Maliye’den tevsik zorunluluğuna yabancı turist ayarı

Maliye, yabancılara ve turistlere yapılan 7 Bin Lira üstü satışlarda bankalar aracılığıyla tahsilat yapma zorunluluğunu kaldırdı, artık nakit tahsilat yapılabilecek.

24/07/2022 23:16
Maliye’den tevsik zorunluluğuna yabancı turist ayarı

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (Vergi Usul Kanununun 232. maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,

vergiden muaf esnaf), kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7 Bin Lirayı aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu bulunuyor.

Ancak, uygulamada, özellikle yabancılara ve turistlere yapılan ve 7 Bin Lirayı aşan satışlarda, ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılma ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilme zorunluluğu ciddi sıkıntılara neden olmaya başladı. Tevsik zorunluluğu uygulaması, bu kapsamdaki satışları olumsuz etkilemeye, müşteri ve satış kayıplarına neden olmaya başladı. Yabancılar ve turistler tarafından yapılan alışverişlerde işletmeler, nakit ödeme talepleri ile sıkça karşılaşmaya başladılar.

Bu konuda kendisine yansıyan başvuru ve önerileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınladığı 540 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğunu kaldırarak, nakit tahsilat yapma imkanı getirdi.

Ancak, bu kapsamda düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekiyor.

Konuyu değerlendiren Dünya.com köşe yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, yapılan bu düzenleme ile, özellikle oteller ve yabancılara/turistlere mal ve hizmet satanların nakit ödeme ve tevsik zorunluluğu ile ilgili olarak yaşadıkları büyük problemin çözüme kavuşturulduğunu, söz konusu düzenlemenin reel sektöre ciddi anlamda olumlu katkılarının olacağını, ayrıca, 2016 yılı başından itibaren 7 Bin Lira olarak uygulanmakta olan tevsik zorunluluğuna ilişkin haddin de günün değişen koşulları ve yüksek enflasyon dikkate alınarak  en az 25 Bin Lira'ya yükseltilmesi gerektiğini belirtti.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.