Serik’te Belek ve Kadriye tartışması... CHP'li belediyeden bakanlığa dava

Turizm Bakanlığı tarafından Antalya Serik’te yer alan Kadriye ve Belek mahallelerindeki yeşil alanlara turistik tesis yapılmasının önünü açan planlarla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Söz konusu alanlarla ilgili gidilen imar değişiklikleri sonucunda 22 kilometre kıyı şeridine sahip olan Serik ilçesinde, halkın doğrudan denizden yararlanabileceği alanların yok denilecek kadar azaldığı ortaya çıktı.

25/04/2024 13:08
Serik’te Belek ve Kadriye tartışması... CHP'li belediyeden bakanlığa dava

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan açıklamada, Serik’in Belek ve Kadriye sahilindeki yeşil alan planlamasının Turizm Bakanlığınca turizm tesis alanına dönüştürülmesinden geri adım atılması istendi.

Mahkemenin iptal kararına rağmen Bakanlığın turizm tesis alanında ısrarcı olduğu belirtilen Mimarlar Odası açıklamasında, yargı kararına uyulması istendi. Bölgeyle ilgili gidilen imar değişiklikleri nedeniyle vatandaşların sahilde kullandığı alanların neredeyse hiç kalmadığı gözlendi.

VATANDAŞLARIN KULLANACAĞI SAHİL HATTI NEREDEYSE KALMADI

Antalya Belek sahilinde yapılan imar planı değişikliği ile toplam 3 yeni parsel daha betonlaşmaya açılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylan plan değişikliği, Serik Belediyesi’nce askıya çıkarılmış ve çıkarıldığı günden itibaren tepki toplamıştı. Yapılan imar planı değişikliğine göre daha önceki planda kamping, günübirlik alan, spor alanı ve orman yangın üssü olarak ayrılan Belek’teki 3 ayrı parsel ‘Günübirlik Tesis Alanı’, ‘Turizm Tesisi Alanı’ olarak belirlenirken, ‘Orman Yangın Üssü’ olan parselin büyük bölümünün de yapılaşmaya açılması dikkat çekmişti.

Aynı bölgede bulunan Kadriye Mahallesi sahilindeki günübirlik kullanım alanı ise golf alanı olarak belirlendi. Antalya Körfez Gazetesi'nden Bülent Öner imzalı habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın planlama yetkisinde konaklama alanında yapılan imar planı değişikliği ile de ‘Günübirlik Tesis Alanı’, ‘Turizm Tesis Alanı’ ve ‘Teknik Altyapı Alanı’ olarak olan alandaki imar planı değişikliği ile 22 kilometre kıyı şeridine sahip olan Serik ilçesinde halkın doğrudan denizden yararlanabileceği alanlarsa yok denilecek seviyede kaldı. 

ORMAN YANGIN ÜSSÜ OLARAK BELİRLENMİŞTİ!

Antalya’nın Serik ilçesi sahilinde yer alan Belek Turizm Merkezi’nde yapılan imar planı değişikliği ile daha önce Belek ve Kadriye belde belediyelerine tahsis edilerek otellerle çevrili bölgede halkın denizle buluşmasını sağlayan toplam 3 parsel otel inşaatlarına açıldı. Mevcutta 50’ye yakın 5 yıldızlı otele ev sahipliği yapan Belek bölgesinde 145 ada 23, 24 ve 42 parsellerde yapılan imar değişikliği ile daha önceki planda günübirlik tesis alanı, spor alanı ve orman yangın üssü olarak ayrılan parseller, yeni planda ‘Günübirlik Tesis Alanı’, ‘Turizm Tesisi Alanı’ ve ‘Orman Yangın Üssü’ olarak belirlendi. Daha önceki planda ‘Orman Yangın Üssü’ olan parselin büyük bölümünün de yapılaşmaya açılması dikkat çekiyor.

“1960’lı yıllarda bölgedeki kıyı kumullarının ilerleyişini durdurmak amacıyla devlet eliyle dikilen fıstık çamlarının oluşturduğu ormanlar, sıcak yaz aylarında yangın riskiyle de karşı karşıya bırakıyor. Yeni planda otellere açılan arazi, orman yangın üssü olarak ayrılmıştı. Orman yangınlarına karşı ekiplerin acil müdahale yapabilmesi için ayrılan yangın üssünde, bir helikopter pisti de bulunuyor. Belek’te 1997-2005 yılları arasında 70 civarında orman yangını çıktığı belirtiliyor.” 

DAVA AÇILDI

Kamuoyunu yanıltmaya dönük imar uygulamalarının ve halkın anayasal hakkı olan sahillerin kullanımının rant projeleriyle hakkın elinden alınmasının karşısında olunacağının alt çizilen Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin daha önceki açıklamalarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16.01.2020 tarih ve 2020/01-01 sayılı işlemi ile alınan ve 28 Ocak 2020 tarihinde onaylanan, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği kararının iptali istemiyle, Serikli 33 vatandaşla birlikte Antalya 5. İdare Mahkemesinde dava açıldığı kaydedildi.

DANIŞTAY SON KARARI VERDİ

Antalya ve Konya mahkemelerindeki olumsuz kararların ardından Turizm Bakanlığı konuyu temyize götürdü. İstinaf başvurusunun reddine dair Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince verilen kararlar, Bakanlıkça usul ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istemiyle temyiz edildi.

Temyiz başvurularına görüşen Danıştay 6. Dairesi, Konya mahkemelerince alınan kararın yerinde olduğunu belirterek, kararların onanmasına kesin olarak karar verdi. Alınan bu kararla, Serik’in Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan yeşil alanların turizm tesisine dönüştürülmek istenmesine yönelik iptal kararı kesinleşti.

BAKANLIK YENİ PLANLARI ONADI

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, alınan mahkeme kararlarına rağmen bakanlığın planları onadığına dikkat çekildi. Açıklamada konuyla ilgili olarak, “Bakanlık yargı süreci devam ederken aynı alanlara ilişkin Günübirlik Tesis alanı, Turizm tesis alanı, teknik alt yapı alanı, Golf Tesis Alanı kararların içeren her iki alan için de yeni bir plan yaparak onamıştır. Bakanlıkça onana planların iptali istemiyle de bazı vatandaşlar ile birlikte Odamızca dava açılmıştır.

Antalya 5. İdare Mahkemesinin E: 2022/1115 Esas ve Antalya 3. İdare Mahkemesinin E:2022/1227 Esas sayılı dosyaların ile görülmekte olan ve yargı süreci devam eden davalarda da Halkımız adına beklentimiz, davaya bakan Sayın Mahkemelerce, açıkça hukuka aykırılığı Danıştay 6. Dairesi 08.11.2023 tarih ve K: 2023/8052 karar sayılı ve K:2023/8056 karar sayılı kesin kararları doğrultusunda hukuka ve kamu yararına aykırı olan rant amaçlı ısrar planlarının iptaline karar verilmesidir” ifadelerine yer verildi.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.