Ünlü otel grubu sıfır emisyona geçiyor

Radisson Otel Grubu’nun 2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon taahhüdü, Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından onaylandı. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olmak üzere iki önemli başlık üzerinden etki yaratmaya odaklı stratejisiyle karbon ayak izini azaltmak için aktif olarak çalışıyor.

28/09/2022 11:49
Ünlü otel grubu sıfır emisyona geçiyor

Doğrulama, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) ve iş dünyasında iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için iddialı çalışmalar yürüten Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) gibi öncü oluşumların ortaklığında kurulan Bilime Dayalı Hedefler girişimi (Science Based Targets) tarafından yapıldı. Bu gelişmeyle birlikte Radisson Otel Grubu, COP iklim hedefleriyle uyumlu hareket ederek karbon azaltma hedeflerini bilime dayalı olarak belirleyen, dünyanın en büyük şirketleri arasındaki yerini aldı.

Radisson Otel Grubu, küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1.5°C ile sınırlandırılması ve iklim krizinin engellenmesi için kendi payına düşeni yapacağını açıkladı. Radisson Otel Grubu ayrıca, Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak amacıyla küresel olarak koordine edilen önemli çalışmaların bir parçası olarak yürütülen Business Ambition for 1.5°C ve UNFCCC Race to Zero kampanyalarında da önde gelen şirketler arasındaki yerini aldı.

Hedeflerin doğrulanmasıyla birlikte, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını, 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla %46 oranında düşüreceğini taahhüt eden ve onaylayan Radisson Otel Grubu, yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetlerden ve franchise işletmelerinden kaynaklanan Kapsam 3 mutlak sera gazı emisyonlarını da aynı zaman diliminde %28 oranında azaltmayı taahhüt etti.

Grubun, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olmak üzere iki önemli başlık üzerinden etki yaratmaya odaklı stratejisiyle karbon ayak izini azaltmak için aktif olarak çalışıyor. Şu anda enerji dönüşümü sürecinde olan Grup, faaliyet gösterdiği başlıca pazarların her birine uygun olarak, en büyük karbon azaltımını sağlamak üzere tasarlanmış yenilenebilir enerji çözümlerini uygulamaya koyuyor. Son 10 yılda büyük adımlar atan Radisson Otel Grubu, %30 gibi mükemmel bir enerji verimliliği artışı yakaladı. Grubun, daha fazla otel için yeşil bina sertifikası alma planlarıyla birlikte emisyonlardaki azalışı da büyümeye devam edecek. Grup, 2021 yılında karbon emisyonunu 2019 yılına kıyasla metrekare başına %22, su ayak izini ise metrekare başına %23 oranında azalttı.

Grubun inşaat kılavuzları, yeni inşa edilmiş veya renovasyondan geçmiş otelleri, en önemli ve yaygın sürdürülebilir bina sertifikasyonlarından üçü olan LEED, BREAM ve EDGE’e uygun hale getirmek amacıyla genişletildi. Radisson Otel Grubu, bu bina sertifikasyonları doğrultusunda, ‘’Build Planet’’ adıyla kendi kılavuzlarını oluşturdu. ‘’Build Planet’’ otelleri, ön değerlendirme aşamasından faaliyet aşamasına kadar uzanan bir dizi sürdürülebilirlik şartına dayalı olarak inşa edilmekte veya renovasyondan geçmekte olup, sürdürülebilir malzemelerin ve kaynakların verimli kullanılmasını kapsamakta. Grubun "Build Planet" kılavuzları, geleceğimizi düşünen ve net sıfır emisyon hedefini benimsemeyi planlayan işletme sahiplerine yeni bir sistem ve modelleme araçları sunuyor. 


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.