Marifet iltifata tabidir

Pandeminin ülkemizde etkisini hissettirmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren, 2020 yılı turizm sezonu için beklentiler bağlamında; oteller açılacak mı? Turist gelecek mi? tartışmaları yapıladursun, endişe ve kuşku ile başlayan seyahat programlarının turizm sezonunu bu günlere getireceği bile şüpheli idi.

14/09/2020 14:05
Osman Ergin

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları
Marifet iltifata tabidir

Pandeminin ülkemizde etkisini hissettirmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren, 2020 yılı turizm sezonu için beklentiler bağlamında; oteller açılacak mı? Turist gelecek mi? tartışmaları yapıladursun, endişe ve kuşku ile başlayan seyahat programlarının turizm sezonunu bu günlere getireceği bile şüpheli idi. Lakin; Turizm Bakanlığının dünyaya örnek olan akıllı politikaları; tüm bu olumsuzlukları bertaraf ederek, işin ehline verildiğinde sonucun ne olacağı gerçeğini ortaya çıkardı.

Globalleşme sürecini tamamlayan dünya da milletler arası ilişkilere bakıldığında görülen odur ki; devletler artık ticari şirketler mantığı ile idare edilmekte, biri birilerinden kredi alıp, biri diğerine borç vermektedir. Bununla birlikte her devlet; üretimden elde ettiği ve öz kaynaklarına eklediği katma değer ile de ekonomik gücü nispetinde uluslararası arenada söz sahibi olabilmektedir.

Ticari mantığın devlet yönetimine olumlu etkisi göz ardı edilememelidir

Hal böyle iken, gelişmiş ülkeler örneğindeki gibi; devletin idaresinde söz sahibi olan organların; mesleki tecrübe, deneyim ve kazanımlarla kendi çalışma alanında başarı elde etmiş ve maddi olarak ta doymuş insanlardan oluşması neticesinde; ticari mantığın devlet yönetimine olumlu etkisi göz ardı edilemeyecektir.

Bu mantıktan hareketle yaşanılan son olayların ardından Türkiye’deki duruma da bir göz atmak gerekirse… Ülkemizde pandemi dönemindeki uygulamaları da dikkate alındığında buna en güzel örnek; Turizm Bakanlığı ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Devlet markalaşırsa, firmam da markalaşır

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılışını müteakip; kurulan ilk kabineden başlayarak günümüze uzanan bu süreçte; dönemin hükümeti ve kabine üyeleri hakkında haklı ya da haksız şaibeler ile “çalıyor ama çalışıyor” imajını da silebilecek karakterdeki bu sistem; şu an tüm bakanlıklar için tercih edilen yöntem olsa yeridir.

Öyleki; devletin en üst kademesinde uygulanacak bu yöntemle; görev verilen kişi zaten  ekonomik bir güce sahip olması sebebi ile devletin kaynaklarına göz koymak ve el atmak bir yana; “devlet markalaşırsa, firmam da markalaşır” mantığı ile görev yaparak, devletin artan milli gelirine

paralel, kendi firmasının da gelirinin artacağı gerçeği ile mesaisine devam edecek ve çabası da bu yönde olacaktır. İnsanın fıtratı gereği; şahısların başarıları takdir edildiği ve karşılığı verildiği müddetçe daha iyi sonuçlar elde edilir ve başarıların devamı sağlanır.

Siyasi bir iltifat ya da taraf olunma değil

Bu noktada bir konuya vurgu yapmak gerekirse; yukarıda izah edilen konular kesinlikle siyasi bir iltifat ya da taraf olunma gibi değil, sadece doğru olanın takdiri olarak algılanmalıdır. Zira; “Marifet İltifata Tabidir. Bu zorlu süreçte oteller açılsın mı? Açılmasın mı?

Tartışmalar sürmekte iken; tesislerin faaliyetlerine başlayarak, hizmetlerinin devam etmesi bir başarı hikayesi, toplumdaki en çok hareketliliğinin yaşandığı ve her milletten insanın bir arada yaşadığı ortamlarda en az vakaların turistik tesislerde olması da olağanüstü bir başarıdır.

Bardağın dolu tarafına bakmak gerekirse...

Bunda tabi ki; Turizm Bakanlığının 50 yatak ve üzeri tesislerde zorunlu kıldığı “Güvenli Turizm Sertifikası” uygulamasının ve bu sertifikaya sahip olunabilmek için uygulanan 132 Maddelik gerekliliğin önemi büyüktür. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında Turizm sektörü; tabi ki bu yıl sezondan bekleneni alamamıştır.

Fakat bardağın dolu tarafına bakmak gerekir ise; Türk Turizmi dünya turizm sektörü ve bileşenleri nezdinde; gelecek yıllarını kazanmış, hatta savaşlara, teröre ve her türlü olumsuzluklara rağmen daha önce ispatlamış olduğu rüştünü, pandemi döneminde de sektörü ayakta tutarak perçinlemiştir. Ne demiştik; “Marifet İltifata Tabidir”.

 

“Marifet iltifata tâbidir, müşterisiz meta zâyidir. İltifatsız mal zâyidir.” 

(Orhan Şaik Gökyay’ı, saygı ve rahmet anıyoruz.)

    

       

 

Yazar Bilgisi

Osman Ergin

YAZAR

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar