İç turizmde kardeş şehirlerin önemi

Evrendeki gelişmeler, toplumsal yapılanmalar Kentler arası dostluğun sınırları aşan değerler etrafında gelişmesine doğru eviriliyor. Anadolu’nun kadim değerlerinin şehirlerin kardeşliğinin, akrabalarımızı da kapsayacak yeni bir yorumla ele alınmasına hazırladığı ortamı paylaşmayı düşündüm.

07/02/2019 11:57
İç turizmde kardeş şehirlerin önemi

Güçlü bir iç turizm hareketinin istatistiklere kendi evi, akraba ziyareti ağırlıklı olarak yansıyan yönünün yaratacağı ilave ekonomik güç kardeş şehirlilerin yaşam seviyesini artırabilecektir. Ankara’nın Sevgi Çiçeği, Sinop’un Mutluluğu, Kırk yıl hatırı olan kahve, kahramanlıklar, halk ozanları tüm şehirlerimizin benzeri insancıl karakterlerini ön plana çıkaran ortamlar Ülkemizin her bölgesinden şehirler arasında, tarihsel, kültürel, sanatsal, alanalar temel alınarak yaygınlaştırılacak yeni Kardeş Şehir anlayışı getirecektir.

Kültürel Miras Ögelerimiz

Somut Olmayan Kültürel Miras ögelerimiz de insanlarımızın birbirlerini yakinen tanımalarını yeni dostluklar kurmalarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda da karşılıklı ziyaretlerin yaratacağı ivme ile İç Turizm pazarını büyütecek, böylelikle de turizm sektörünün dış pazarlardaki rekabet gücünü arttırabilecektir.

Trakya’mızın Edirne’sinden Doğu Anadolu’muzun Van’ına, Karadeniz’in Trabzon’undan Akdeniz’in Antalya’sına uzanan coğrafyamızdaki büyüklü küçüklü kentlerimiz arasındaki, tarihi, kültürel ve sosyal, ekonomik benzerlikler ve farklılıklar baz alınarak Kardeş Şehir ilişkilerinin kurularak yaygınlaştırılması ve karşılıklı ziyaretlerin yapılması, genelde doğdukları yerlerden askerlik ve eğitim nedenleriyle farklı bölgelere seyahat edebilen insanlarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayabilecek, dostlukları pekiştirebilecek bir unsur olabilecektir.

Kardeş Şehir edinme, Dünya’da şehir yönetimleri tarafından 1950’li yıllarda, Amerika’da ‘Sister city’ Avrupa’da ‘twinning’ adıyla çeşitli ülkelerdeki şehirler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla başlatılmış, karşılıklı ziyaretlerle daha sonraları ekonomik, ticari ve siyasal alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan önemli bir faktör haline gelmiştir.

Şehirlerin idarecileri, kültürel ve ticari alanlardaki, çeşitli yerel yöneticilerinin yaptıkları karşılıklı ziyaretlerin, kentler arasında turizm hareketine ivme kazandırdığının görülmesiyle birlikte, Kardeş Şehir ilişkisi kuran şehirlerin sayısı hızla artmış, ülkelerde kuralları belirlemek ve ilişkileri canlı tutmak için ayrı birimler oluşturulmaya başlanmış olduğu gözlenmektedir.

Ülkemizde de, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya gibi büyük kentlerimizden Kuşadası, Alanya, Beypazarı, Kemer, Bodrum, Foça küçük şehirlerimizin dünyada Amerika’dan Uzakdoğu’ya, Afrika’dan Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki şehirlerle ‘Kardeş Şehir ilişkileri kurmuşlar, çoğunlukla şehir yöneticilerinin az da olsa folklor ekiplerinin katıldığı karşılıklı ziyaretlerinin ötesine geçemediği, turizm alanındaki etkisinin sınırlı olduğu, basın yayın organlarındaki haberlerde izlenmektedir.

Sinop ve Alanya’nın Selçuklu döneminden kalma tarihi tersaneleri, ile Antik dönemde Güneybatı Ege bölgesindeki Teos Kenti-Seferihisar, Kuşadası, Milet bölgesinden göç ederek iyonyalıların Karadeniz kıyılarında kurdukları Sinop, Gerze, Giresun, Surlarıyla ünlü İstanbul ve Diyarbakır, mağara kiliseleriyle sahip Hatay ve Nevşehir, Selçuklu dönemi camileriyle Sivas ve Konya gibi kentlerin günümüze ulaşan tarihsel ve kültürel benzer özellikleri taşıyan kentler bir başlangıç olabilir. Aynı şekilde, İzmir ve Bursa’nın Kemalpaşa, Van ve Balıkesir’in Edremit, Yozgat ve Mersin’in Aydıncık, Adıyaman ve Ankara’nın Gölbaşı, Malatya ve Denizli’nin Kale gibi birçok ilçenin aynı adalara sahip olması da başka bir başlangıç noktası olarak değerlendirilebilir.

Mersin ve Rize’nin portakal bahçeleri, çeltik tarlalarının ekimi ve nehirlerin sularının paylaşılması öyküleriyle Çukurova’nın Kadirli, Osmaniye, Ceyhan ile Trakya’nın Uzunköprü, Edirne, Keşan, Karadeniz’in Tosya, Samsun, Çarşamba ilçelerinin benzer özelikleri, Balıkesir, Kayseri, Kars Erzurum vb kentlerimizdeki peynir ve diğer ürünleri gibi sosyal ve ekonomik benzerliklerden yola çıkılarak ortak noktalar Kardeş Şehir ilişkileri için temel alınabilir.

Kardeş Şehirlerde gençlerin kuracakları Fan Kulüpleri, Whatsapp ve Facebook grupları aracılığıyla, doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtan fotoğraf, video, film gösterileri paylaşımı, arabalarına yapıştıracakları stickerlar ile kardeş şehirlilerin   birbirlerini tanımak ve tanıtmak çalışmalarını yapabilir. Diğer taraftan, çeşitli özel firmalarca yapılan tatil çekilişlerinde kazananların kardeş şehirlerin karşılıklı olarak birbirlerinde tatil ödülü konulması ve bu bağlamda reklam kampanyalarının yürütülmesi karşılıklı tanınırlığı artırabilecektir.

Şehirlerdeki otel pansiyon, restoran, Cafeler, Mağzalarda, kardeş şehirlerden gelenlere uygulayacağı % 5-10’luk bir indirim de karşılıklı olarak şehirlerin tatilci sayısını artırabilecek unsurlardan biri olabilecektir.

Şehirlerin Resmi kurum temsilcilerinden ziyade, şehirlerdeki Ticaret Odaları, Esnaf Sanatkarlar Odaları, Üniversiteler, Vakıflar ve dernekler, diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanarak, karşılıklı olarak, müzeler ve kültür merkezlerinde, şehir meydanları ve parklarda konferanslar, fotoğraf sergileri, yöresel mutfak günleri gibi çeşitli etkinlikler organize edilebilir, şehirlerin kültür, tarım ürünleri, el sanatları alanında işbirliği geliştirilebilir.

Kendi kendine yeten bir turizm ülke haline gelmesinin ötesinde ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki politik gelişmeler sonucu olabilecek olumsuz etkiler azaltılabilecek, turizm sektörümüzün dış pazarlardaki tur operatörleri karşısında pazarlama çalışmalarında ellerini güçlendirerek, Yabancı Tur Operatörlerinin Türkiye destinasyonlarının rezervasyon ve satışlarının iyi gitmediği gibi nedenlerle, fiyat kırma istekleri talepleri karşısında Turizm Sektörümüz daha güçlü olabilecektir.

 

Yazar Bilgisi

Yorumlar