OTELCİLİK DİSİPLİNİ

K.Ünsal Barış 31/12/2019 23:40

Dünyanın belli başlı bütün dillerine yerleşmiş olan, Fransızca kökenli (discipline) disiplin sözcüğü, biz Türklerde akıllara hemen askeri disiplini anımsattırır. Oysa batı kültürlerinde bu sözcük, akıllara sosyal yaşam ve iş hayatına düzen sağlayan, uyum getiren, insanları ortak kent hayatında terbiye eden bir kavram olarak anımsanır.
Başka bir yazımda da değindiğim gibi, biz Türkler askeri disipline çok çabuk uyum sağlayıp, amirlere ve kurallara itaat eden, ancak sosyal düzende disipline olmayı bir türlü hazmedemeyen bir toplumuz. Maalesef, bu hazımsızlığımızı iş hayatımızda da zaman zaman sürdürmekteyiz.
Oysaki aynı milletin çocukları, Avrupa’daki iş ve sosyal yaşamlarında disipline olmayı kabul etmiş ve yerel toplumlara büyük oranda uyum sağlamış bir toplumdur.
Askeri yaşamda disiplini kabul eden, Avrupa’daki iş ve sosyal yaşamlarında disipline olmayı kabul eden bu millet, nasıl oluyor da kendi ülkelerindeki sosyal ve iş yaşamlarında disipline olmayı bir türlü hazmedemiyor? Bu denklemi çözmek, tabii ki sosyal bilimcilerin görevidir. Ben konuyu mesleğimizde olması gereken disiplin konusuna getirmek istiyorum.  
Otelcilikte en önemli disiplin konuları, bana göre aşağıdaki konu başlıklarıdır. 

Çalışma saatleri disiplini:
Diyelim ki çalışma saatleriniz 09.00-18.00 arasındadır. Bu şu demektir: En geç saat 09.00’da görev başında bulunmak ve en erken saat 18.00’de görev başından ayrılmak demektir. Yani otele giriş-çıkış saatleri farklı bir konudur, görev başında olma saatleri farklı bir konudur. Yemek ve mola saatlerini de bu çerçeve içinde düşünmek gerekir. Tabii ki, bir gereksinim veya zorunluluk durumunda, bağlı olunan amirin bilgisi ve izni içindeki durumlar istisnai durumlardır.

Üniforma disiplini:
Her otelin, her görev ünitesine uygun gördüğü, giyilmesi zorunlu olan, ortak giyim modeline üniforma diye adlandırıyoruz.

• Üniformaların temiz, ütülü, lekesiz, yırtıksız, söküksüz kullanımları,

• Ayakkabıların işletmenin verdiği model, renk ve boyalı olmaları esastır.

Bireysel bakım disiplini:
• Konuklara direkt hizmet veren üniformalı personelin saçlarının, makyajlarının, parfümlerinin, tırnaklarının, saç-sakal, diş bakımlarının nasıl olması gerektiği ve aksesuar kullanmamaları gerektiği kuralına uyulması gerekir.

Örneğin; Mutfak personeli konuklara direkt hizmet vermese dahi,  üniformalarının temiz, keplerinin takılı, eldivenlerinin temiz, tırnaklarının kesilmiş, ellerinin antibakteryel sabun veya solüsyonla temizlenmiş, görev başında iken ağızlıklarının takılı olması, ayrıca saçlarının kısa ve bakımlı, tercihen sakalsız, bıyıksız olmaları, parmaklarında aksesuar bulundurmamaları istenir.

Selamlaşma disiplini:
Konuklara direkt hizmet veren tüm bireylerin, günün saatine uygun olarak, konuklara gülümseyerek selam vermeleri, bir otelde olmazsa olmazlardan birisidir.
Selamlaşmada konuklara kendi dillerinde hitap etmek ise bir nezaket ve sıcaklıktır. Tüm yönetim kadroları, otellerindeki konuk profillerine uygun olarak, personeline selamlaşma sözcüklerini öğretmeleri gerekir.

İşletmeye sahip çıkma disiplini:
Tüm otel görevlileri işyerlerini kendi evleri olarak kabul etmeliler ve tüm işletme malzemelerini de evlerindeki malzeme olarak kabul edip, onları koruyup, kollamakla mükelleftir. Bu bir aidiyet duygusu gereğidir. Bu duyguyu geliştirmek, oturtmak da tüm yönetim kadrosunun görevidir.

Konuklara sahip çıkma disiplini:
Konuklarımızın, otelimizin güvenilir olduğuna inandıkları için otelimizi tercih ettiklerini unutmamalıyız. Onların bu güvenlerini sarsmamak için;  
• Onların odalarında bulunan her türlü eşyaları, takıları, kredi kartları, nakit paralarının güvenliği ve korunmasından biz sorumluyuz. Bu tür değerli eşyaları açıkta bırakmış olsalar dahi, onlara katiyetle dokunmamamız gerekir.   

• Bazı konuklar değerli veya değersiz her hangi bir eşyalarını otel içinde her hangi bir yerde unutabilirler veya kaybedebilirler. Böyle bir durumu fark eden görevli, bulduğu malzemeyi derhal otel yönetiminin gösterdiği noktaya teslim etmesi gerekir.

• Hanım konuklarımızın bazıları genel mahallerde kendi evlerindeymiş gibi rahat kıyafetler ile dolaşabilirler. Bu durumda kendi aile mensuplarımıza hangi gözle bakıyor isek, onlara da böyle bakmamız gerekir.

Görev ayrıntıları ve kurallarına uyma disiplini:
Her görevin başarı ile yürütülebilmesi için uyulması ve yerine getirilmesi gereken mesleki bilgiler, ayrıntılar ve kurallar vardır. Bu bilgiler, ayrıntılar ve kuralların görevlilere doğru, anlaşılır ve tam olarak öğretilmesi esastır. Aksi halde iş disiplini sürekli bozulur, iş hataları ve aksamaları sıkça olur, işyerinde akıntıya kürek çekilir,  sonuç olarak ast ile üst arasında kurulması gereken sevgi ve saygı bağı istendiği ölçüde kurulamaz. Bu durum ise hizmet kalitesini olumsuz olarak etkiler.

Ödüllendirme yöntemi:
Yukarıda sıraladığım disiplin kurallarını en iyi uygulayan personele her ay; “Örnek personel” ödülü verilmelidir. Ödüllendirme yöntemi, otelin bütçesine uygun bir maddi ödül olursa, personelin motive olma azmi ve oranı yüksek olur. Ödüllendirmeler bir sertifika ile desteklenip, görevlinin sicil dosyasına işlenmelidir. Görevli terfilerinde bu ve benzeri pozitif sicil detayları, terfi kriterleri arasında bulundurulmalıdır.   
Son söz olarak
Amir kişilerin görevlerinden birisi de, yukarıda başlıklarını yazdığım iş yeri disiplinini her gün denetlemeleridir. Ancak bu denetimi yaparlarken çatık kaşlarla değil de, tebessüm eden yüzlerle yaparlarsa, personelin disiplini sevmesi ve benimsemesi kolaylaşmış olur.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.