Yerel seçimler yaklaşırken

K.Ünsal Barış 31/12/2019 23:40

Sayın politikacılarımız ve yerel yöneticilerimiz, yerel seçimler yaklaşırken yine her dönemde yaptığınız gibi, ayağı yere basmayan projeler peşinde koşup, oy toplama çabaları içinde bulunacağınızı biliyoruz.  Oysaki bizim sizlerden çılgın projelerden önce, yıllardır çözüm bekleyen, acil ve kronikleşmiş sorunlarımıza,  çözümler getirme projelerinize gereksinimimiz var.

Örneğin;

             İşsizler ordusu garibanlarının orada burada başıboş dolaşmalarını önleyip, istihdam olanakları projeleri yaratmalısınız. 

 

             Üniversitelere sınav usulü ile girme komedi ve trajedisine artık son vermelisiniz. Yani, yeni üniversitelerin yapımı ve öğretim üyeleri yetiştirme projeleri üzerinde durmalısınız.  

 

             Okullarımızdaki ve eğitim sistemimizdeki standartlarının kalitesini acilen yükseltme projeleri üretmelisiniz. 

 

             Trafik kazalarında hayatlarını kaybeden veya sakat kalan binlerce vatandaşımızı ve ülkemize tatil yapmaya gelen turistlerimizi bu felaketten kurtarma projeleri üretmelisiniz. 

 

             Dünyanın ve bizim göz bebeğimiz İstanbul kentimizin trafik, yol, geçit, otopark ve toplu taşıma sorunlarını giderme projeleri üretmelisiniz. 

 

             1890 Yılında Padişah ikinci Abdülhamit tarafından Almanlara yaptırılan İstanbul’umuzun Avrupa ve Anadolu banliyö tren hatları ile Galata-Tünel arasında çalışan, antikanın da ötesinde bulunan toplu taşıma hatlarımızı artık modernize etme projeleri üretmelisiniz. Raylarından tutun da vagonlarına, şimendiferlerine, istasyonlarına varıncaya kadar komple yenilenme zamanı geldi de, çoktan geçti bile.

 

             Ülkemizin her köşesinde toplu taşıma sorunu acil bir gereksinim haline geldi. Biz sizlerden toplu taşıma projeleri üretmenizi bekliyoruz.

 

             Ülkemizin tamamı birinci derecede önemli deprem alanı içinde olmasına rağmen, depremlerde çok az can ve mal kaybına uğrayacağımız kentleşme ve yeni yerleşim bölgeleri projeleri üretmelisiniz. 

 

             Ülkemizin büyük kentlerinde bulunan yer altı geçitleri, her yağmur yağdığında felaket ve ölüm yuvaları haline dönüşmektedir. Bu rezaletlere son verecek projeler üretmelisiniz. 

 

             Ülkemizin her köşesinde,  günde birkaç defa kesilebilen ve saatlerce uzayabilen, demode elektrik sistemimiz varken, gelişmiş hiçbir ülkede görülmeyen bu düzene son verecek, bu günün ve yarının gereksinimi olan enerji projeleri üretmelisiniz.

 

             Gıda sektöründe etkinlik gösteren hemen hemen her birimde, elimizi nereye atsak, hijyen ve sağlık koşullarından çok uzak koşullar altında üretim yapılan üretim birimlerine şahit oluyoruz. Artık çağ dışı kalmış bu üretim birimlerini ıslah etme veya ortadan kaldırma projeleri üretmelisiniz. 

 

             Yetersiz altyapı, Özel Tüketim Vergisi engeli gibi muhtelif rahatsızlıklarını yıllardır yineleyen biz turizmcilerin sorunlarını azaltacak destek projeleri üretmenizi bekliyoruz.

 

             “Siyasi partiler yasası” ve “Seçim kanunu yasası” gibi Türkiye’nin demokratikleşmesinde ve gelişmesinde önünü açacak reformist yasa projeleri üretmenizi bekliyoruz.

 

             Halkımıza orta-doğululaştırma kültürünü değil, yüce liderimiz Atatürk’ün yapmaya çalıştığı gibi, çağdaşlaştırma kültürünü aşılayacak projeler üretmenizi bekliyoruz. 

Sayın politikacılarımız ve yerel yöneticilerimiz! 

Önümüzdeki yerel seçimler öncesi, her zaman yaptığınız gibi, yine bizlerin gözlerini boyama ve vitrin çalışmaları yapmaya başlayacağınızı iyi biliyoruz.

Oysaki, biz sizlerden, öncelikle çılgın projeler üretmenizi değil, biz sizlerden, öncelikle yaşamımızı kolaylaştırıp, rahatlaştıracağınız, kronikleşmiş sorunlarımızı çözeceğiniz, çağdaş toplumlarla aramızda bulunan çağdaşlık farklılıklarını gidereceğiniz, zorunluluk taşıyan, akla dayanan, ayağı yere basan, makul projeler üretmenizi bekliyoruz.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.