2022’de rekor kırılmıştı.... Yabancı turist alışverişinde yaz umudu

Turizm sezonun başladığı bugünlerde sadece turizmciler değil perakendecilerin gözü de yabancı turistlerin yapacağı harcamalarda. Enflasyonist baskı nedeniyle ‘aşırı’ pahalı hale gelen Türkiye’de turist alışverişlerinin düştüğüne işaret edilirken, yaz aylarında bir nebze ‘telafi’ bekleniyor.

20/06/2024 12:59
2022’de rekor kırılmıştı.... Yabancı turist alışverişinde yaz umudu

Türkiye’de yüksek seyreden enflas­yon oranları, yurt­dışı ile fiyat farkının açıl­masına yol açtı. AB or­talamasını bile geride bırakan fiyatlar nede­niyle geçen yıldan bu yana turist alışverişleri düşme eğilimine girer­ken, perakende sektö­rünün bazı kesimle­rinde umut yaz ay­larına kaldı. Bazı kesimler ise mev­cut göstergelerin en azından bu yaz için çok umut vaat etmediği­ni düşünüyor. Birleşmiş Mar­kalar Derneği (BMD) Başka­nı Sinan Öncel, turist alışve­rişinde geçen yıldan bu yana düşüş gözlemlediklerini söy­ledi.

Dünya'da yer alan habere göre, Düşüşün sebebinin fiyat kaynaklı olduğunu dile geti­ren Öncel, “Yurtdışında özel­likle AB fiyatlarına bakıldı­ğında alışveriş turizminde ca­zibemizi kaybediyoruz. Fiyat avantajımızı kaybettiğimiz için birçok kategoride Avru­pa’dan daha pahalı hale geldik. Çok değil iki yıl öncesine ka­dar ülkemizdeki kartlı harca­maların yüzde 10’unu yaban­cılar yapıyordu.

Bu yılın ilk ay­larında oran yüzde 2’lere indi. Bu da yaz sezonu için çok umut vermiyor” dedi. Alışveriş Mer­kezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapka­cı da turist alışverişlerindeki düşüşe işaret ederek, turizm sezonunun başladığı yaz ay­larında bu düşüşün bir nebze telafi edileceğini belirtti. Sek­törel anlamda asıl düzelmeler ise 2025’te bekleniyor.

Yurtdışından alışveriş cazip hale geliyor

Diğer yandan Türkiye’de hızla yükselen fiyatlar, tüketi­ciyi yurtdışı alımlara yönlen­diriyor. Özellikle online pazar yer­lerinde ya da global marka­ların internet sitelerinde ürünlerin Türkiye fiyatının altında seyretmesi, tercih­leri bu yöne kaydırıyor. Ban­kalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ilk çeyrek verileri­ne göre, yerli kredi kartları­nın yurtdışı kullanım adedi 83 milyon 899 bin 712 adetle yaklaşık 80 milyar 323 mil­yon TL’ye ulaştı.

Bu dönemde yerli banka kartlarının yurtdışı kulla­nım tutarı ise 18 milyar 938 milyon TL’yi aştı. 2023’ün aynı döneminde kredi kart­larında 60 milyon 700 bin 669 adet kullanımla 34 mil­yar 143 milyon TL’lik alışve­riş tutarı kayıtlara geçmişti.

2022’de rekor kırılmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin turizm geliri, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolara yükselirken ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 51 milyon 369 bin 26 kişi olmuştu.

Aynı dönemde kur avantajı nedeni ile alışveriş turizmi de rekor kırdı ve sadece alışveriş için Türkiye’ye gelen turist sayısı 2 milyon 356 bini aştı. Bu dönemde söz konusu turistlerin ayakkabı ve kıyafet harcamaları 6 milyar doları aşarken yeme-içme harcamaları ise 7,5 milyar dolara yükseldi.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Tüm güncellemelerden e-posta yoluyla haberdar olun.