Kurul otele 'Dur', kazıya 'Devam' dedi

Kadıköy’deki 21 katlı otel inşaatı projesinin yapılacağı arsada arkeolojik eserlerin çıkmıştı. İşte o otel projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Arkeolojik kazılar sonuçlanıncaya kadar otel projesi durduruldu.

13/02/2019 13:39
Kurul otele 'Dur', kazıya 'Devam' dedi

İstanbul Kadıköy’deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde 9 bin 43 metrekarelik arsada otel inşaatı için yapılan hafriyat sırasında arkeolojik kalıntılar ortaya çıkmıştı. Ömer Erbil imzalı habere göre, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarını yerinde inceleyen İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri, arkeolojik kazıların devamına karar verdi.

Arazi sit alanı içinde kalmadığından hafriyat arkeologsuz başlamıştı. 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlıkları çıkınca hafriyat durduruldu. İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlı uzmanlar arazide arkeolojik kazılara başladı. Geç Roma veya geç antik çağ (M.S. 330-641) dönemine ait olduğu düşünülen cadde, yapı grupları ile tarihi sütunlar bulundu. Buluntuların Khalkedon antik kentine ait olduğu anlaşıldı.

Kurul otele dur, kazıya devam dedi

Koruma Kurulu 20.09.2018 tarihli 5663 sayılı kararı ile alanı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilledi. Arkeolojik çalışmalar devam ettikçe alanda çıkan kültür varlıklarının sayısı arttı. 5 Numaralı Koruma Kurulu üyeleri 24.01.2019 günü çıkan buluntuları yerinde inceledi ve şu kararı aldı:

“Parselin otopark olarak kullanılan komşu parsel cephesi ile Dinlenç Caddesi ve Onur Sokak cephelerinde can ve mal emniyeti ile kazı güvenliğini sağlamak amacıyla püskürtme beton ve zemin çivili iksa yapılarak, ilgili müze denetiminde kazı çalışmalarının tamamlanması ve kazı sonuç raporunun kurulumuza iletilmesine karar verildi.”

Proje durdu

Böylelikle arkeolojik kazılar sonuçlanıncaya kadar otel projesi durdurulmuş oldu. Uzmanlar kazı sonuçları sonrasında kurulun görüşü doğrultusunda otel projesini ya tamamen rafa kaldıracak ve alanın arkeopark yapılmasını isteyecek ya da otel projesini revize ederek arazinin arkeolojik eser çıkmayan kısmında otele izin verecek.

Yorumlar