Müzelere hülle ile atama mı yapılıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, müzelerde yaşanan mobbing iddialarını ve usulsüz atamaları TBMM gündemine taşıdı.

13/02/2020 12:03
Müzelere hülle ile atama mı yapılıyor?

Gaziantep Müzesinde çalışan arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharının ardından müzelerde liyakat tartışmaları devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, müzelerde yaşanan mobbing iddialarını ve usulsüz atamaları TBMM gündemine taşıdı.

Konu ile ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenen soru önergesinde usulsüz atamalara dikkat çeken Karabat, müdür ve Müdür yardımcılığı kadrolarına atamaların nasıl yapıldığını sordu.

Devlet kurumlarına yapılan atamaların yaşanan her felakette belirgin bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Karabat, ülkemizin kültürel mirasının da bu liyakatsizlikten nasibini aldığını, iktidarın politikaları sonucu kültürel mirasımızın iş bilmeyen ellerin altında olduğunu savundu.

ÇALIŞMA BARIŞI BOZULDU

Yapılan atamalardaki usulsüzlüklere dikkat çeken Karabat: “Müzelere hülleyle yapılan atamalar, toplum vicdanını yaralamanın da ötesine geçerek, ciddi bir değer yitimine neden oluyor. Kamu kuruluşlarında emekçiler sadece yöneticilerden değil birbirlerinden dahi nefret edip korkar hale geldi.” dedi.

LİYAKATSİZLİK ÖLÜM GETİRİYOR

Yöneticilerin kurumları yönetebilmek adına mobing yapmaya yöneldiğini söyleyen Karabat, iş yerlerinin psikolojik şiddet ve ‘mobinghaneye’ dönüştüğünü Savundu. Açıklamasının devamında Gaziantep Müzesi çalışanı Merve Kaçmış’ın intiharını hatırlatan Karabat, hatırlatarak; “Liyakatsiz müdür ve müdür yardımcıları sorunu bir an önce çözülmelidir. Kurumlara yeterli donanıma sahip liyakatli yöneticiler, sınavla atanmalıdır” dedi.

Karabat’ın Kültür Bakanlığına yönelttiği sorular şöyle:

- Görevde yükselme, mesleki yeterlilik sınavları en son hangi tarihte yapılmıştır? Bu sınavdan sonra sınavsız biçimde kaç kişi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına getirilmiştir? Bunlar hangi kurum ve müzelerde görev yapmaktadırlar?

- Liyakatsiz, sınavsız atanan müdürlerin personele mobbing uyguladığı yönündeki bilgiler doğru mudur? Bakanlığınıza bununla ilgili ulaşmış şikâyet sayısı kaçtır? Bunlarla ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? Şikâyetlerin kaç tanesi cevaplanmıştır? Kaç müdür ya da müdür yardımcısı hakkında işlem yapılmıştır?

- Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri, Müdür ve Müdür Yardımcıları kadrolarında liyakat sahibi olmayan, gerekli sınavları kazanamayan, sınavlara girmemiş personel için bir sıçrama basamağı olarak kullanılmaya devam edecek midir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.                                                      

Özgür KARABAT

İstanbul Milletvekili

Başta devlet yönetimi olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanılan liyakatsiz atamalar toplumsal yaşamımızı her gün biraz daha zorluyor ve içinden çıkılamaz bir hale dönüştürüyor. Ülkemiz tüm değerleri, kültürel mirasıyla birlikte siyasal iktidarın politikaları sonucu büyük oranda iş bilmeyen ellerin altında yok oluşa doğru sürükleniyor. Hülleyle yapılan atamalar, toplum vicdanını yaralamanın da ötesine geçerek, ciddi bir değer yitimine neden olmaktadır. Kamu kuruluşlarında emekçiler sadece yöneticilerinden değil birbirlerinden dahi hem nefret eder hem korkar hale gelmişlerdir.

Bilimsel anlamda donanıma sahip olmayan liyakatsiz yöneticiler yönetebilmelerinin koşulunu mobing yapmaya bağlamış bir şekilde çalışma yaşamını ve iş yerlerini psikolojik şiddet ve mobinghaneye dönüştürmektedirler. Bu korku, öfke ve güvensizlik ortamında emekçiler Gaziantep Müzesi'nde de yaşadığımız gibi intiharı bile seçenek olarak görebilir hale gelmişlerdir.

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Gaziantep Müzesi'nde yaşanan ve bir uzmanın (arkeolog) intiharıyla sonuçlanan süreçle ilgili olarak kurumdan emekli bir uzman tarafından yapılan bir açıklamada liyakatsiz müdür ve müdür yardımcıları sorunu tekrar gündeme gelmiştir. Söz konusu haberde müze müdiresinin sınavsız olarak bahsi geçen kadrolara hülle yoluyla geldiği dile getirilmiştir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla kazanılması gereken “müdür” ve müdür yardımcısı kadrolarına, sınavlara hiç girmemiş ya da sınavlardan geçememiş, bilgi, uzmanlık ve liyakat konusunda donanımı olmadığı tescil edilen hükümet memurları, önce Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarları Müdürlükleri, Röleve ve Anıtlar Bölge Müdürlükleri, Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulları Müdürlükleri ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri gibi sınavsız, istisnai olan kadrolara atanıp ardından Müze Müdürlükleri gibi sınava tabi olan yerlere doldur boşalt taktiği ile gönderilmektedirler.

 

1. Görevde yükselme, mesleki yeterlilik sınavları en son hangi tarihte yapılmıştır? Bu sınavdan sonra sınavsız biçimde kaç kişi müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına getirilmiştir? Bunlar hangi kurum ve müzelerde görev yapmaktadırlar?

2. Sınavsız biçimde müdür yapılan personel herhangi bir eğitime tabi tutulmuş mudur?

3. Söz konusu şekilde atanan ve uzmanlık gerektiren kurumların idari kadrolarının bu şekilde kullanılmasını etik ve yerinde bir uygulama olarak görüyor musunuz? Özellikle müzecilik alanında liyakat tartışmalarına neden olan bu uygulamalara son verilmesi konusunda bir girişiminiz var mı?

4. Liyakatsiz, sınavsız atanan müdürlerin personele mobbing uyguladığı yönündeki bilgiler doğru mudur? Bakanlığınıza bununla ilgili ulaşmış şikâyet sayısı kaçtır? Bunlarla ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır? Şikâyetlerin kaç tanesi cevaplanmıştır? Kaç müdür ya da müdür yardımcısı hakkında işlem yapılmıştır?

5. Yönetici personel, mobbing konusunda bilinçlendirilip eğitilmiş midir? Bu konuda Bakanlığın bir planlaması var mıdır?

6. Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri, Müdür ve Müdür Yardımcıları kadrolarında liyakat sahibi olmayan, gerekli sınavları kazanamayan, sınavlara girmemiş personel için bir sıçrama basamağı olarak kullanılmaya devam edecek midir?

 

 

 

Yorumlar