Oteller bugüne kadar müslüman dostu değil miydi?

Turizm, nasıl helal ya da haram diye ayrılamazsa, oteller de "Müslüman dostu" ve -söylemeye dilim varmıyor- "Müslüman düşmanı" olarak ayrıştırılmamalı. Hele hele bunu, laik bir ülkenin, aynı zamanda turizmci olan Kültür ve Turizm Bakanı yapmamalı...

05/10/2019 14:23
Oteller bugüne kadar müslüman dostu değil miydi?

1957 yılından bu yana Turizm Bakanlığı var ülkemizde.

Yaklaşık 62 yılda, 55 bakan gelmiş.

Bir başka hesapla ortalama bakanlık süresi 1 yıl artı 1 buçuk ay...

2002 yılından bu yana iktidarda tek parti var...

Ve yaklaşık 17 yıllık tek parti döneminde  bile 10 bakan görev yapmış. 

Turizmin ne denli ülke politikası olarak benimsendiğini anlatan acı tablo.

Bu tablo bu kadarla kalmamalı, daha birkaç rötuşla turizmin resmini yapalım, dercesine hamleler geliyor son bakanımızdan.

ETS, Atlas Global, Voyage ve Max Royal, ardından Odamax gibi gerçekten ülkemiz turizminde önemli yapı taşlarının sahibi, turizmci olduğu için bizi çok iyi anladığını sandığımız Sayın Bakan, önce 'Tüm dünyada, turizmde söz sahibi ülkelerde var' diyerek, tüm işletmelerin cirolarından pay alarak ajans kurdu...

Böyle bir ajans kuran hangi ülke ya da ülkelerse henüz bulabilmiş değilim...

Sonra da "Müslüman dostu otel" belgesini icat etti.

Kulaklarıma inanamadım..

Müslüman dostu otel!

Yani bugüne kadar oteller müslüman dostu değil miydi?

Başta, Sayın Bakanın kendi otelleri olmak üzere, ülkemizin tüm otelleri müslümanlara karşı duyarsız, diğer dinlere mensup konuklarına ayrıcalıklı mı davranıyordu da, böyle bir uygulama gerekti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Anayasası var...

Bu Anayasanın 2 maddesi ülkemizin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal, hukuk devleti olduğundan bahseder...

10'uncu madde ise; herkesin, din, dil, ırk , renk, düşünce ve inanç farkı gözetmeksizin yasalar önünde eşit olduğundan bahseder...

Müslüman dostu otel belgesi alan otellerle diğer oteller arasındaki fark nasıl açıklanacak?

Bugüne kadar ülkemize gelmiş turistlere bir bakalım...

Çoğu, müslüman olmayan ülkelerden gelmiş, hem de Türkiye'nin müslüman bir ülke olduğunu bilerek!

Kendilerine hizmet edenlerin konukseverliğine, hoşgörüsü ve dostluğuna güvenerek!..

Biz otelciler, resmen Anayasamızda belirtildiği gibi, herkese  din, dil, ırk, renk, inanç, düşünce farkı  gözetmeksizin hizmet etmek için görev yaparız...

Müslümanlara hizmet edebilmek için de , ayrıca, "müslüman dostu otel" belgesi almamıza ihtiyacımız olmaz!

Zira bizler, eğer iyi otelcilersek, aynı anda , başka başka dinlere mensup insanlara hizmet etmekten gurur duyarız...

Turizm, nasıl helal ya da haram diye ayrılamazsa, oteller de "Müslüman dostu" ve söylemeye dilim varmıyor, "Müslüman düşmanı" olarak ayrıştırılmamalı...

Hele hele bunu laik bir ülkenin, hem de turizmci bir Kültür ve Turizm Bakanı yapmamalı...

Yazar Bilgisi

Yorumlar