Bursa'da icradan satılık 5 yıldızlı otel

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi'nde yer alan beş yıldızlı turistik otel ve arsası, 73 Milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.

10/01/2019 13:20
Bursa'da icradan satılık 5 yıldızlı otel

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi'nde yer alan beş yıldızlı turistik otel ve arsası icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan otel ve arsası için 73 Milyon TL bedel isteniyor.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi 3934 Ada 39 Parsel numarasında kayıtlı bulunan 9003,39 metrekare yüzölçümündeki arsa üzerindeki “Eski kaplıca namıyla maruf hamam ve beş yıldızlı turistik otel” vasıflı taşınmazın tamamı borçluya ait olup hissesi tamdır.

Taşınmaza ait tapu kaydının beyan bölümünde “35 masura erkek ve 25 masura dişi sıcak suyu vardır”, “Eski Eserdir 20/11/1978 Y:5672” ve “İmar Planında Turizm Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı, Kentsel Servis Alanı, Ticaret Hizmet Alanı Gibi Konut Dışı Alandır.” denilmektedir. 16/04/2008 tarih ve 10990 sayılı, 05/08/2016 tarih ve 32612 sayılı ve 17/10/2017 tarih ve 44808 sayılı teferruat listeleri şerhi mevcuttur.

Kıymeti : 73.008.370,00 TL

  1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
  2. Satış Günü : 29/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : 1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat Uluyol MERKEZ / BURSA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanlarına ilişkin bila tebliğ iade halinde İ.İ.K.'nun 127.maddesine göre yapılacak ilanın tebligat yerine geçeceği ve başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3184 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Yorumlar