Sahte otel dolandırıcılığına bakanlıktan 5 maddelik uyarı

Ticaret Bakanlığı, turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanacağı bu dönemi fırsata çevirmeyi amaçlayan kötü niyetli kişilere karşı tüketicileri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle mağdur edildiği belirtildi.

29/06/2022 10:02
Sahte otel dolandırıcılığına bakanlıktan 5 maddelik uyarı

Yine bununla birlikte en çok karşılaşılan bir diğer yanıltıcı unsurun ise konaklama yapacak otellere ilişkin verilen yıldız bilgisinin doğru çıkmadığının görüldüğüne dikkat çekilerek, "Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır" denildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, otel rezervasyonu yapacakların dikkat etmesi gereken, şüpheli durumlarda veya karşılaşılan sorunlarda başvurulması gereken adımlarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Kayıt sorgulama

Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentası veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde kayıtlı olup olmadığı sorgulanmak. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentalarının ve turizm tesislerinin belgesi olup olmadığım, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www. kulturturizm.gov.tr' ve 'www. tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentasının veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin ETBİS'e (elektronik ticaret bilgi sistemi) kayıtlı olup olmadığı kontrol edilebilir.

Şüpheliyi şikayet

Reklam ve tanıtımı ile karşılaşılan paket tur ya da konaklama faaliyetinin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendiriliyor ise Reklam Kurulu Başkanlığı'na başvurulmalı. Şikâyete konu reklamların hangi mecralarda ve hangi tarihlerde yayınlandığı bilgisinin, varsa reklam görsellerinin ve şikayet konusu hususla ilgili ispat niteliğindeki diğer bilgi ve belgelerin yazdı olarak veya elektronik ortamda yapılacak başvuruda iletilmesi gerekmekte. Şayet bu nitelikte bir satın alma yapılır ve sonrasında tüketiciler mağduriyet yaşar ise, bu noktada mağduriyetin giderilmesi için yapacak başvuru mercii uyuşmazlık tutarına göre Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri olacaktır.

İndirimde 30 gün şartı

İndirimli satışlarda geçerli olan genel kurala göre indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ve indirimli satışa sunulan mal veya hizmetin miktarının açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmek zorunda. Burada bahsi geçen indirimden önceki fiyattan anlaşılması gereken, o mal veya hizmete fiyat indiriminin uygulanmasından önceki 30 gün içindeki en düşük fiyattır. Bu noktada tüketiciler, herhangi bir konaklama ya da paket tur tanıtımına ilişkin olarak gördükleri indirim tutarlarının, şayet bu gideri dahilinde ise indirimden önceki fiyat ve kıyaslamasını yaparak, yapılan reklamın bu anlamda bir yanıltıcılığa sahip olup olmadığım kontrol edebilirler. Örneğin, erken rezervasyon kampanyası kapsamında fiyatların 10 bin TL'den 5 bin TL'ye indirildiğinin duyurulması halinde üzerinden indirim uygulanan 10 bin TL'lik rezervasyon bedelinin, kampanyanın duyurulduğu tarihten önceki 30 gün içindeki en düşük fiyat olması gerekmekte.

Tazminat hakkı

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta üe ügili hükümleri saklı olmak üzere, paket tur düzenleyicisi, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicilerin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilecektir. Ayrıca, muhtelif seyahat acentaların tarafından tüketicilere sunulan paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkân tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerin faydasına olduğu değerlendirilmektedir.

Fesih hakkı

Tüketici erken rezervasyonla aldığı paket tura katılamadığı takdirde, turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilecek. Ayrıca, tüketicinin öngöremediği veya engelleyemediği bir durum veya mücbir sebebin ortaya çıkması halinde ise, paket turun başlamasına 30 günden az bir zaman kalmış olsa dahi tüketicinin fesih bildiriminin ardından, ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler ise üçüncü kişilere ödenip belgelendirebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan iade alma hakkı bulunmaktadır.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.