Kemer Ralli Alanı'na otel yapılacak

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’nde olan Ralli alanı içerisinde bulunan ve daha önce adliye binası yapılacağı iddiasıyla gündeme gelen 2 parselde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planı değişti.  

05/09/2019 16:36
Kemer Ralli Alanı'na otel yapılacak

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Antalya, Muğla,  İzmir  ve Tekirdağ'da yer alan bazı parsellerle ilgili imar planı değişiklikleri onaylandı. Kemer Gözcü'den Ahmet Duran Yenigün'ün haberiene göre; konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan karar kapsamında Kemer Ralli Alanı içerisinde bulunan ve Maliye Hazinesi’nde olan 283 ada 8 ve 9 parselde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen imar planı değişti. Daha önce adliye binası yapılmasıyla gündeme gelen alan içerisindeki 2 parsel yapılan değişiklikle ‘Otel Alanı’ olarak belirlendi. Kararda ayrıca yapılan değişikliklerin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

KARAR METNİNDE HANGİ İFADELER VAR? 

Barış Manço Caddesi ve Onno Tunç Caddesi’nin bir araya geldiği eski TUREM Binası karşısında bulunan 2 parsel için alınan karar metninde ise şu ifadeleri kullanıldı: “Mülkiyet Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Antalya ili, Kemer ilçesi, Kemer Mahallesi, 283 ada, 8 ve 9 parsellere ilişkin “Otel Alanı (Emsal: 0,40; Yençok 4 kat)” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir” diye konuşuldu.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Kemer’de sahile yakın tek büyük alan üzerinde bulunan Ralli Alanı’nın da 2 parselde gerçekleşen imar değişikliğiyle önümüzdeki yıllarda etrafında kalan diğer alanlar için örnek gösterilip ‘Otel Alanı’ olabilecek.

Böylelikle Ralli Alanı’nın tamamı ile eski TUREM binası, depreme dayanıksız olduğu nedeniyle yıkılan Turizm Lojmanlarının bulunduğu alan ve Ralli Alanın etrafındaki alanlarda da bu alan örnek gösterilip imar değişikliği yapılabilecek.

 

 

Yorumlar