Peri bacalarının koruyucuları belli oldu

Kapadokya’yı koruyup yatırımcıları için bürokratik süreçleri kısaltacak komisyonun kimlerden oluşacağı belli oldu.

18/05/2019 17:26
Peri bacalarının koruyucuları belli oldu

Arkeolog, sanat tarihçisi, mimar ve şehir planlamacılarının da bulunacağı komisyonda Kapadokya’yla ilgili her karar alınabilecek. Türkiye'nin tarihlerinden olan ünlü Peri Bacaları'nın olduğu Kapadokya’yı koruyup yatırımcıları için bürokratik süreçleri kısaltacak komisyonun kimlerden oluşacağının detayları belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Arkeolog, sanat tarihçisi, mimar ve şehir planlamacılarının da bulunacağı komisyonda Kapadokya’yla ilgili her türlü ‘fiziki ve inşai’ uygulamaya yönelik karar alınabilecek.. Kararları da kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler için birleştirici olacak.

Görev alacak uzmanlar kimler?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren Kapadokya Alan Başkanlığı oluşumuna ilişkin yasa teklifine önergeyle eklenen düzenlemeyle komisyonda görev alacak uzmanlar şu şekilde sıralandı:

“Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye. Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi’nin görevlendireceği bir üye.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca görevlendirilecek bir üye. Görüşülecek konuyla ilgili yerin belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye.”

Sektörden gözlemci

Komisyonda görüşülecek konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak şartıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan uzman ile meslek odalarından gözlemci de çağırılabilecek. Komisyon üyeleri iki yıl süreyle görevde bulunabilecek. Kapadokya alanında, kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler komisyon tarafından kullanılacak.

Komisyon Kapadokya alanında doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alınacak. Komisyon yine, Kapadokya alanında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma yetkisine de sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler de komisyon kararlarına uygun olarak karar alınacak.

Direkt uçuşla Kapadokya'ya Rus turist de gelir

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ise teklifin görüşmelerinde, şunları söyledi: “Nevşehir’e Rus turistler pek gelmiyor, nedeni de direkt olarak Rusya’dan uçuş olmaması. Oysa Antalya ile Kapadokya arasında doğrudan uçuş olur ise Rus turistler de Kapadokya bölgesine gelir.”

Yorumlar