Türkiye otellerinin teknolojiyle imtihanı... Yabancı zincirler otel teknolojilerine daha çok yatırım yapıyor

Türkiye 2022 yılı Otel Yönetimlerinin Teknoloji Kullanımı Raporu açıklandı. Araştırmaya göre; Türkiye’de teknoloji yatırımı yapan otellerin hasılatları katlanarak artarken, müşteriler artık temassız ödeme ve dijital menü istiyor.

12/11/2022 14:18
Türkiye otellerinin teknolojiyle imtihanı... Yabancı zincirler otel teknolojilerine daha çok yatırım yapıyor

Temassız otelcilik uygulaması hizmeti sunan WeBee, Branchout Global Strategy Company işbirliği ve Özyeğin Üniversitesi akademik partnerliği ile “Türkiye 2022 Yılı Otel Yönetimlerinin Teknoloji kullanımı Raporu (Hotel Tech Insight)” açıklandı.

Araştırmaya göre; Türkiye’de teknoloji yatırımı yapan otellerin hasılatları katlanarak artarken müşteriler artık temassız ödeme ve dijital menü istiyor. Gelecek dönemlerde ise otel yöneticileri; misafir memnuniyeti ve verimliliği için yapay zeka, veri analitiği ve nesnelerin interneti sayesinde anlık yönetim ve veri toplanması ile isteklere daha hızlı cevap verebilmeyi hedefliyor.

WeBee, Branchout Global Strateji Company işbirliği ve Özyeğin Üniverstiesi akademik partnerliği ile “Otel Yönetimlerinin Teknoloji Kullanımı Araştırması 2022 (Hotel Tech Insight) The Bank Hotel Istanbul’da  yapılan bir etkinlikle açıklandı. Tüm sektörlerde olduğu gibi Covid 19 döneminde başlayan teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm hamleleri otelcilik sektöründe de önemle ele alınan yatırım konusu haline geldi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 185 zincir ve butik otel yöneticisi katıldı

HTI (Hotel Tech Insight)markası adı altında hazırlanan “Otellerde Teknoloji Kullanımı Raporu”, Türkiye’de faaliyet gösteren 185 zincir ve butik otel yöneticisine yönlendirilen teknoloji yatırımlarına yönelik sorular üzerinden hazırlandı. Yöneticilerin pandemi dönemi olan 2021 yılında toplam yıllık hasılatlarının ne kadarını IT yatırımlarına ayırdıkları ve gelecek dönemlerde IT yatırımlarının bütçe içerisindeki payları değerlendirildi. 

Mevcut dönemde misafirlerin otellerden hangi teknolojileri talep ettikleri, misafir memnuniyeti ve karlılık hedefleri doğrultusunda yöneticilerin gelecek beş yılda hangi teknolojilere yatırım yapmayı planladıkları da yöneticilere yöneltilen soruların içerisinde yer aldı.

Hotel Tech Insight araştırmasının amacı; Türkiye ekseninde otel endüstrisinde teknoloji kullanımı ve otel misafirlerine sağlanan katma değeri tanımlamak, endüstri liderlerine yol gösterici olmak ve endüstriye bilgi sağlayan teknoloji şirketlerine girdi sağlamak amacıyla özel sektör temsilcileri, strateji danışmanları ve üniversite iş birliği çerçevesinde kuruldu.     

Türkiye’de, Otel Teknolojilerine Olan Yatırım İştahı Artıyor!

Hotel Tech Insight 2022 Otel Yönetimlerinin Teknoloji Kullanımı Rapor sonuçlarına göre, yöneticilerin gelişen teknolojilere ve misafirlerinin taleplerine duyarlı olduğu gözleniyor. Raporda dikkat çeken bu sonuç, otel yönetimlerinin gelecek dönemlerde kripto para ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojileri olan ilgisi de ilham verici.

Bu durum, teknoloji üreten ve dijital çözüm sağlayan sektör paydaşları açısından da yeni fırsatlar barındırıyor. Türkiye’nin kripto para alt yapısına yatırım yapma ihtimali düşünülürse, ülke sınırları ve paydaşlar arasında güvenli para transferleri gibi farklı kullanım alanları sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan WeBee Ceo’su Dr. Özgür Zan; “Yaptığımız araştırmaya göre görüyoruz ki hem müşteri hem otelciler nezdinde karlılık ve kolay ödeme eşittir teknoloji yatırımı. Türkiye’de yerli markaların teknoloji yatırımlarında bir adım geride kalması gelecek dönemlerde rekabetin doğası gereği oyundan kopmaları gibi olumsuz sonuçlar doğuracak. 2021 yılında dünyada akıllı telefonlara indirilen uygulama adedi 144 milyar ilen, 2026 yılının 181 milyar olması da bu savı kanıtlar nitelikte.

Türkiye’de otel teknolojilerine olan yatırımlar, yabancı zincir markalarda daha ön planda

Ayrıca Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin Türkiye araştırmasına göre seyahat ve turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin gayrisafi milli hasılaya katkısı 2019 yılında 38,7 milyar USD, 2020 yılında %65 daralarak 13,8 milyar USD ve 2021 yılında bir önceki yıla göre %104 toparlanarak 28,1 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise; 2022 yılının ilk üç çeyreğine ait turizm geliri 35 milyar USD olarak kaydedilmiştir.

Ancak küresel belirsizlikler ve kurlardaki agresif yükseliş yerli otel yöneticilerinin teknoloji yatırımlarına olan ilgisini zayıflatacak. Analizleri değerlendirildiğimizde Türkiye’de otel teknolojilerine olan yatırımlar, yabancı zincir markalarda daha ön planda” mesajını verdi.

Ulusoy Travel ve The Bank Hotel İstanbul Genel Müdürü; And Karakan da, "Geçmişten günümüze baktığımızda, teknoloji gerek sektörümüzde gerekse günlük yaşamlarımızın içerisinde hayatımızın her alanında sürekli gelişmekte ve yeni koşullara adaptasyon gerektirmektedir. Dolayısıyla, mevcut dünya düzeninde bu gerçeği reddetmek artık mümkün olmamakla birlikte, hatta bu durumun aksine değişime ne kadar ayak uydurduğumuzu sorgulatmaktadır. Bu çerçevede; teknolojik gelişmeler karşısında yeni gerçeğimiz ' Nasıl daha fazla hizmetlerimizi teknoloji ile paralel geliştirebiliriz?' olmalıdır” dedi.

"Teknolojiyi bıraktığımız an, kaybetmeye başladığımız andır"

Yılmaz Ulusoy Holding IT Müdürü Nuri Özden ise; "Geçtiğimiz yıllarda teknolojiyi çok kolay şekilde tanımlayabiliyorken bugün bu tanımı hiçbir şekilde bir kalıp içinde ele alamıyoruz. Çünkü teknoloji dediğimiz şey evren gibi sürekli genişliyor ve tanımlarına yenileri ekleniyor. İşte biz bu genişlemelerin daima içinde olmak zorundayız. Bunu bıraktığımız an kaybetmeye başladığımız andır" diye konuştu.

Fütürist, Otelci Dr. Cem Kınay da verdiği mesajda, şunları söyledi: “Dünya değişiyor. Dolayısıyla da tavırlarımız, alışkanlıklarımız değişiyor. Seyahat de değişiyor. Dijital Gezgin, Yeşil Gezgin diye kavramlar var artık. Eh doğal olarak Dijital Gezgin için Dijital Otel gerekli. İnsanlar özellikle yeni kuşak bu şekilde hareket etmek istiyor.

"Rekabette teknoloji, ekonomik göstergeler ve müşteri davranışları kritik bir faktördür"

Raporun sonuçları ile ilgili açıklama yapan Branchout Kurumsal Finansman ve Strateji Hizmetleri Ortağı Kürşat Doğan; "Rekabette teknoloji, ekonomik göstergeler ve müşteri davranışları kritik bir faktördür. Küresel çapta makro ekonomik dengesizlikler, işletmelerin finansmana ulaşmalarında zorluk yaratmaktadır. Ayrıca değişen misafir davranışları da  işletmeler açısından doğru yönetilmesi gereken alandır.

Bu noktada verimlilik, karlılık ve misafir sadakati gibi kavramlar önemle ele alınmalıdır. Otel sektörü açısından teknolojik ilerleme misafir deneyiminde büyük bir rol oynamaktadır. Teknoloji yatırımlarına gerekli önemi veren ve bu alana doğru ölçeklerle yatırım yapan şirketler “Şirketlerin Yöneticileri” küresel rekabettin yıkıcı etkisinden korunacaklardır.” Dedi.

2022 Yılında Otel misafirleri Tarafından En Çok Tercih Edilen Temassız Teknolojiler oldu

2022 yılında müşterileri tarafından en çok talep edilen teknolojileri değerlendiren otel yöneticilerinin çok büyük bir kısmı temassız hizmet çözümleri konusunda ortak beyanda bulundu. Ankete katılan 185 otel yöneticisinin %83,3’ü temassız ödeme ve %79,8’i dijital menülerin müşteriler tarafından talep edildiğini belirtti. Müşteri etkileşim platformları ve sadakat uygulamaları da müşterilerin talepleri arasında olması dikkat çekiyor.

Gelecek 5 Yıl için Otel Yönetimlerinin Gündemi ne olacak?

Otel yönetimlerinin gelecek beş yıllık yatırım gündeminde misafir sadakatini arttıracak yatırımlar ve çok kanallı pazarlama stratejileri yer alıyor. Müşteri sadakatini artırma ve çok kanallı pazarlama; otel yöneticilerinin gelecek beş yıl için otel teknolojilerine ait yatırımları gündemlerinde yer alıyor.

185 otel yöneticisi ile yapılan anketin sonuçlarına göre ağırlıklı olarak yöneticilerin müşteri sadakat uygulamalarına ve çok kanallı pazarlama (omnichannel pazarlama) teknolojilerine yatırım yapacağı gözleniyor. Bulut tabanlı yönetim sistemleri otel yönetimlerinin yatırım gündeminde; Otel Yöneticileri gelecek beş yıl içerisinde otel ve misafir arasındaki etkileşimi ve operasyonel verimliliği artıracak yönetim sistemlerine yatırım yapmayı planlıyor.

Anket sonuçlarına göre; otel yönetimlerinin müşteri sadakati ve karlılık gibi konulara odaklanacağı gözlemleniyor. Misafir etkileşiminde mobil ödeme ve online check-in gibi mevcut teknoloji uygulamaları önemini koruyor; Otel yöneticileri misafir ile otel yönetimi arasındaki etkileşimi artırmak için misafir etkileşim teknolojilerine yatırım yapmayı planlıyor. Otel yönetimleri mevcut teknoloji seviyelerini rakiplerine göre daha ileride görüyor.

Teknoloji yatırımları önümüzdeki 5 yıl içerisinde artarak devam edecek 

Özetle; Türkiye 2022 Yılı Otel Yönetimlerinin Teknoloji Kullanımı Raporu (Hotel Tech Insight)’na göre, Türkiye’de faaliyet gösteren otel yönetimlerinin misafir memnuniyeti ve verimlilik amaçları doğrultusunda teknoloji yatırımları önümüzdeki 5 yıl içerisinde artarak devam edecek. Otel yöneticilerinin 2023 yılında 2022 yılına göre daha yüksek oranlarda IT bütçelerine pay ayıracakları anlaşılıyor.

Yakın gelecekte, otel yönetimlerinin temassız teknolojiler, bulut tabanlı yönetim sistemleri ve mobil uygulamalara yönelik yatırımlarını arttırması bekleniyor. Çalışmadan çıkarılacak bir diğer sonuç ise; otel yönetimlerinin rekabet matrisi verileri doğrultusunda yönetimlerin mevcut teknolojilerini rakiplerine göre daha ileride görüyor. Küresel rekabetin ve jeopolitik konuların derinleşmesi ile yönetimlerin verimlilik ve karlılık konularına olan hassasiyetlerinin daha da artacağı açık.

 


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.