Dev turizm grubundan Sürdürülebilirlik adına önemli adım

Limak Şirketler Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin devamı niteliğinde olan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Raporu yayımlandı.

12/02/2020 13:41
Dev turizm grubundan Sürdürülebilirlik adına önemli adım

Çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda pozitif etki yaratmayı hedefleyen Limak Şirketler Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin devamı niteliğinde olan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” Raporu yayımlandı.

Kurucu değerleri ve çalışma ilkeleri ile sürdürülebilirliği önceliklendiren Limak Şirketler Grubu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde geçerli olan iş anlayışını, günümüz küresel hedefleri ile de uyumlu olacak şekilde sürdürülebilir ve insani gelişime odaklı, refahın yaygınlaştırılmasını önceliklendiren, gezegen merkezli, adil paylaşımcı bir yaklaşımla kurguluyor.

Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme 

Bu bakışla, yeni dönem sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında hazırlanan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” başlıklı rapor, sürdürülebilirlik anlayışını, söylemden eyleme dönüştüren Limak’ın faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeleri değerlendirerek, paylaşılmasını amaçlıyor.

Limak’ta 2015 yılından bugüne, sürdürülebilirlik odağında 516 proje hayata geçirildi. “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme”, Limak’ın faaliyet gösterdiği inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörleri ile Limak Vakfı’nın 2015 yılından bugüne, tamamladığı ve devam eden sürdürülebilirlik projelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini içeriyor.

17 küresel amaçtan oluşan bir eylem çağrısı 

Sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın, tüm paydaşların katılımı ile mümkün olabileceğine inanan Limak, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel amaçlar ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı kendisine görev biliyor. Tüm işbirliklerinde, Limak değer ve ilkelerinin korunmasını esas alırken, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin yaygınlaştırılmasına öncelik veriyor.

17 küresel amaçtan oluşan bir eylem çağrısı niteliğindeki Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor.

2030’da tamamlanacak bir yol haritası 

Bu misyonun somut göstergelerinden biri olan “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme” raporunun hazırlanması sürecinde, Haziran - Ağustos 2019 arasında, Limak Vakfı ile inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörlerinden yetkili toplam 100 kişinin katılımıyla, 50 saati aşan bilgilendirme toplantıları ve eğitimler gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda Limak’ın 2015-2019 yılları arasında tamamlanan ya da devam eden proje, uygulama ve iyileştirme çalışmalarından iyi örnekler; ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde analiz edilerek durum tespiti gerçekleştirildi.

Raporlanan ve sürdürülebilirliği odağına alan 516 proje tespit edildi

Rapor çıktılarının küresel boyutta hem sektörel, hem Limak Şirketler Grubu özelinde analiz edilerek, sürdürülebilir iş modeli içerisinde tüm sektörlerde stratejik kararlara destek olması hedefleniyor.

Çalışma kapsamında raporlanan ve sürdürülebilirliği odağına alan 516 proje tespit edildi. Söz konusu projeler 3 temel boyutta değerlendirildi:

  1. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum;
  2. Ekonomik, çevresel ve sosyal analiz;
  3. İnsani hedefler, refah hedefleri, gezegen hedefleri, barış ve ortaklıklar.

Ayrıca rapor, 2014 yılından bugüne Limak Şirketler Grubu’nun imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerine uyumla ilgili örnekleri de içeriyor.

 

Rapor, gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri de yansıtıyor

Rapora ilişkin Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme ana başlığıyla yayımladığımız bu rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden, sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nun kapsamlı bir değerlendirmesi niteliğinde.

Raporumuz, grubumuzun faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda verdiğimiz taahhütleri, kapsadığı dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri de yansıtıyor.

2015- 2019 dönemi içerisinde hayata geçirdiğimiz ve sayısı 516’yı bulan projelerimizi kapsayan bu geniş envanter çalışmasında, gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde de analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum” dedi.

 

Yorumlar