Konaklama sektöründe sürdürülebilirliğin önemi

Görünen o ki, koronavirüs pandemisinden daha çok ekonominin, iklim krizinin ve doğa afetlerinin konuşulduğu şu günlerde, konaklama endüstrisinin geleceği için 'sürdürülebilirlik' en öncelikli konu olmalı.

Nermin Yurtoğlu 17/07/2021 23:38
Konaklama sektöründe sürdürülebilirliğin önemi

Eşi görülmemiş bir çevre ve iklim krizi  yaşıyoruz, öyle ki  12 yıl veya daha kısa bir süre içinde 1,5 derecelik ısınma güven sınırının aşılacağı varsayılıyor.

Bu nedenle türümüzün, toplumlarımızın, ekonomilerimizin ve gezegenimizin sağlığına zarar vererek geleceğimizi kurgulamak fikri hiçte doğru görünmüyor. Özellikle korkunç boyutta zararlarını yaşadığımız bir pandemiyi yavaş yavaş atlatmaya çalışırken , hiçbirşey olmamış gibi eski normallermizle yaşama fikri herkesi şüpheye düşürüyor.

Kesin olan ise,sektörün düşük karbonlu, doğaya pozitif ekonomiler ve toplumlar inşa etmeye odakladığı bir gelecek planı çizerek ilerlemesi gerektiği..

Sektör olarak durup değişimin başımıza zorunlu olarak gelmesini beklememeliyiz

Belki gözünüze çarpmıştır, geçtiğimiz günlerde UNEP (United Nation Environment Programme) İcra Direktörü Inger Anderson, koronavirüs kurtarma paketlerinin yatırımları daha yeşil bir ekonomiye kaydırmak için hayati bir araç olabileceği konusuna dikkat çekti.

Ancak, ister yeni hükümet düzenlemeleri, ister artan maliyetler, isterse doğal afetler şeklinde olsun, sektör olarak durup değişimin başımıza zorunlu olarak gelmesini beklememeliyiz.

Otel sektörünün dünya genelinde 320 milyon kişinin istihdam edildiği bir sektör olduğu farkındalığı ile 3 ana nedenden dolayı aktif sürdürülebilirlik konusunda lider sektör haline gelmeli;

1. Konaklama endüstrisi, sağlıklı bir küresel ekosisteme bağlıdır ve çevresel hasara karşı benzersiz bir şekilde savunmasızdır.

Doğal çevremiz, restoranlarımızdaki yiyeceklerin nereden geldiği,nasıl üretildiği, misafirlerimizin soluduğu hava veya içtikleri su aslında farketmesek te en önemli tercih edilme nedenlerimizdendir.

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybı, konaklama endüstrisi üzerinde geniş etkisi olan birbiriyle bağlantılı iki ana çevresel sorundur. Alplerdeki kayak merkezleri  karlarını kaybediyor ; oteller yoğun sel baskınları ile büyük hasar görüyor ve restoranlar  balık ve deniz canlılarının toplu olarak yok olmasını

Riskler artık sadece risk değil, birer birer gerçekleşiyorlar

2019 yılında, Accor, Hilton, Hyatt, Marriott, Indian Hotels ve Scandic dahil olmak üzere havayolları ve küresel otel zincirleri arasında yapılan bir anket , iklim değişikliğinin gelecekteki işleri üzerindeki etkisiyle ilgili en büyük endişelerinin bir listesini ortaya koydu. Listenin başında şunlar vardı: kuraklık ve yetersiz su temini, kasırgalar ve siklonlar, sel, yükselen deniz seviyeleri ve daha yüksek ortalama sıcaklıklar.

Bu riskler artık sadece 'risk' değiller, birer birer gerçekleşiyorlar: Otel araştırma şirketi STR , orman yangınlarından etkilenen bölgelerde, otellerin ortalama olarak yalnızca yarı dolu olması nedeniyle oda gelirinin %30 düştüğünü tespit etti. Değişen iklime sahip bir geleceğin belirsizliği, yeni otel geliştirmelerinin risklerini, fizibilitesini ve sigorta maliyetlerini değerlendirmeyi de zorlaştırıyor .

Biyoçeşitliliği korumak da herkes gibi otel yatırımcısınında faydasınadır. Hayvanlar ve içinde yaşadıkları ekosistemler,küresel turizm endüstrisinin tahmini %20-40'ında seyahat etmenin başlıca sebeplerinden biridir. 

İşletmeniz kentsel olsa bile, biyoçeşitlilik, biyoçeşitliliğin sağladığı sayısız diğer temel, ücretsiz biyolojik hizmetler arasında restoran menülerinize yüksek kaliteli, çeşitli ürünler koyabilmenizi  sağlar.

2. Konaklama endüstrisinin küresel ekosistem üzerinde halihazırda büyük bir etkisi vardır.

Şu anda otel sektörü ,küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %1'ini oluşturuyor ve bu oran sektör büyüdükçe de artıyor.

Sustainable Hospitality Alliance tarafından yapılan araştırma, otel endüstrisinin, sektöre ilişkin büyüme tahmininin karşılık gelen bir düşüşe yol açmamasını sağlamak için karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar oda başına %66 ve 2050 yılına kadar oda başına %90 oranında azaltması gerektiğini belirtiyor.

Oteller hangi konularda doğrudan olumsuz bir etkiye sahipler?

Oteller ayrıca kaynakların aşırı kullanımı, sürdürülemez şekilde yetiştirilmiş ürünler satın alma, atık, sorumsuz turizm ve sürdürülemez tasarım nedeniyle biyolojik çeşitlilik üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Restoranların biyoçeşitlilik kaybıyla mücadelede oynayacağı büyük bir rol var. Gıda üretimi, biyoçeşitlilik üzerinde en büyük etkiye sahip ekonomik sektördür ve bugüne kadar karasal ekosistemlerdeki toplam biyolojik çeşitlilik kaybının %60-70'ine ve tatlı su sistemlerindeki biyoçeşitlilik kaybının yaklaşık %50'sine neden olur.

Konaklama endüstrisi, sürdürülebilir tasarım ve uygulamaların tanıtılması yoluyla ve hükümet hedeflerini beklemeye gerek kalmadan büyük miktarlarda olumlu değişim elde edebilecek bir konumdadır.

3. Misafirler için 'Sürdürülebilir olmak' en önemli tercih sebebi olacaktır.

2020 yılında yapılan bir çalışma sonuçlarına göre;

* Seyahat severler çevre konusunda pandemi öncesine göre daha fazla endişe duyduklarını söylüyor.

* %11'i geçtiğimiz yıl içinde çevresel iddialara dayalı olarak tatil satın alımlarını değiştirmiştir.

* 2019'da %71'i en azından ara sıra seçim yaparken doğa ve çevreyi dikkate alırken bu yılın ilk 4 ayında bu oran %78'i geçti.Haziran ayı itibariyle tüketicilerin %83'ü çevreyi düşündüklerini söyledi.

Daha 'yeşil' yani ekolojik seçeneklere yönelik bu eğilim, Y kuşağının bilinçli tüketiciler olduğunu gösteren çalışmalarıda doğrulamış oldu. Oteller, Y kuşağının artık  tüm tüketici yaş gruplarının en büyük pazarı olduğunu unutmamalıdır.

Bir oteldeki sürdürülebilirlik, 'repeat guest' olasılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir

Bir oteldeki sürdürülebilir uygulamalar, misafir deneyimi ve misafirin tekrar gelmesini sağlayan 'repeat guest' olasılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çevreci olmak, daha iyi sadakat oranına ve kişiselleştirilmiş pazarlamaya ve daha yüksek müşteri memnuniyetine yol açar.

Küresel ekoloji üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmak için, otellerin sürdürülebilirlik değerlerinin aktif savunucuları haline geleceği tedarikçilerini, ortaklarını,misafirlerini, toplulukları ve hükümetleri etkileyeceği yeni bir paradigma benimsemeleri gerekiyor.

Otel endüstrisi söz konusu olduğunda “Kurumsal Sürdürülebilirlik için Organizasyonel Değişim” otorite kuruluşları tarafından geliştirilen bir modele göre oteller “ikinci dalga şirketler” olarak tanımlanıyor.

Marriott's Serve 360 ve  Accor's Planet 21, başlı başına önemli girişimlerdir

Birinci dalga şirketler, sürdürülebilirlik kavramını reddeden veya herhangi bir adım atmamayı seçen şirketlerdir. İkinci dalga şirketler, bir tür sürdürülebilirlik gündemini kabul edip benimsemelerine rağmen, maalesef bunu çoğunlukla kendi çıkarlarına hizmet etmek için yapanlar olarak belirtiliyor.

Marriott's Serve 360 ve  Accor's Planet 21  (gıda atıklarının azaltılmasını, çevre dostu temizlik ürünlerinin kullanılmasını ve ağaç dikiminin finanse edilmesini içeren) başlı başına önemli girişimlerdir.

Bu programlar doğru yönde atılmış bir adım, ancak 2021'deki otellerin bu gibi girişimlerin ötesine geçmesi gerekiyor. Üçüncü dalga şirketler, kendi çıkarlarının ötesine geçer ve sürdürülebilir bir dünya yaratmayı misyon olarak görürler. Ürünlerini ve hizmetlerini sürdürülebilir bir toplum oluşturmaya yardımcı olmak için kullanırlar ve bu hedefe ulaşmak için ağlar kurar ve paydaşlarla işbirliği yaparlar.

Forbes Magazine'in kendi favori sürdürülebilir otelleri listesi var

Ancak bundan daha ileri gidebiliriz. Sektör olarak etkimizi, sürdürülebilirlik şampiyonları ve 'üçüncü dalga' şirketler olmak, yeni düşünme ve iş yapma biçimlerini yönlendirmek için kullanabiliriz.

İkinci dalgadan üçüncü dalgaya sıçramak, değişim liderliğini ve yönetimi gerektiriyor. Üçüncü dalga geçişine öncülük eden oteller, kendini sürdürülebilirliğe adamış ve mevcut değerler sistemini ve uygulamaları etkilemek ve dönüştürmek için gerçek liderlik becerilerine sahip yöneticiler tarafından yönetliyorlar.

Inhabitat, her yıl dünyanın en yeşil 20 otelini listeler ve Forbes Magazine'in kendi favori sürdürülebilir otelleri listesi vardır. İşte bu önemli mecralara göre üçüncü dalga otellerden iki örnek.

İnkaterra ve Tierra Otelleri'ni incelemenizi tavsiye ederim

Ve elbette herşeyin başı eğitim :Dünyanın dört bir yanındaki otel işletmeciliği okullarının sürdürülebilirlik konusunda üstlendikleri çok kritik roller var;

Günümüzün gençleri  sürdürülebilirliği diğer tüm meselelerden daha fazla önemsiyorlar çünkü iklim değişikliği gibi uzun vadeli felaketleri kendilerine miras bırakacaklarını biliyorlar. Yeni nesil turizm öğrencileri, özellikle farklı iş yapmak için motive oluyorlar. Bu nedenle eğitim, gelecekte otel sektöründe sürdürülebilirlik için çok önemli bir rol oynamaktadır.

Sürdürülebilirlik liderliği bir mezun niteliği olmalıdır 

Sürdürülebilirlik liderlerini yetiştirmek istiyorsak, sürdürülebilirliği sadece bir konu veya konu olarak öğretmek yeterli değil. Sürdürülebilirlik liderliği bir mezun niteliği olmalıdır.

Başka bir deyişle, mezun olduktan sonra öğrenciler, sürdürülebilir bir şirketi neyin oluşturduğunu anlamanın kanıtlarını ve operasyonel ve stratejik karar vermeyi yönlendiren bir ilke olarak sürdürülebilirliği uygulayabilmelidir Geleceğin liderlerinde sürdürülebilir düşünceyi teşvik etmek endüstri ve eğitim sağlayıcılar için her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

Kısaca, konaklama sektörü sürdürülebilirlik kavramını bütünüyle sahiplenmeli ve şimdiden sektörün geleceğini bunun üzerine kurgulamalıdır.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.