Martı Otel sermayesini yüzde 400 artırdı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş'de sermaye artırımı tamamlandı. Borsa İstanbul’da işlem gören ilk turizm şirketi olan Martı Otel İşletmeleri, A.Ş., 120 Milyon Lira olan sermayesini yüzde 400 artırdı.

17/06/2022 13:47
Martı Otel sermayesini yüzde 400 artırdı

Borsa İstanbul’da işlem gören ilk turizm şirketi olan Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 120 milyon lira olan sermayesini yüzde 400 artırdı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da onaylanan sermaye artışı sonrası şirketin sermayesi 600 milyon liraya çıkmış oldu. Martı Otel İşletmeleri A.Ş'de sermaye artırımı tamamlandı.

KAP'a açıklama yapıldı

Martı Otel İşletmelerinden konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Şirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 120.00.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 480.000.000 TL (yüzde 400 oranında) artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılmasıyla ilgili ihraç edilen 480.000.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 27.04.2022 – 26.05.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 41.117.962,04 TL nominal değerli payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satışı neticesinde, Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 07.06.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Artırılan 480.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (27.04.2022 – 26.05.2022) içerisinde 438.882.044,51 TL nakden, kalan payların 7 – 8 Haziran 2022 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşan fiyatlardan satılmasından 55.920.665,25 TL olmak üzere toplamda 494.802.709,76 TL nakit girişi sağlanmıştır. Nakit olarak artırılan 480.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 600.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin 'Şirketin sermayesi' başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

 


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.