Sanal sağlık ve teletıp pazarı sağlık turizmine alternatif mi olacak?

Yaşadığımız pandemi küresel sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesini çok hızlandırdı. Sanal tıp dünyası pandeminin en çok kazananı oldu.

Hüseyin Baraner Hüseyin Baraner
10/01/2022 14:39
Sanal sağlık ve teletıp pazarı sağlık turizmine alternatif mi olacak?

Yeni buluşlar, yapay zeka ve metaverse’in ilk adımları, çok boyutlu cihazlar, Tele kominikasyon ağlarının ve altyapısın gösterdiği mükemmel gelişme dünyada kaydedilen uzaktan konsültasyonlarda COVID-19'un ortaya çıkması ile büyük bir atağa geçti.

Teletıp dünyası için bundan iyi zamanlama olamazdı

İnsanlar zaten seyahat edemiyor ve aynı zamanda tedavi ve bakımların daha ekonomik olma baskısı her gün artıyordu. Bu gelişmeler neticesinde gelinen durum sanal sağlık sektörünün önünü tamamen açtı.

Sağlık hizmetlerinde devrim yaratacak cihazlar kullanılmaya başladı

Doktor ve hastanın aynı zamanda neredeyse kusursuz bir ahenk içinde birlikte çalışma imkanı sağlık sektörüne yeni heyecan getirmek ile kalmadı, aynı zamanda hastanın tüm tıbbi işlem ve prosedürleri daha iyi anlamasını ve güven duymasını sağladı.

Küresel teletıp işlemlerinde her şey kayıt altında alınması her açıdan sektörün güvenirliliğini iyice arttırdı.

Teletıp, sağlık hizmetlerinde telematiğin bir alt alanı olarak kavramalıyız: Teletıp, doktorlar, terapistler, eczacılar ve hastalar arasında telekomünikasyon yoluyla birbirine danışan uzamsal veya zamansal bir mesafeyi köprüleyerek yapılan teşhis ve tedavi anlamına geliyor.

Teletıp sektörünün 2027 yılına kadar takriben 400 milyar ABD dolar ulaşması bekleniyor

The Economist, pandemiden sonrası yirmi önemli trendlerden biri olarak uzaktan teknoloji sayesinde medikal sistemin dijitalleşmeye geçişini belirledi.

Global Market Inside, tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, küreselküresel teletıp pazarı şimdiden 224 milyar ABD dolarını aşmış görünüyor.

Fortune Business Insights’a göre, bu pazarın 2021'den 2027'ye kadar olan tahmin döneminde yıllık ortalama yüzde 25,8 büyüme oranıyla 396,76 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediyor.

Teletıp pazarının itici güçü olarak yapay zekadaki yeni gelişmeleri ve sağlık sistemlerinde maliyet tasarrufuna yönelik yüksek kamu ve hasta baskısını görebiliriz.

Doktor ve hastanın aynı zamanda uzaktan nasıl birlikte çalıştığı sağlık sektörüne teni heyecan getirmek ile kalmıyor, hastanın aynı zamanda tüm tıbbi işkem prosedürleri daha iyi anlamadınız ve güven duymanızı sağlıyor.

Küresel teletıp işlemlerde her şey kayıt altında olması her açıdan sektörün güvenirliliğini artırıyor

Türk Tabibler Birliği kendi web sitesinde bu konu ile “Toplumsal değişimler, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması teletıp uygulamalarını hızla artırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler ve bireylerin yeni teknolojileri kullanma konusundaki istekliliği hastaların zamanı ve mesafeyi algılama biçimlerini kökten değiştirmekte ve tıpla ilişki kurma biçimlerini yeniden şekillendirmektedir. Genel olarak bakıldığında teletıp uygulamalarının tanı, bilimsel araştırma, tıbbi izleme ve tedavi protokolleri, olağandışı durumlar, halk sağlığı ve koruyucu hekimlik gibi alanlarda kullanıldığı görülmektedir.” diye görüş bildiriyor.

Dünya sağlık giderleri düşürmek için ciddi arayış içerisindeydi

Küresel çapta bakım maliyetlerindeki artış yeni çözümleri zaten şart kılmıştı. Sağlık hizmetleri her gün artmaktaydı. Şimdi hükümetler yeni teknolojiler ile teletıp yatırımlarını teşvik etmeye başladılar.

Willis Towers Watson Küresel Tıbbi Maliyet Trendleri 2022 Araştırması’na göre, 2021 yıllarında farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda Covid-19 vakalarında artış ile pandeminin tutarsız seyrinin sağlık hizmeti kullanımında önemli dalgalanmalara yol açtığını gösterdi.

Özellikle ABD ve Almanya dünyada hızla gelişen ve büyüyen sağlık turizminde - içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu- bu sektöre ciddi giriş yapmış ülkelere kaptırdığı payı şimdi teletıp pazarına yaptığı yatırımlar ile dengelemek istiyor. Bu iki ülke küresel teletıp cihazları araştırılmalarında ve üretiminde başı çekiyor.

Türkiye teletıp konusunda yatırımlara ve teşviklere başlamalıdır

Teletıp sağlık turizminin yeni bir anlayışı olarak mevcut pazarlama faaliyetlere entegre edilmesi için altyapı çalışmalarını güçlendirmelidir. Müşterilere otellerden ayrılmadan Check up ve tedavi yöntemleri sunan yeni tarz tatil ve sağlık destinasyonu konusunda lider ülkelerden biri olmalıdır.

Pandemi sonrası Türkiye sağlık turizmi tanıtımında teletıp konusuna ağırlık vermeliyiz.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.