Çağdaş Seyahat Acenteleri Birliği kuruldu... 50 yıl sonra TÜRSAB kadar büyük olabiliriz

Sahibi olduğu turizm seyahat acentesinde MICE turizmi, fuarcılık ve fuar turizmi alanında hizmet vermeye devam eden Ali Çavdar, Çağdaş Seyahat Acenteleri Birliği'ni kurdu.

22/01/2024 23:40
Çağdaş Seyahat Acenteleri Birliği kuruldu... 50 yıl sonra TÜRSAB kadar büyük olabiliriz

Sizi tanıyabilir miyiz?

Tabii ki. Ben Ali Çavdar. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında lisans eğitimi aldım ve mezun oldum. Seyahat Acentacılığı mesleğine resmi bir kurumda başladım. Orada, yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonları konusunda uzmanlaştım. Bir süre sonra kendi işimi kurarak girişimcilik serüvenime Ticari Turlar Turizm Seyahat Acentası ile başladım. Seyahat ve turizm konularındaki bilgi birikimimi iş dünyasında kullanarak sektörde kendime bir yer edindim. Profesyonel yaşamımda, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli organizasyonlarda önemli roller üstlendim.

Eğitim hayatıma ek olarak Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet Programı'nı ve sonra Kültür Mirasları ve Turizm ön lisans programlarını tamamladım. TÜRSAB TOAR (Tüketici Şikayetleri Bölümü) Komisyonu'nda görev alarak sektördeki bilgi birikimimi artırdım. Ayrıca TÜRSAB'da çeşitli komitelerde (MICE Komitesi Üyeliği, Havayolu Komitesi Üyeliği, E-Turizm ve Turizm Muhasebesi Komitesi Üyeliği, Eğitim, Proje, Kalkınma Ajansları Komitesi Üyeliği) yer alarak sektöre katkıda bulundum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Bilirkişilik temel eğitimi ve Dış Ticaret konusundaki uzmanlık eğitimleri aldım.

Bu sayede çeşitli meslek örgütlerinde UR-GE ve KOSGEB destekli iş gezileri ve ticari etkinlikler konusunda danışmanlık yaptım. 2019 - 2021 yılları arasında TÜRSAB Denetim Kurulu üyesi olarak görev aldım ve aynı zamanda TÜRSAB Fuarcılık şirketinde yurt içi ve yurt dışı fuar turizmi konusunda İdari ve Mali İşler Direktörlüğü görevini üstlendim. Şu anda kendi turizm seyahat acentamda MICE Turizmi, fuarcılık ve fuar turizmi alanında hizmet vermeye devam ediyorum.

Çağdaş Seyahat Acenteleri Birliği'nin kuruluşunun ardındaki temel motivasyon nedir?

Medyadan gördüğümüz kadarıyla TÜRSAB bölünüyor. Turizm bakanlığı 1618 sayılı yasayı değiştirip, her 1000 acentenin birlik kurabilmesinin yolunu açıyor. Bizler turizmin barışın dili olduğuna inanan hayata çağdaş, yenilikçi, özgürlükçü çerçeveden bakan acenteler olarak kendi birliğimizi kurmak için hazırlıklara başladık.

Turisti anlamak, ülkeyi doğru anlatmak entelektüel birikimi olan insanların işi, en çok iş yapan acentelere baktığımızda zaten sahibi ya da yöneticisinin bilgi birikimi, hayata bakışı hep aynı. Bu çerçevede ülkemizin turistik kesimlerinin belediye seçimlerinde gördüğümüz sosyal demokrat adayların başarısı bu düşünceyi doğrular nitelikle.

Aynı düşünen acentelerin aynı birlikte olması ortak kararlar alabilmesi hızlı hareket edebilmesi ülkemize getireceğimiz turist sayısını da artıracaktır. Hac ve umre acentelerini bünyemize almadan kendi yolumuzu kendimiz çizmek istiyoruz.

Yeni seyahat acenteleri birliği yasasından “Türkiye” ibaresinin kaldırılmasını da doğru bulmuyoruz. TÜRSAB’ın denetim hakkının bakanlığa geçmesi biz yeni kurulacak acentelerin asli işi olan paket tur satma görevine daha da ağırlık vermesini sağlayacaktır.

Bizimle hareket edecek acentelerimizle görüşmelere başladık bile, yasa çıktığı anda başvurumuzu yapacak 1000 sayısına rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Bu anlamda bizim hariç en az 5 birlik daha kurulacağını öngörüyoruz. Bu ayrışma sayesinde acenteler kendi kaderlerini kendileri gibi olanlarla birlikte belirleyebilecektir.

Turizm sektöründeki yasal değişiklikler konusundaki endişeleriniz nedir?

1618 ile ilgili, son zamanlarda yapılan yasal değişiklikler, özellikle TÜRSAB gibi sektörümüzü güçlü bir şekilde temsil eden kuruluşların etkisinin azaltılmasına yönelik adımları içermektedir. Bu durum, sektör temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alınmaması ve sektörün sesinin kısılmaya çalışılması gibi endişeleri beraberinde getiriyor. Dünyanın bizim hangi kurum ve özelliklerini kıskandığını bilmem ama, TÜRSAB gibi büyük ve etkili bir meslek örgütünün herkes tarafından gıpta ile izlendiğine eminim.

Yeni yasa tasarısının seyahat acentelerinin faaliyetlerini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişeleriniz nelerdir?

Üzücü haberler alıyoruz. Mesela; yeni yasa tasarısındaki transfer haklarına getirilen kısıtlamalar, seyahat acentalarının faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlayabilir. Bu durum, acentaların iş yapma esnekliğini ve müşteri odaklı hizmet kapasitelerini olumsuz etkileyebilir, dolayısıyla sektör genelinde bir güç kaybına neden olabilir. Hangi meslek erbabı, kendi meslek örgütünün güçlü olmasını istemez?

Üyeleriniz kimlerden oluşacak ve üye aidatları konusunda nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Üyelerimiz, Turizm Seyahat Acentacı belgesi sahibi tüm acentalardan oluşacaktır. Sanıldığının aksine üye aidatlarını BİRLİK değil, BAKANLIK belirler. Fakat, yüksek aidatların TÜRSAB tarafından oluşturulduğuna dair sekörde çok yanlış bir algı oluşturuldu. Biz üyelerin aidatlarının ticaret odası ile aynı seviyede olması gerektiğini düşünüyoruz. Aidatların yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Çağdaş Seyahat Acentaları Birliği'nin, TÜRSAB kadar etkili ve büyük bir yapı olacağını düşünüyor musunuz?

50 yıl sonra belki... Amacımız TÜRSAB varken rakip yada karşı güç  olmak değil, amacımız yok edilen bir birliğin küllerinden yeniden doğmak ve and olsun ki yeniden kurmak.

Çağdaş Seyahat Acentaları Birliği'nin ana hedefleri nelerdir ve bu hedeflere ulaşmak için hangi stratejileri benimsemeyi planlıyorsunuz?

Birliğimizin ana hedefleri arasında sektörde adil temsil sağlamak, inovasyonu teşvik etmek, üyelerimizin eğitim ve gelişimini desteklemek, sektörel iş birlikleri oluşturmak ve üyelerin haklarını korumak yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için sektör temsilcileriyle aktif iletişim kurarak ortak çözümler geliştireceğiz.

Çağdaş Seyahat Acentaları Birliği'nin yönetim yapısının avantajları nelerdir ve bu yapının sektöre ne tür katkılar sağlamasını bekliyorsunuz?

Yönetim kurulu üyeleri sektör profesyonelleri ve bir üniversite öğretim görevlisinden oluşacak. Kararlar oy birliği ile alınacak. Tüm kararlar komisyonlardan geçtikten sonra onaylanacak. Bu şeffaf ve etkili kararlar almayı sağlayacak.

Sektörde güçlenmeyi hedeflediğiniz stratejiler nelerdir?

Sektör temsilcileriyle iş birliği içinde adil ve etkili yasal düzenlemeler yapmayı, yenilikçi çözümler üreterek sektördeki en iyi uygulamaları benimsemeyi ve sektörel iş birliklerini artırarak dayanışmayı güçlendirmeyi planlıyoruz.

Turizm Seyahat Acentacılığı mesleğinin gelişimine katkı sağlamak ve gelecek nesillere güçlü bir sektör bırakmak adına nasıl bir rol üstlenmeyi düşünüyorsunuz?

Sektörel eğitim programları düzenleyerek üyelerimizin profesyonel gelişimine odaklanmayı, sektördeki en son trendleri aktif bir şekilde paylaşmayı ve sektördeki diğer paydaşlarla güçlü iş birlikleri kurmayı hedefliyoruz. Bu çabalarımızı, gelecek nesillere daha güçlü bir turizm sektörü bırakmak amacıyla sürdüreceğiz. Gelecek nesillerin yüzüne bakabilmek önemli..

Komisyonlar konusunda bahsettiniz. Detaylarıyla hangi komisyonlar bu birlik bünyesinde yer alacak?

Tabii ki, birliğimizin çalışma alanlarını daha spesifik bir şekilde belirlemek için çeşitli komisyonlar oluşturduk. Mevzuat Komisyonu, Etik Komisyonu, Vergi ve Harçlar Komisyonu, Sektör Sorunları ve Geliştirme Komisyonları bunlar arasında yer alıyor. Her bir komisyon, belirli bir alan üzerine odaklanarak sektörümüzün daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve temsil edilmesine katkı sağlayacak.


Önemli haberleri kaçırma!

E-posta bültenine abone ol:

Merak etme spam mailler gelmeyecek.