Seyahat acentelerinin beklediği karar yayımlandı

Seyahat acentelerinin 2022 yılı aidatları için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

16/04/2022 15:33
Seyahat acentelerinin beklediği karar yayımlandı

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunun seyahat acentelerini ilgilendiren maddede yer aldı. Seyahat acentelerini ilgilendiren madde şöyle:

MADDE 7- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- Birliğe ödenecek 2022 yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde ellisi dikkate alınır.”

Kararın yayımlanmasıyla seyahat acentelerinin 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.