OTELCİLİKTE EKİP ÇALIŞMASI

K.Ünsal Barış 31/12/2019 23:40
"Ekip" dilimize Fransızcadan girmiş bir kelimedir. Türkçemizde ekip kelimesinin karşılığı “takım” kelimesidir.  Takım kelimesi yoğun olarak daha çok sportif etkinliklerde kullanılırken, ekip kelimesi ise yoğun olarak daha çok iş ve eğitim dünyasında kullanılmaktadır.
Yukarıda ekip kelimesinin kelime anlamını açıkladım. Aşağıda ise, iş dünyasında ekip kavramından ne anlamamız gerektiğini açıklamaya çalışacağım. 

Ekip kavramı  
Bir grup insanın önceden belirlenmiş bir amaç-hedef uğruna dikkatlerini, bilgilerini, yeteneklerini, güçlerini, sevinçlerini, yerine göre birbirleri ile paylaşarak, yerine göre birbirleri ile birleştirerek, yeni bir güç oluşturma yönünde yapılan örgütsel işbirliği çalışmasına ekip çalışması denir. 

Ekibin oluşabilmesi için neler gereklidir?

1)    Bir ekibin oluşabilmesi için önce ekibe liderlik yapabilecek bilgili, deneyimli, nitelikli ve yetenekli bir önderin organizasyonu gereklidir.

2)    Ekibin oluşabilmesi için açık bir amaç-hedef belirlenmiş olması gerekir.

3)    Belirlenmiş amaç-hedefe ulaşma planı ve süreci olmalıdır.

4)    Ekibi amacına ulaştıracak yeterli sayıda nitelikli ve yetenekli elemanın seçimi gereklidir.

5)    Ekip içinde görev, sorumluluk ve yetki dağılımı yapılması gerekir.

6)    Ekibi hedefe ulaştıracak sistematik ve işlevsel eğitim programı gereklidir.

7)    Ekibin hedefe ulaşma çabaları için gereksinim duyabilecekleri araç ve gereçler ile donatılması gerekir. 

Yukarıdaki unsurlar hazır ise, ekip hedefe yönelik çalışmaya hazırdır.

Hedefe yönelik çalışma süreci içinde ekip liderinin görevi süreklilik arz eder. Yani ekibinin programı doğru izlediğini, birbirleri ile işbirliği yaptığını, birbirlerine hoş görü ile yaklaştığını sürekli takip etmek ve gerektiğinde devreye girmek durumundadır. 
Ekip lideri her zaman için ekibinden her hangi birisini dinlemeye, onu asiste etmeye, motive etmeye, teşvik etmeye, sorun çözmede yardımcı olmaya hazır olmalıdır.
Gerçek lider, ekibinin topallamaya başladığında devreye girip, yol gösteren lider değildir. Gerçek lider, ekibinin topallaması olası durumları sezebilen veya ön gören, zamanında devreye girip, ekibini zamanında doğru yola yönlendiren kişidir. 

Otelcilikte ekipler
Bir otelde her bir departman bir ekip oluşturur. Hatta departmanlar içinde de ekipler vardır.

Örneğin;
F&B departmanını ele alırsak: Mutfak ekibi, stewarding ekibi, restoran ekibi, bar ekibi, banketing ekibi gibi.

Front Office departmanını ele alırsak: resepsiyon ekibi, bell captain ekibi, rezervasyon ekibi, santral ekibi gibi.

House Keeping departmanını ele alırsak: Katlar, lienen room gibi.

Mühendislik departmanını ele alırsak: elektrikçiler, tesisatçılar, boyacılar, brülörcüler,  bahçevanlık hizmetleri gibi.

Bu örnekleri uzatmak mümkün, ancak bu kadar örneğin konuyu anlatmaya yeterli olduğunu sanıyorum. 

Otellerde tüm departmanlar Genel Müdürün liderliğinde bir ekip oluştururlar. 

Lider ruhlu Genel müdürler:

•    Otelin hedeflerini ve ilkelerini açıkça belirler.

•    Otel içinde hızlı ve güvenilir bir iletişim ağı kurar.

•    Liderlik yaparken kullandığı otoritenin bir dikta otoritesine kaçmamasına özen gösterir.

•    Yapacağı tüm periyodik toplantılarda departman liderlerinden gelebilecek önerileri dinler.

•    Çözemedikleri sorunları varsa, onları anlamaya ve çözümler üretmeye çalışır.

•    Olabilecek aksamalarda departmanları direkt suçlama yerine, sorunu ekipçe ele alıp, çözmeye çalışır. Yani sorunu departmanın sorunu olmaktan çıkarıp, bir ekip sorunu olarak ele alır. 

•    Bireysel sorun ve başarılar üzerinde odaklanmayıp, konuları ekip sorunu ve başarısı çerçevesinde ele alır. 

•    Departmanlara krizin değil, çözümün bir parçası olmaları temasını işler.

Otelinizde yukarıda sıraladığım başlıklara uygun çalışma yapıyorsanız, biliniz ki, siz bir ekipsiniz. Ne mutlu size!...   

Yok, bazı eksikleriniz var ise, ekip olma fırsatını hiçbir zaman kaçırmış değilsiniz…


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.