Seyahat acentelerine bir darbe de Ulaştırma Bakanlığı vurdu

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin, mevcut TÜRSAB yönetiminin ilgisizliği nedeniyle, seyahat acentalarının aleyhine hükümlerle yürürlüğe girdiğine dikkat çeken TÜRSAB Başkan Adayı Firuz Bağlıkaya, Başaran Ulusoy yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

06/02/2018 23:19
Seyahat acentelerine bir darbe de Ulaştırma Bakanlığı vurdu

Değişim Hareketi Lideri Firuz Bağlıkaya, Karayolları Taşıma Yönetmeliği'ni yorumladı. Yönetimin içinde bulunduğu zafiyet nedeniyle Seyahat Acentalarına bir darbenin de Ulaştırma Bakanlığı tarafından vurulduğunu ifade eden Firuz Bağlıkaya, 2017 yılının Temmuz ayında, itirazlar ve görüşler için askıya çıkan Karayolları Taşıma Yönetmeliği taslağının, TÜRSAB yönetimi gerekli itirazda bulunmadığı için, Acentaları mağdur edecek şekilde yürürlüğe girdiğini savundu.

"Uyanık oldukları tek konu seçim"

TÜRSAB'ın üyelerinin haklarını korumayı bırakıp, tüm konsantrasyonunu seçime yönelttiğini ileri süren Firuz Bağlıkaya, "Yönetmelik taslağının askıda kaldığı 6 ay boyunca uyudular." dedi.

"Savunmadılar, savunacak kişileri de engellediler"

Başaran Ulusoy yönetiminin Seyahat Acentaları aleyhine olan maddelere itiraz etmediği gibi 3-4 Aralık’ta yapılması gereken TÜRSAB seçimini erteleyerek, müdahil olacak yönetimi de engellediğini söyleyen Firuz Bağlıkaya, "Haklarımızı savunamadıkları gibi, seçimi erteleyerek, Seyahat Acentalarını savunabilecek bir yönetimin göreve gelmesini de engellediler." dedi.

"Rakiplerine saldırmaktan üyelerin haklarını korumaya vakit bulamıyorlar"

Kendilerinin olduğu bir yönetimin bu yönetmeliğe karşı var gücüyle mücadele edeceğini vurgulayan Firuz Bağlıkaya, "Yeni yönetim 4 Aralık'ta seçilmiş olsaydı, 8 Ocak'tan önce bu taslağa ilişkin itirazlarımızı yapacaktık. Mevcut yönetim ise maalesef rakibine hakaret ve iftira etmekten üyelerinin haklarını korumaya vakit bulamıyor." dedi.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin seyahat acentalarının aleyhine çıkan maddelerinin taslak ve kesilenleşen halleri ile Firuz Bağlıkaya'nın maddelere ilişkin yorumları:

Taslak - Madde 25

 1. c) D yetki belgesi ile  ilgili  olarak:

1) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir.

2) Özmal otomobil sayısı, özmal otobüs sayısının yarısından fazla olamaz.

Kesinleşen - Madde  25

 1. c) D1 ve D2 yetki belgesi ile ilgili olarak:

1) D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

2) D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş  sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Madde 25’in taslağında yer alan binek araçlara yetki belgesi verilebilmesi hakkı, yönetmeliğin son halinde tamamen kaldırılmış.  Otobüsü olup taşıma yapan firmalar  A-1 / A-2 belgesine ihtiyaç duymadan otomatik olarak otobüs sayısının yarısı kadar binek otomobil kullanabileceklerken, kesinleşende bu cümle çıkartılmış. Bu maddenin taksi esnaf odalarının, uyumayan yönetimlerinin, başarılı lobi faaliyetleri neticesinde çıktığı belli oluyor.

TAŞITLARA UNVAN VEYA KISA UNVAN YAZDIRMA ZORUNLULUĞU

Taslak - Madde 28 – (1) A, B, D, L, M ve P yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 28 – (1) A, B, D, L, M ve P yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 3 uyarma verilir.

İtiraz edilmesi gerekirdi ; Aynen geçmiş

Firuz Bağlıkaya'nın yorumu:

Biz zaten araçların ön camlarında TÜRSAB plaka ve bandrollerini bulunduruyor ve bunun için TÜRSAB’a  para ödüyoruz. Bu yeterli olmalıydı. Düşünün Mercedes ya da Audi gibi üst segment araçlarla VIP transfer yapıyorsunuz. Yeni yönetmelikle bu araçların üzerine şirketinizin adını yazmak zorunda kalacaksınız. Hiçbir itiraz yapılmamış, taslak ne ise kesinleşen de o.

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Taslak - Madde 37

(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 37

(1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Firuz Bağlıkaya'nın yorumu:

Görüldüğü gibi taşıma sözleşmesi araçta değilse, taslaktaki gibi puan cezası değil para cezasını ödeyeceğiz. Birileri gene bu maddeyi bizim aleyhimize kabul ettirmiş.

Taslak - Madde 37

(2) Taşıma sözleşmelerinde, taşımacı gerçek kişiyse T.C. Kimlik Numarası, taşımacı tüzel kişiyse vergi numarası, taşınan tarafın/tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu Türk vatandaşı ise T.C. Kimlik numarasının, değilse pasaport numarasının, ad ve soyadlarının yazılı olduğu yolcu listesinin bulunması zorunludur. Bu fıkraya uymayan  yetki belgesi  sahiplerine 5 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 37

(2) Taşıma sözleşmelerinde, yetki belgesi sahibinin adı/unvanı, yetki belgesi numarası, adresi, vergi kimlik numarası (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası), taşınan tarafın/tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücretinin belirtilmesi ve her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarasının, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasının veya varsa yabancı kimlik numarasının, ad ve soyadlarının yazılı olduğu yolcu listesinin bulunması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Firuz Bağlıkaya'nın yorumu:

 “Tarifesiz yolcu taşımacılığı” yetki belgesi sahibi bir firmadan kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler, taşınacak yolcu sayısı gibi bilgilerin istenmesi yetki belgesinin tanımıyla çelişmektedir.

Adı üstünde “tarifesiz yolcu taşımacılığı”. Bizim pratikte bu sözleşmeyi yapmamız, hele ki bu sözleşmeye "tarifesiz güzergah" yazmamız mümkün değil. Örneğin Salı Pazarı'na yanaşan bir kruvaziyerden çıkacak 2500 turistin teker teker isimlerini sözleşmelere yazıp imzalatmak mümkün değil. TÜRSAB üyesi acentaların mutlaka bir muafiyeti olmalıydı; tamamen taksiler iş yapsın diye düzenlenmiş...

Biz bu kadar evrak hazırlamak zorundayken, taksiciler kimliğini dahi sormadan yolcu alıp, taşıma yapabiliyor. Taksiciler Esnaf Odası Yönetimi tekrar bir bravoyu hak ediyor; TÜRSAB uyumaya devam…

Taslak - Madde 37

(3)Taşımayı yapacak yetki belgesi sahibi firma tarafından yapılacak taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere  seyahat esnasında taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi  sahiplerine 5 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 37

(3) Taşımayı yapacak yetki belgesi sahibi tarafından, yapılacak taşıma sözleşmesine uygun fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Firuz Bağlıkaya'nın yorumu:

67) Taşıma Sözleşmesi: Tarifesiz yolcu taşımacılığınca, “yetki belgesi sahibi ile taşımayı yaptıran veya grup arasında imzalanmış sözleşmeyi” şeklinde tarif edilmiştir. Sözleşme, taşımayı yaptıran ile yetki belgesi sahibi arasında imzalanmışsa araçta fatura bulunması mümkün değildir. Firmalar arası cari hesap olması halinde, fatura ilgili kanunlarla belirlenmiş yasal süre içerisinde hazırlanarak, taşımayı yaptırana gönderilir. Araçta “sevk irsaliyesi” karşılığı kabul edilen “voucher” bulundurulması veya sadece taşıma sözleşmesi yeterli olacaktır.

Taslak - Madde 37

(4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi  sahiplerine 2 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 37

(4) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verilir.

Firuz Bağlıkaya'nın yorumu:

Binek otolarda oturma yerlerinin numaralandırılması mümkün değildir. Bu madde sadece “tarifeli seferler” (yolcuların biletle seyahat ettikleri) için geçerli olabilir. Bizim araçlarımızda koltuklar nasıl numaralı olacak? Taksilerde, minibüslerde yerler numaralı mı?

Taslak - Madde 37

(5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 37

(5) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Turist taşımacılığında koltuk numarası ne demek? Düşünün turisti koltuğa oturtacaksınız ve tur, transfer boyunca yerini değiştirmeyecek; değiştirirse de ceza yiyeceksiniz. Eğlenceli bir sezon bizi bekliyor... Turistin pasaportuna bakıp “doğru koltukta oturuyor mu?” diye kontrol var bundan sonra...

Taslak - Madde  40

(3) B ve D yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıta ait, taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, bu yönetmeliğin 37'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine tam ve doğru olarak işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 20 uyarma verilir.

Kesinleşen - Madde 40

(3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Tarifesiz yolcu taşımacılığı, taslak yönetmelikte “önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergâhı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızı veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz ve grup yolcu taşımaları” olarak tarif edilmektedir. Taslak yönetmeliğin hukuki çerçevesinde geçerli bir D yetkisine sahip firmalar çoğu zaman kalkış zamanından bir saat önce gereken yolcu verisine sahip olmayacaklardır.

Örneğin, turistler havalimanı transferlerini her zaman havalimanına varmadan önce rezerve etmezler. Hâlihazırdaki taslak yönetmelik, turistin, eğer daha önceden rezerve etmediyse, transferi için varıştan sonra bir saat bekletilmesine neden olacaktır. (Taslakta 30 dakika iken kesinleşende 1 saat olmuş)

Örneğin bir tıp kongresinde katılmak isteyenler için sabah saat 10.00’da bir şehir turu organize ediliyor; veya 3000 kişilik bir gemi limana yanaşıyor ve içinden 3000 kişi çıkıp şehir turları için otobüslere biniyor. Bunlara ne diyeceğiz? Falanca formları doldurup bize verin (En az 1 saat sürer), biz bunları bakanlığın sistemine gireceğiz, (Bu da 1 saat zaman alır), sonra 1 saat bekleyeceksiniz (hava soğuksa otobüslerin içinde oturun), sonra yola çıkıp tura başlayacağız. Yönetmeliğin uygulanabilmesi bu şekilde olabilir. Bu konulara itirazların yapılıp TÜRSAB üyelerine muafiyet getirilmesi şarttı.

Taslak - Madde 41

(3) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; A1, A2, B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Kesinleşen - Madde 41

(3) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; A1, A2, B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

TÜRSAB isminin ilk defa yönetmelikte geçmesi olumlu gibi görünse de aslında madde diyor ki; TÜRSAB, sen de burada yazılanlara aynen uyacaksın. Bu maddeye de itiraz edilmemiş, bize özel durumlar tarif edilmemiş.

BİLGİ PAYLAŞIMI

Taslak - Madde 51

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik ortamda  tutulan  veriler,  tabi  olduğu  usul  ve  esaslar  ilgili  bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

Kesinleşen - Madde 51

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler, bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişiler ile kullanılan araçlara ait Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan verilerin ilgili kamu idareleriyle; ilgili kamu idarelerince elektronik ortamda tutulan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan verilerin de Bakanlıkla paylaşımı esastır.

(2) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde; birinci fıkraya göre Bakanlıkça elektronik ortamda tutulan veriler, tabi olduğu usul ve esaslar ilgili bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen ve ilgili kamu idarelerinin denetimine tabi kuruluşlarla; bu kuruluşlarca elektronik ortamda tutulan veriler de Bakanlıkla paylaşılır.

(3) Elektronik ortamda paylaşılan verilerin gizliliğinin korunmasından veriyi alan taraf sorumludur. Bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esaslar yapılacak protokollerle belirlenir.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Taslak ta ne ise kesinleşende de aynısı geçmiş;  KVK (kişisel verilerin korunması) konusu ile çelişiyor, hangisi uygulanacak? Ülkemizin güvenliği ile ilgili konuları da içeriyor olabilir, ancak, bu konuda çekinceleri olan turistler veya yabancı ziyaretçiler olabilir. Bir taksiye bindiklerinde bu şartlar geçerli değil. Düşünün turist taksiye rahatça binip hiçbir bilgi vermeden hiçbir belge düzenlemeden istediği yere gidebiliyor; eğer aynı hizmeti Seyahat Acentasından almaya kalkarsa vay haline... 

Ayrıca turizmi sadece dış turizm olarak düşünmemek lazım, aynı dokümanları yerli turist içinde düzenlemek zorunda olacağız. Bu konuların pratikte olmasının çok zor olduğunu yetkililere anlatması gerekenler, mesailerini başka işlere harcadıkları için gündeme gelen tüm konular Seyahat Acentalarının aleyhine bir biçimde çıkmaya devam ediyor...

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR VE BUNLARLA İLGİLİ HUSUSLAR

Taslak - Madde 66

(1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27'inci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir.

(2) İhlal tespit tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Bakanlıkça yetkili kılınmış;

1)  Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.

2)  Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.

 1. b) Trafik polisi ve zabıtası.
 2. c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
 3. d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.

Kesinleşen - Madde 66

(1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27'inci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir.

(2) İhlal tespit tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır:

 1. a) Bakanlıkça yetkili kılınmış;

1) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli.

2) Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli.

 1. b) Trafik polisi ve zabıtası.
 2. c) Trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli.
 3. d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri.
 4. e) Terminallerde görevli belediye zabıtası.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Terminallerde görevli belediye zabıtası  “kesinleşen” kısmına eklenmiş. Bu denetim yetkisinin İl Kültür Müdürlüğü ve TÜRSAB'da da olması lazım. Denetimde herkes var, TÜRSAB ve İl Kültür Müdürlüğü yok!

YETKİ DEVRİ

Taslak - Madde 74

(1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

 1. d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu veya birlik/odaya yetki devri yapılabilir.

Kesinleşen - Madde 74

(1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerini aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde devredebilir.

 1. d) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu veya birlik/odaya yetki devri yapılabilir.

Firuz Bağlıkaya'nın Yorumu:

Aynen yönetmeliğe geçmiş... Şimdiden açıklıyoruz; TÜRSAB yönetimine geldiğimiz gün, Ulaştırma Bakanlığı'ndan bu yetki devrini talep edeceğiz.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.