Seyahat acenteleri vize sorununa 'Günübirlik' çözüm buldu

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan vize krizi nedeniyle tatilciler, rotasını vizesiz turlar ile günübirlik seyahatlere çevirdi. Tatilciler, Schengen zorluğu çıkaran AB yerine Mısır, Balkanlar, Fas'a rotayı kırdı.

01/06/2023 22:00
Seyahat acenteleri vize sorununa 'Günübirlik' çözüm buldu

Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı’nın haberine göre; son dönemde yaşanan vize sorunlarından dolayı yurtdışına tur organize eden seyahat acen­teleri de bu yüzden zor günler geçiriyor. Ancak hem Türkiye’den yurtdışına hem de yurtdışından Türkiye’ye yapılan vizesiz turlar ile gü­nübirlik seyahatler acente­lerin yüzünü güldürüyor.

Av­rupa ve Türkiye arasındaki vize sorunun devam ettiğini söyleyen Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yar­dımcısı Koray Küçükyılmaz, randevu sürelerinin uzama­sından dolayı satışlarının et­kilendiğini söyledi.

Vi­ze problemi nedeniyle vizesiz ülkelere talep arttı

Ancak vi­ze problemi nedeniyle vizesiz ülkelere talebin arttığını ifa­de eden Küçükyılmaz, “Özel­likle Balkanlar, Uzak Doğu, Fas, Mısır yoğun ilgi görüyor. Bu bölgeler tercih ediliyor” dedi. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma süre­cindeki zorlukların devam et­tiğini belirten Küçükyılmaz, vize ile uğraşmak istemeyen­lerin vizesiz ülkelere yöneldi­ğini ifade etti.

Yurtdışından Türkiye’ye yapılan seyahat­lerin de arttığını da belirten Küçükyılmaz, en çok turist getiren büyük major ülkele­rin; Rusya, Almanya, İngilte­re ve sonrasında Bulgaristan olduğuna işaret ederek, şun­ları söyledi:

“Günübirlik se­yahatler, Türkiye açısından önemli bir hacim oluşturuyor"

“Günübirlik se­yahatler öncelikli kısımdır. Türkiye açısından önemli bir hacim oluşturur. Dolayısıyla günübirlik turizmin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu avantajdan dünyanın her ye­rinde yararlanılıyor. Türkler de günübirlik seyahatler ya­pıyor.

Buradaki temel kriter; Türkiye’ye girmiş olan turist­lerin yapmış oldukları harca­malardır. Bu harcamaları bel­li bir seviyenin üzerine çıkar­mak önemli. Misal İsviçre’de yaşayıp Almanya’dan benzin almaya giden dünya kadar in­san var. Sınır ötesi hareket­ler bazen fırsatlardan yarar­lanmak adına önemli fayda­lar sağlıyor.”

"Vizesi yetişmeyen kişi sayı­sı eskisine nazaran yaklaşık olarak 2 katından daha fazla” 

Avrupa ülkelerinin vize sorunundan dolayı seyahat acentaları olarak zorlandık­larını ifade eden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Güç durumdayız. 2 ay sonraya vize almak de­mek birçok seyahat tatilinin planlamasını güçleştiriyor. Temmuz sonuna kadar vize alma şansımız olmuyor. Bu durumdan dolayı vize yetiş­mediği için Schengen ülke­lerine çok ciddi tur iptalleri­mizde söz konusu olabiliyor. Vizesi yetişmeyen kişi sayı­sı eskisine nazaran yaklaşık olarak 2 katından daha fazla” dedi.

Türkiye’den yurtdışına giden kadar Türkiye’ye gelen turistlerin de turizm sektö­rü için önem arz ettiğini di­le getiren Onaran, günübirlik turizmin sene boyunca tek­rarlandığını söyledi. Onaran, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’dan gelen bir turist hayatında belki 2 defa Türki­ye’ye gelebiliyor ama Bulga­ristan’dan, Yunanistan’dan, İran’dan gelen turist senede 3-4 defa gelebiliyor.

Şu anda da iyi gidiyor. Bir de Bulgaris­tan’dan Yunanistan’dan sa­dece Edirne’ye gelmiyorlar, Edirne’ye de İstanbul’a da ge­liyorlar. Turizm, Türkiye’nin her tarafına yayılabiliyor. Bu da turizm sektörü için artı de­ğer katıyor.”

"Seyahat, turizme olumlu katkı sağlıyor"

Schengen ülkelerinde ran­devuların Ağustos’a verildi­ğini, Amerika’da ise 2024 yı­lına kaldığını belirten Ta­tilSepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “En çok ret Almanya ve İngilte­re’de oluyor. Ancak İngilte­re yine işini en normal yapan taraf çünkü bir sorun varsa sorunu açıklayan bir İngil­tere var. Bu durum ne zaman normale döner öngöremiyo­ruz. Belki göçmen politikaları netleşirse normale dönülebi­lir” diye konuştu.

Vizeyle ilgi­li son dönemlerde yaşanan bu durumun Türkiye’den vizesiz ülkelere seyahatleri artırdı­ğını ve Türkiye’ye de bu şekil­de çeşitli ülkelerden gelen tu­ristlerin olduğunu söyleyen Karayal, özellikle günübirlik seyahatlerle ve vizesiz ülke­lere yapılan yolculukların tu­rizm gelirlerine olumlu katkı sağladığını söyledi. Karayal, şunları dile getirdi: “Bunu Haziran-Eylül arasındaki 4 ayda gerçekleşecek Antalya ziyaretleriyle ölçümleyebi­liriz.

Bu dönemdeki artış bi­zim yıllık turizm gelirlerimi­zi önemli ölçüde etkileyecek artıştır. Çünkü Antalya’da gelip 1000-2000 dolar har­cayan bir turist, Bulgaris­tan’dan gelip 100 dolar har­cayanın ortalamasının bin dolarda buluşması gibi bir sonuca yol açabiliyor. Biz bu­rada 2 bin dolar harcayacak ve otellerde uzun konaklama yapacak turist sayısını Hazi­ran-Eylül arasındaki gerçek­leşme sayılarıyla daha rahat anlayabileceğiz. 

“Bu tarz mobingler olmamalı"

Seyahat, sağlık ve golf turizminde hizmet veren Medulux Health & Travel Agency Şebnem Akman Balta ise; yaşanan vize sorununu biraz daha politik ve siyasi durumlardan kaynaklı olduğunu dile getirdi. İsveç’in İran’a yaptırım uygulamaya başladığını ve Rusya ile yaşanan dünyadaki krizlerden dolayı böyle bir sorun olduğunu dile getiren Balta, bu tarz mobinglerin uygulanmaması gerektiğine dikkat çekti.

“Bekarlara daha kolay red veriliyor”

Yurtdışına gitmek isteyenlerin ret durumuna itiraz etmek yerine tekrar evrakları toparlayıp başvuru yaptığını söyleyen Kaan Karayal, gidenlerin dönmemesinden tedirgin olan konsoloslukların bekarlara daha kolay ret verme eğiliminde olduklarını dile getirdi.

Karayal, “Ailelere daha rahat vize veriyorlar. Somut bir şeye dayanarak söylemiyorum ama ret olan başvuruları incelediğimizde biraz daha gidenlerin dönmemesinden tedirgin olunuyor diyebilirim” dedi.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.