Garlar ihalesi TBMM'nin gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleden elenmesi meclis gündemine taşındı. CHP'li Aydoğan, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı.  

14/11/2019 01:18
Garlar ihalesi TBMM'nin gündeminde

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TCDD'nin Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl depo sahalarını kiralamak için açtığı ihaleden elenmesine ilişkin soru önergesi hazırladı. Aydoğan, sorusunun Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turhan Aydoğan'ın soruları:

1- 4 Ekim'de ihaleye giren ve Okçular Vakfı'nın eski müdürüne ait Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi ile ihalede son ikiye kalan İBB konsorsiyumu ihaleye neden davet edilmemiştir?

2- Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştiraklerinin elenmesi hukuka aykırı değil midir? Değilse bu tasarrufun hukuki dayanağı nedir?

3- İhale gündeme geldiği günden itibaren yaşanan sürece bakıldığında; Ulaştırma Bakanı'nın ''Söz konusu ihale şartında, ihale sonrasında işletme için gerekli olan iş yeri açma ve işletmek için tüm izinleri ve ruhsatlarını yüklenici firma kendisi alır'' maddesi yer almaktadır. Bu nedenle İBB'nin veya iştiraklerinin böylesine bir ihaleye girmesi durumunda; ihale sonrası su, doğal gaz bağlatılması gibi işlerin Büyükşehir Belediyelerinde, iş yeri açma ve işletme

izinlerinin ise ilçe belediyelerinden alacakları için belediye ile ihalede yarışmak, diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacak ve ihaleye katılımı azaltacaktır. İhalenin olmazsa olmaz kuralı olan rekabet ortamı sağlanamayacaktır. Oysa sözü edilen maksat, mülk sahibi olan idareye gelir sağlamak ve kültür sanat etkinliklerine imkan oluşturmaktır'' ifadelerinin hukuki dayanağı nedir?

4- Şartnameye göre böyle bir zorunluluk olmamasına rağmen İBB'nin ayrı ayrı ihaleye giren şirketlerinden de yine ayrı ayrı bitirme belgesi istenmiştir. Bu yaptırımın hukuki dayanağı nedir?

5- Ortaklık sözleşmesini 4 Ekim 2019 tarihinde uygun bularak İBB'yi ihaleye kabul eden kurul aradan geçen süreçte hangi sebeple fikir değiştirmiştir? Bunun hukuki dayanağı nedir?

6- İBB hazırlamış olduğu şartnamede ''müşterek ve müteselsilen'' kelimelerinin yerine ortaklaşa ve birlikte'' kelimelerini kullanmıştır. Bilindiği üzere müşterek ve müteselsilen, ortaklaşa ve birlikte anlamına gelen eski Türkçe kelimelerdir. Günümüz Türkçe'si kullanmak şartnameye aykırı görülmüştür. Bunun hukuki dayanağı nedir?

7- Bakanlığın son 17 yılda yapmış olduğu ihalelerde kaç adet belediye ihale kazanmıştır? Bunlar hangi belediyelerdir?

8- İhale şartnamesinde bulunan ihaleye katılacak isteklinin tüzel kişilik olması halinde ''son 5 yıl içinde 'dijital, kültürel ve sanatsal' faaliyetlerde bulunduğuna dair en az 4 milyon lira tutarında iş deneyim belgesi sunması ve envanterinde en az 20 milyon tutarında dijital ekipman barındırması ve bu ekipmanlar için 5 milyon lira tutarında süresiz banka teminat mektubu vermesi'' şartı belirli bir firmayı mı işaret etmektedir?

 

Yorumlar