Airbnb, bakanlıktan izin belgesi almayan tesisleri satışa kapatacak

Airbnb 1 Mayıs 2024 tarihine kadar Turizm Amaçlı İzin Belgesi almayan tesisleri satışa kapatacak. başvuru yapmayan veya İzin belgesini almayan konutlar için konut başına 100.000 TL’den başlayan cezalar verilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" ile Airbnb ve benzeri günlük konut kiralamaya dair yeni kural ve düzenlemeler yürürlüğe girmişti.

24/01/2024 13:58
Airbnb, bakanlıktan izin belgesi almayan tesisleri satışa kapatacak

Celal Uysal

25 Ekim 2023 tarihinde Kabul ve 02 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7464 sayılı Kanun ile Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yine aynı kanunun 28 Aralık 2023 Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlemesi ilişkin yönetmelik 01 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun gereği konutlarını Airbnb online satış sitesi üzerinden pazarlayan gerçek veya tüzel kişiler 31 Ocak 2024 tarihine kadar bakanlığın sitesi üzerinde online başvuru yapma ve 30 Nisan 2024 tarihine kadar ise Turizm Amaçlı Konut İzin belgesini alma zorunluluğu getirildi. Bu yönetmelikle birlikte, günlük ve kısa dönem kiralama yapmak isteyen herkesin yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine getirmeleri zorunlu. Airbnb gibi uygulamalar üzerinden kiralama yapıyorsanız izin belgesine başvurmanız gerekiyor.

PARA CEZASI GELİYOR

Bu tarihlerde başvuru yapmayan veya İzin belgesini almayan konutlar için konut başına 100.000 TL’den başlayan cezalar verilecek. Kiralanan konutlar izin belgesini alabilmek için diğer maliklerin tamamından noter onaylı muvafakatname almak zorunda, alınmaması durumunda izin belgesi düzenlemez. Turizm amaçlı Konut Kiralama izin belgesi, daireler için denetimi İl Valiliklerine bağlı Turizm İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Başvuru tarihinden sonra 30 gün içerisinde denetim yapılıp uygun görülür ise izin belgesi düzenlendikten sonra apartman veya konutun ön cephesine turizm tesislerindeki gibi sarı levha asılması zorunlu olacak.

Geçtiğimiz Cuma günü Airbnb tüm ilan sahibi ve konutlarını Airbnb satış sayfasından ilan vererek pazarlayan partnerlerini uyararak bu izin belgenin derhal alınması izin belgesinin numarasını (izin belgesi tarih ve sayı) bildirilmesini yanlış ve geçersiz belge numarası bildirenlerin veya hiç bildirmeyenlerin ilan sayfasının kaldırılacağını ve satışa kapatılacağını bildirmiştir. Airbnb sadece konutlar için ilan sayfası bulunmamaktadır. Airbnb online satış sayfasında yer alan turizm İşlemesi belgesi bulunan tesislerde aynı şekilde belge sayı ve tarih bildirmek zorundadır.

Airbnb ve günlük kiralama ile düzenlemesiyle kiralarda düşüş beklentisi

Daha önce kısa dönem kiralama yapanların yeni yönetmelikte yer alan sınır ve kurallardan dolayı kısa dönem kiralama uygulamalarından vazgeçtiğini ve izin belgesine olan talebin düşük olduğunu düşündüklerini ifade ederken, yönetmelik sonrası İstanbul'un özellikle merkezi ve turistik noktalarında birçok evin piyasaya çıkacağını, bu durumun ise yüksek kira fiyatlarını düşürebileceğini ifade etti.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.