Hazine o bedelin yüzde 30’unu peşin istiyor

Hazine’ye ait taşınmazların satışında satış bedelinin en az yüzde 30’u peşin, kalanı beş yılda, 10 taksitle ve kanuni faiziyle birlikte ödenecek.

22/08/2019 00:29
Hazine o bedelin yüzde 30’unu peşin istiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 313 numaralı milli emlak genel tebliğinde ek ve değişiklikler yapan tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Tebliğin ‘tahmin edilen bedelin tespiti’ bölümünün ikinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, bu kapsamdaki taşınmazların satışında tahmini bedel; ’emlak vergisi kanununun uygulanmasında esas alınan bina inşaat metrekare maliyet bedelleri’ yerine, ‘bakanlıkça belirlenen yapı yaklaşık birim maliyetlerinden az olmamak üzere aşınma payı da’dikkate alınarak belirlenecek.

Tebliğin ‘özel ödeme araçları ve satış bedelinin tespiti’ başlıklı bölümüne eklenen hüküm gereğince, taşınmazın satış tarihi itibariyle cari yıl irtifak hakkı bedelinin tamamının tahsil edilmiş olması halinde, satış tarihinden sonraki aylara ait irtifak hakkı bedelleri satış bedelinden mahsup edilecek.

Yorumlar