam etmesi ve insanların kayıtsız şartsız çalışması

Bundan 20 yıl öncesine kadar iş hayatının anayasası bu üç madde idi.

Bu gün, birçok farklı güç oyuna dahil oldu. İşletmelerin klasik oyuncuları bunu mutlaka dikkate almak zorundalar.

Bir gün oyunun kuralları değişiverdi

Oyuna giren farklı güçler, beraberlerinde farklı kurallar ve değerleri de getirdiler. Dolayısı ile iş süreçlerinin biricik gerçeği değişti. Kar etmek önemli olmak ile beraber, tek kriter değil artık. Zira toplumların gözü şirketlerin üzerinde ve her anları kontrol ediliyor.

İş süreçlerine sadece para kazanmak açısından bakan şirketlerin işleri zor…

Bundan böyle karını yükseltmek için her yol mubah olmayacak. Bu durum en çok turizm sektöründe etkili olacak. İşletmeler her alanda radikal adımlar atmak zorunda artık.

Toplumlar bilgi ve teknolojiyi adeta bir terazi gibi aldılar ve her şeyi, herkesi tartmaya başladılar. Bu terazideki ağırlığınızı dengeleyecek olan, iş yapma yöntemleriniz, hakkaniyetiniz, çevreye, insana ve canlılara olan saygınızdır.

Şirketlerin toplum ile arasındaki mesafe önemli

Bundan birkaç on yıl kadar öncesine kadar şirketler ile toplum arasındaki mesafe çok aralık idi.  Şirketler tepedeydi ve ağır bir mahremiyet zırhına bürünmüştü.

Toplumun haber alma kaynakları sınırlı idi. 

Basılı medya ve televizyonlar ancak kendilerine ulaştırıldığı ölçüde bilgi ve haber paylaşabiliyordu. Şirketlerin mali tabloları, yönetimsel verileri devlet sırrından daha çok sır idi. Hatta bu sırları patron ve sırdaşları dışında, şirket çalışanları bile bilmezdi.

Derken devreye internet ve bilgi teknolojileri girdi. Bırakın şirketlerin gizli bilgilerini, insanların yatak odaları bile mahremiyet dışına çıktı.

Mahremiyet kalktıkça toplumun merakı da arttı

İşin ilginç tarafı, mahremiyet kalktıkça toplumun merakı da arttı. Toplumsal merak hayatın her alanında şeffaflığı tetikledi. İş bir ölçüde abartıldı. Şeffaflık neredeyse dijital teşhirciliğe dönüştü. Şimdilerde hem bireyler hem de kurumlar, gruplar her şeylerini paylaşıyor.

Parayı elinde tutan ve kendi kriterlerine göre harcayan toplum, şimdi kendisi gibi, kendisine yakın, anlayabildiği şirketler istiyor.

Bugün herkes çıplak- şirketler de

İş dünyasının ünlü gurusu Don Tapscott, David Ticoll ile birlikte bir kitap yazdı. İsmi ‘ The Naked Corporation’ Yani Çıplak Şirket. Konu şeffaflık.

Tapscott, “Açıklık artık olmazsa olmazımızdır. Bunu öğrenin. Açıklık güçtür. Bunu anlayan ve uygulayanlar başarılı olur” diyor.

Tapscott daha iyi rekabet edebilmek için en önemli şartın açıklık ve etik davranmak olduğunu söylüyor. Kaldı ki, artık açıklık ve etik bir lütuf değil, zorunluluk.

Oyunun yeni kurallarını bir an önce öğrenmekte ve ona göre oynamakta fayda var. Yoksa satranç masasında pişti oynamaya kalkarsınız. Açığa düşersiniz.

İş dünyası şeffaflığı da doğru tanımlamak zorunda

İş dünyası şeffaflığı da doğru tanımlamak zorunda... Birçok şirket şeffaflık kavramının altını doldurmakta zorlanıyor. Şeffaflık ile teşhir arasında fark olduğunu bilemiyor.

Birçok insan şeffaflıktan finansal bilgileri açıklamayı anlıyor. Oysa şeffaflık çok daha farklı bir kurumsal duruş.. Ne olursa olsun kurumsal gündeminize girmeli.

Piyasa ve müşteriler, şirketler ile etkili ve etik bir iletişim içinde olmak istiyor. Onlar, kurumsal davranış, çevreye olan etkiler, çalışma koşulları, performans gibi alanlarda açık ve net bilgi talep ediyorlar.

İnsanlar artık hiçbir alanda kapalı kapı istemiyor

Tam da bu yüzden, seçilen belediye başkanının kapısını söktürmesi gibi bir popülist hareket bile toplumda bir karşılık buluyor.

Kamu bile stratejik bilgiler dışında her şeyi paylaşmayı tercih ediyor. Birçok platformdan sorulan sorulara cevap veriyor.

Müşteriler, hemen her sektörde üretim süreçleri, maliyetler ve fiyatlar hakkında bilgi sahibi. Bu konularda çok isabetli tahminler yapabiliyorlar. Buna paralel olarak aşırı karlı fiyatlandırmayı da hemen anlayabiliyorlar.

Dünyanın bir ucundaki yolsuzluk, kötü davranış ya da hata, birkaç saniyede her yere ulaşabiliyor. Şirketlerin çalışanları bile kendilerini işletme içindeki etik müfettişi gibi görebiliyorlar ve hemen ifşa etme yoluna gidiyorlar. Online ve offline medya, insanlar, sosyal topluluklar radarları açmış, her tarafta hata kokusu arıyorlar.

Hiçbir şirket, hiçbir kamu kurumu makyaj ile defolarını gizleyemeyecek

Bundan böyle makyaj sadece kadınların yüzünde olacak. Hiçbir şirket, hiçbir kamu kurumu makyaj ile defolarını gizleyemeyecek.

Herkesin ve her kurumun fiziksel, davranışsal, zihinsel bir detoksa girmesi şart.

Şirketler ellerine etik neşterleri alıp fazlalıklarını yontmak ve sıkı bir estetik operasyon yapmak zorunda.

Dünyanın her yerinde sayıları giderek artan büyüyen şirketler, güvenilir ilişkiler inşa etmek ve şeffaf bir ekonomide başarılı olmak için şu anda daha önce olduklarından çok daha sorumlu bir şekilde davranıyorlar. 

Dikkat edilirse, yükselen şirketler çalışanlarına modern çağın ruhuna uygun politikalar uyguluyor. Bu şirketlerde, çalışanlar ile üst yönetim arasında hiçbir mesafe yok gibi.

Çalışanlara esneklik tanınmış. Çalışma yerleri adeta birer Cennet köşesi. Çalışanlar, çalışmayı adeta sanat icra eder gibi yerine getiriyorlar. Bu da toplu performansa yansıyor.

Demode hale gelen şirketler kaybolacak

Katı disiplin ve tavizsiz bir hiyerarşi ile yapılanan şirketler artık demode. Çalışanını işinin ortağı gibi görmeyen şirketler de artık demode.

Bütün bilgileri devlet sırrı gibi saklayan şirketlerin pek şansı kalmayacak. Operasyonlarını ağır bir gizlilik perdesinin arkasından yürütenler giderek zayıflıyor.

İtaat kültüründen beslenen şirketler, sorgulamaya izin veren şirketlere göre bir adım geride kaldılar. Çalışanlarının sorgulama hakkına saygı duyan şirketler güçleniyor.

Gerek çalışanlarına ve gerekse iş ekosisteminde birlikte var olduğu diğer oyunculara karşı dürüst davranan şirketler yükselişte.

Etik değerlere sahip olan şirketler, bunun kendilerine muazzam bir rekabet gücü sağladığını gördüler

Şirketin bütün mensuplarının içtenlikle onayladığı etik değerlere sahip olan şirketler, bunun kendilerine muazzam bir rekabet gücü sağladığını gördüler. Zira böyle şirketler her türlü kriz ya da saldırı karşısında çalışanların koşulsuz desteğini alabiliyor.

Çıplak şirketler ne kendi çalışanlarından,ne de piyasadan, “ Bunlar ne saklıyor?” gibi sorulara muhatap olmuyorlar.

Eğer şirketiniz, geleceğe dönük olarak, daha fazla açıklık, daha fazla değer, çalışanlara daha çok sevgi ve empati, çevre korumaya daha çok saygı gibi değişimler yapamazsa, biliniz ki 2030’ları zor görür.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.