Turizm fuarları destek tutarları belirlendi

Yurtdışı turizm fuarlarına katılımın ve turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

10/07/2018 02:45
Turizm fuarları destek tutarları belirlendi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan karara göre bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan bölge tanıtımı yapacak katılımcıların yer kirası ile stant inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50'sinin ödeneceği, bu miktarın her bir fuar için grup katılımcılara 50,000 doları, bireysel olarak katılan katılımcılar için 10,000 doları geçemeyeceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, bireysel veya grup olarak bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri festival, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50'sinin ödeneceği, ödenecek destek miktarının her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10,000, grup faaliyetlerinde 25,000 doları geçemeyeceği duyuruldu.

Bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50'sinin ödeneceği, reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarının her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40,000, grup faaliyetlerinde 250,000 doları geçemeyeceği belirtildi.

Yorumlar