Rehberlerimiz ile her şey daha da güzel olacak

Gönüllü turizm elçilerimiz turist rehberleri yerli ve yabancı turistlere doğrudan en net bilgiyi aktaran belki de tek grup. Rehberlerimizin sayısı, dil becerileri, bilgi birikimlerini dünyadaki örnekleri ile karşılaştırıldığımızda çok üst düzeylerde yer aldığımızı hepimiz biliyoruz.

24/06/2019 13:17
Doç. Dr. Volkan Altıntaş

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları
Rehberlerimiz ile her şey daha da güzel olacak

Turistle doğrudan etkileşim içinde olan bu değerli turizm gönüllülerimizin turizmde daha fazla ön planda yer alması gerektiğini gerek akademik çalışmalardaki sonuçlardan gerekse turistlerin beklenti ve önerilerden anlıyoruz. Peki bu kadar gezgin bir yaşam süren sürekli kendini yenilemek ve güncel olmak zorunda kalan bu turizm elçilerimizden gerekli faydayı sağlayabiliyor muyuz?

Şöyle başlayalım. Son on yıldır aralıksız Türkiye’nin tanıtımında ön planda tutulan birçok uluslararası fuar ve organizasyonlarda yer almış biri olarak rehberlerimizin Türkiye tanıtımında ne şekilde değerlendirildiği konusunun büyük bir soru işareti olduğunu düşünenlerdenim. Ülkemizi tanıtmak üzere görev alanların ne kadarı rehberlik mesleğinden gelmekte? Bakanlık içerisinde bu konu ne kadar tartışılmakta? Lisans, yüksek lisans eğitimleriyle, yasasıyla, odalarıyla ve birliği ile önemli bir noktada olan rehberlik mesleğinin tanıtım politikalarındaki rolü ve önemini de tartışmaya açmak gereklidir. Bu konuda bazı önerilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

- Bir an önce “Türkiye Turizm Politikaları” başlığı altında turist rehberlerinin ağırlığı arttırılmalı ve önerileri dikkate alınmalıdır.

- Yurtdışı lobi çalışmalarında rehberlerimiz ön planda tutulmalı, birinci ağızdan ülkemizin tanıtılması ve imaj sürecinde üst düzey görevler verilmelidir.

- Son dönemlerde ihracatçılara, avukatlara dahi yeşil pasaportun verildiği (verileceği) bir ortamda ACİLEN bu gönüllü turizm elçilerine yeşil pasaport hakkı tanınmalıdır. Örneğin on yılı geçmiş, son üç yılda aktif rehberlik yapan ve belli tur sayısı gibi kriterler konularak bu süreç netleştirilebilir. Vize problemleri, bürokrasiden uzak tutularak doğrudan turizm tanıtımında zaman kaybının önüne geçilecek ekip hazır beklemektedir.

- Türkiye’nin yurtdışı tanıtımında görevlendirilecek ekiplerde belli yüzde ile daimi pozisyonlar rehberlere görevler verilmelidir.

- Bakanlık düzeyinde daha kalıcı ve sürekli pozisyonlarda rehberlerimize siyaset üstü görevler tanımlanmalıdır.

- TUREB ve odalar aktif pozisyon üstlenmeli, bu mesleğin ülke dışında da tanıtım ve pazarlama boyutunda göreve hazır olduğuna dair lobi çalışmalarına hız vermelidir.

Bu güzel ülkemizde turizmde yaşanacak güzel gelişmelerin en önemli mimarları arasında turist rehberleri olmalıdır. Her şeyin daha da güzel olduğu günlere.

 

Yazar Bilgisi

Doç. Dr. Volkan Altıntaş

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar