Türk Turizmi Nasıl Geliştirilir?

İnsanoğlu nerede bulunuyorsa orada turizm olayı vardır. Çünkü, insanoğlu hareket ettikçe ve para harcadıkça turizm olayı başlamıştır demektir. İnsanoğlu, her geçen gün ileriye açıldıkça ve geliştikçe ufkunun ötesini de görmeyi ister.

07/04/2014 18:01
Şaban Ali Yaşaroğlu

Köşe Yazarı

Yazarın Tüm Yazıları
Türk Turizmi Nasıl Geliştirilir?

ŞABAN ALİ YAŞAROĞLU

Günümüzün dünyasında insanoğlunun ortaya koyduğu yeni ve hızlı araçlarla uzakları yakına getirdi. Uzak deneyimini lügatından çıkardı. Töresinden ve ülkesinden kalkıp yer kürenin her yönüne rahatlıkla gidebilmektedir. Şimdi başka dünyaları keşfetmenin peşinde…

Az önce söylediğim gibi, çılgınca ilerleme hızının ve iletişim yaşandığı bir dünyanın yaklaşık 8 milyar insanın 2 milyarı iç ve dış turizm hareketlerine katılmaktadır. Böylelikle, insanoğlu kültürüne de beraberinde taşıdığı için küresel bir kültür’ün oluşumuna da ivme kazandırmaktadır. Ancak turizm değerleri bakımından bölgemiz çok zengin çeşitliliği bulunmasına karşın, bırakınız turistleri, yerleşik halklarıda tedirgin etmekte ve huzurunu kaçırmaktadır. Bu durumun değişmesi için, orta doğu halklarının ve evrensel kültürü yakalamaları ve uygarlaşmalarını bekleyeceklerdir.

TURİZM VE İNSAN

Yukarıda, bir insan olayı olduğunu ifade ettiğim turizm de güçlü olmak ve rakiplere karşı yenik düşmemenin ölçüsü ve ön koşulu sektörü eğitimli, nitelikli ve profesyonel insan ağı ile örebilmekten geçmektedir. Çünkü insana yine insani tarafından kaliteli hizmet sunmanın olduğu bu sektörde en zor iş konuk memnuniyetini sağlamaktır. Eğer bir turistik işleme evrensel kurallara uygun hizmet üretecek profesyonel elemanlardan yoksun olursa, o işyerinde misafirleri memnun kılamazsınız. Eğitimli, nitelikli ve becerili elemanlar gerekecektir. Çünkü, turizm de insan, can alıcı faktörü olduğunu unutulmamalıdır.

TURİZM’DE EĞİTİM

Her alanda olduğu gibi, eğitim değişim demektir. Eğitim, insanın en kısa zamanda öğrenmesini ve beceri sağlamasını kazandırır. Bu nedenle turizm de eğitim, geleceğe yani, ileriye yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendirilmelidir. Eğer, geçmişte turizm dede sağlıklı ve bugüne dek sürdürülebilir bir eğitim politikasını devam ettirmiş olsaydık, amaçlara, hedeflere varmada oldukça günümüzde yetişmiş ve kaliteli eleman sıkıntısını çekmezdik. Türkiye’de halen sektörde çalışan her 10 kişiden 8’i turizm eğitimini almamış olurdu.

TURİZM’DE KALİTE

“Kalite” kelimesinin lügat anlamı, bir üründe bulunan nitelik be niceliklerin bütünüdür.

Kişilere zamana ve beklentilere ve de koşullara göre farklı değerlendirilebilir. Verilen hizmet, misafiri sürekli memnun ve tatmin ediyorsa, verilen hizmet kalitesinin gerçekten yüksek olduğu anda ortaya çıkar. İş yerinde verimliliği arttırma ve hizmet kalitesini yükseltmede kaliteli ve nitelikli elemanlar rol oynamaktadır. Bu nedenle, ağırlama ve misafir memnuniyeti kazanabilmek için kaliteli elemanlarla yapılabilmektedir. Çünkü, kaliteli, yetenekli profesyoneller, neyin ve nasıl ve de niçin yapılacağını bilen elemandır. Eğer, Türkiye olarak ülkemize gelecek turistlere böylesi kaliteli hizmetleri sunamaz isek, sunacak bir başka ülkenin bulunacağını aklımızdan asla çıkarmamalıyız.

TURİZM’DE TANITIM VE PAZARLAMA

Özellikle bizim gibi turist kabul eden ve turizmden beklentisi bulunan ülkeler birbirinin rakibi durumundadırlar. Bu bakımdan tanıtım ve pazarlama tekniğini çok iyi ve bilinçli kullanma zorunluluğumuz vardır. Bu olay yarınların dünyasında da zor ve çetin geçecektir. Tanıtım bir uzmanlık işidir. Tanıtımın temelinde sağlıklı bir iletişimin bulunduğunu unutulmamalıdır. Ancak, ülkemizi dünyaya iyi tanıtmanın yolu da ülkemizin değerlerini ve varlıklarını da iyi tanımaktan geçtiğini de çok iyi kavramalıyız. Pazarlama ise, bir yatım olayıdır. Önünüzde giderek genişleyen Doğu-Batı dünya turizm Pazar alanlarını dikkate alarak yabancı tur operatörlerinin eline düşmemeye duyarlı olmalıyız. Hala oturduğumuz yerden ve fiyat kırarak para kazanacağımızı düşünmemeliyiz. Hala rakip ülkelerle rekabete gireceğimiz yerde, ülke içinde birbirimizle rekabet halindeyiz. Biz Türk turizmcileri olarak, devletimizin ve yoksul halkımızın vergilerinden birikmiş parasından krediler alarak özellikler Güney sahillerimizde inşa ettiğimiz göz alıcı ve görkemli o pahalı turistik yatırımları yabancı tur operatörleri para kazansınlar ve varsıl dünyanın insanları gelip ucuza eğlenip tatil yapmaları için inşa etmedik. Bu bilinçle sektörümüze el birliği ile sahip çıkıp ülkelerin yaptığının üzerine çıkarmanın gayretinde olmalıyız.

Yazar Bilgisi

Şaban Ali Yaşaroğlu

Köşe Yazarı

Yazarın Tüm Yazıları

Yorumlar